Projektazonosító: EFOP-3.9.2-16-2017-00010

Támogatás aránya: 100 %

Megvalósítás vége: 2020.01.01.

A projekt célja: Szank Községi Önkormányzat és konzorciumi partnerei európai uniós forrásból 498,73 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesültek. Ebből az összegből a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló EFOP-3.9.2-16-2017-00010 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” című projekt célja, hogy a településméretből adódó társadalmi hátrányokat mérsékelje és javítsa a térségben élő gyermekes családok minőségi humán közszolgáltatások hozzáférését. A cél elérése érdekében konzorciumi partnerség jött létre Szank Községi Önkormányzata vezetésével. Konzorciumi tagok: Szank Községi Önkormányzat, Kiskunmajsa Város Önkormányzata, Csólyospálos Község Önkormányzata, Jászszentlászló Község Önkormányzata, Kömpöc Község Önkormányzata, Móricgát Község Önkormányzata, Bugac Nagyközség Önkormányzata, Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Fénykör Közösség Kutatási és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.

A projekt tartalmi elemeiSzankon, Kiskunmajsán, Bugacon és Jászszentlászlón megvalósul a gyermekes családokat érintő közszolgálatban dolgozó szakemberek tudásának felmérése, kompetenciafejlesztés, tudásmegosztó workshopok, előadások, családi napok és továbbképzések szervezése, ökotudatosság fejlesztése, továbbtanulás népszerűsítése, valamint komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, ami magába foglalja az egészségügyi fejlesztő programokat, családi napokat és kis értékű fejlesztőeszközök beszerzését. Mindezek mellett Bugac és Kiskunmajsa településeken nyelvvizsga felkészítés, Jászszentlászlón óvodás korú, de óvodába nem járó gyerekek helyzetének megismerése, az óvodába járást elősegítő intézkedések kidolgozása valósul meg. Kiskunmajsán, Bugacon és Jászszentlászlón ezen felül SNI képzések megtartására kerül sor óvodapedagógusoknak és védőnőknek. Bugacpusztaházán családi napok és ökotudatosság fejlesztésére fordítják a forrást, Móricgáton pedig előadások, tudásmegosztó workshopok, családi napok és a továbbtanulás népszerűsítése kerülnek megszervezésre. Jászszentlászlón, Móricgáton és Bugacon továbbá támogatják a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók részvételét a már működő iskolán kívüli tevékenységekben. Csólyospáloson és Kömpöcön felmérik a helyi közszolgáltatásban dolgozó szakemberek tudását és előadásokat, egészségfejlesztő programokat tartanak a támogatásból. Csólyospáloson családi napokra, Kömpöcön nyelvvizsga felkészítésre is sor kerül.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elindítja a "Bács-Kiskunban itthon vagy!" tanulmányi ösztöndíj programot a fent felsorol településeken élő hátrányos helyzetű diákok részére.  A program célja, hogy segítse tanulmányaikat, növelje az identitástudatukat és megfelelő humán erőforrást biztosítson Bács-Kiskun megye számára. A Fénykör Közösség Kutatási és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. gondozásában zajlik az óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti továbbképzés az intézményi mozgásprogramok keretében alkalmazható módszerekről, kapcsolódva a magatartás- és figyelemzavaros gyermekek fejlesztőpedagógiájához, az érzelem és a kognitív kompetencia elemek egyidejű fejlesztéséhez, amelyben konzorcium összes települése érintett.

A projekt várható eredménye:

A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű közszolgáltatásban dolgozó szakemberek képzése segíti a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését különös tekintettel, a hátrányos helyzetű emberek számára. A program keretében személyiség- és kompetenciafejlesztő, az iskolai és munka-erőpiaci érvényesülését segítő, iskolán kívüli programok valósulnak meg a 7-24 éves korosztály számára. Az ösztöndíj program segíti a fiatalok közneveléshez, felsőoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférését. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés hozzájárul a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásához, társadalmi szocializációjához.


 

Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00009

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.

A szerződött támogatás összege: 499.554.167 Ft

Projekt célja:

A projekt egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

A projekt másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A projekt részcéljai

-  A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása,

- A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése,

- A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése,

- A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása,

- A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

A projekt tartalma:

A konzorciumi tagok:

- Kiskunmajsa Város Önkormányzata

- Szank Község Önkormányzata

- Csólyospálos Község Önkormányzata

- Jászszentlászló Község Önkormányzata

- Kömpöc Község Önkormányzata

- Móricgát Község Önkormányzata

- Bugac Nagyközség Önkormányzata

- Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat

- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

- Magyar Diáksport Szövetség

A konzorciumi együttműködés keretében vállaljuk, hogy a projektjük megvalósításával hozzájárulunk:

- a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében,

- a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával,

- a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához,

- a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerőpiaci helyzetük erősítéséhez,

- az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez,

- ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához,

- az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához,

- a kapott támogatáson felül jelentkező esetleges többletköltséget önerőből finanszírozzuk.

A projekt tevékenységeit – figyelembe véve a helyzetfelmérést – úgy alakítottuk ki, hogy a beazonosított célcsoport hosszú távon képes legyen a közszolgáltatási feladatok minőségi ellátására. A projektünk fő tevékenységi csoportjai:

- A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása. Tervezett tevékenységek:

- Szakemberek foglalkoztatása a közegészségügy és köznevelés, közművelődés hiánymunkaköreiben.

- A Családsegítő bevonásával végrehajtott, alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó prevenciós programok (évenként 4 prevenciós információs rendezvény) szervezése és egyéni fejlesztési tervek készítése feladatok elvégzésére. 

- A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése. Tervezett tevékenységek:

- Egyéni kompetenciák felmérése

- Közösségformáló akciók szervezése és lebonyolítása

- Önéletrajzírást és interjúra való felkészítést tartalmazó tanácsadás

- A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése. Tervezett tevékenységek:

- Meglévő közösségi terekbe kisközösségekhez kapcsolódó programok szervezése?  Egészség nap szervezése

- Idősek hete; Hétszínvirág- diákok számára Ki?Mit?Tud?

- A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása. Tervezett tevékenységek:

- Pót mami szolgálat; Időszakos-, és otthoni gyermekfelügyelet

- Helyi rendezvényeket népszerűsítő, nyomtatott kiadvány megjelenése évi 4 alkalommal, és évi 4 alkalommal rádiós információs és reklámozó percek szolgáltató igénybevételével.

- Mi otthonunk – ifjúsági képzőművészeti és szépírás pályázat, Kiskertünk Program, MesélŐ, Bács-Kiskun hazavár, Helyi Arcok, Boldogulj Bács-Kiskunban, Összetartozunk, Nagyanyámtól tanultam

- Beruházások.

Tervezett tevékenységek:

- mentor ház kialakítása

- Közösségi terek nem engedélyköteles felújítása

- Művelődési Ház színpad átalakítása,

- Eszközbeszerzés - szabadtéri fitnessz eszközök -játszótérre, sportpályára; rattan kerti bútor közösségi terekbe; napvitorla közösségi terekbe

- A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása. Tervezett tevékenységek:

- Egészségőrök, közösségi kapcsolattartók (pl romák) alkalmazása az egészségfejlesztési és kisközösségi programok folyamatos támogatására

- 10 fő közösségi kapcsolattartó kiválasztása, alkalmazásuk és felkészítésük arra, hogy önkéntesek bevonásával, az önkéntességet elősegítő és támogató kommunikációs tartalmak segítségével egészségfejlesztő programok valósuljanak meg.

- ismeretterjesztő előadások, pszichiátriai tanácsadás

- A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése

- Mayossa hagyományőrző Egyesület- Táncházak, családi nap, kézműves foglalkozások, táncelőadások, táborok;

- Musicelek éjszakája rendezvény támogatása. Témája a tehetséggondozás fejlesztés-Tomori Pál Gimnázium.

Az önkéntesség kultúrájának helyi szintű elterjesztése, civil nap szervezése.

- A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása

- Közbiztonságot növelő és a fiatalok helyben maradását segítő Polgárőr csoport létrehozása/támogatása

- A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

- Roma újságírás

- A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése

- Gépjármű bérlés- hátrányos helyzetű gyermekek utaztatása két éven keresztül.

A projekt célcsoportjai

Közvetlen célcsoport:

- a konzorciumi településen dolgozó közszolgáltatásban dolgozók és a pályaválasztás, változtatás előtt álló fiatalok és az aktív korú munkanélküliek, mint potenciális közszolgáltatásban dolgozók,

- hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú munkanélküliek, akik a foglalkoztathatóság tekintetében fejlesztendőek az elsődleges munkaerőpiacra való lépéshez,

- mélyszegénységben élők, különösen a romák, valamint a hátrányos helyzetbe került emberek,

- helyi kisközösségek képviselői,

- helyi munkáltatók, akik érintettek lehetnek hátrányos helyzetűek alkalmazásában,

- helyi fiatalok,

- a készségfejlesztésben érintett szülők,

- idősek,

- helyi nemzetiségek, etnikumok.

Közvetett célcsoport:

- közszolgáltatásban dolgozók és a potenciális munkavállalók családtagjai,

- közösségi terek működtetői,

- a konzorcium települések teljes lakossága,

- a helyi önkéntesek által támogatott csoportok tagjai,

- helyi vállalkozók, akik a településkártya előnyei miatt fejlődhetnek.

A projekt várható eredménye:

A konzorciumi együttműködés keretében vállaljuk, hogy a projektjük megvalósításával hozzájárulunk:

- a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében, 

- a  társadalmi  felzárkózás  folyamatához,

- a  minőségi  közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához,

- a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerőpiaci helyzetük erősítéséhez,

- az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez,

- ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához,

- az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához,

- a  kapott  támogatáson  felül  jelentkező  esetleges  többletköltséget  önerőből finanszírozzuk.

A projektelemek fizikai megvalósítása a konzorciumot alkotó településeken történnek meg. A  projektünk általános célja  kapcsolódik az  EFOP  1.  prioritáshoz célkitűzéseihez, és  a projektünk olyan tevékenységeket tartalmaz, amely a települési helyi esélyegyenlőségi programokban (HEP) tervezett intézkedéseket, az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedések megvalósítását támogatja.

A projekt kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése,  amelynek  eredményeként  az  egyes  térségekben, településeken, településrészeken élők  fel-  és  megismerik településük emberi,  szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban  rejlő   erőforrások  fejlesztési,  fejlődési  célú  tudatos   alkalmazására.

A projekt egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A projekt másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A projekt részcéljai: a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása, a hátrányos  helyzetű  csoportok  foglalkoztathatóságra  való  felkészítésének, munkaerő-piaci  eszközökben  való  részesedésének  és  munkaerő-piacon  való megjelenésének elősegítése, a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése, a   vidék   megtartó  képességének  erősítése,  valamint  az   ezzel  kapcsolatos disszemináció támogatása, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése.