Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2017.

1/2017. (I. 6.)

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú pályázat benyújtása
Letöltés

2/2017. (I. 26.)

Településszerkezeti terv módosítása
Letöltés

3/2017. (I. 26.)

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című  pályázati projektben való részvételről döntés
Letöltés

4/2017. (I. 26.)

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadása
Letöltés

5/2017. (I. 26.)

Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Letöltés

6/2017. (I. 26.)

A polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Letöltés

7/2017. (I. 26.)

Polgármester 2017. évre vonatkozó cafeteria-juttatása
Letöltés

8/2017. (I. 26.)

Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Letöltés

9/2017. (I. 26.)

Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telephelyeként működő Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet 2017. évi támogatás
Letöltés

10/2017. (I. 26.)

Kiskunok Vidékéért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport támogatási kérelme
Letöltés

11/2017. (I. 26.)

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti körzeti megbízotti iroda bérbeadása
Letöltés

12/2017. (I. 26.)

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati lakás  bérbeadása
Letöltés

13/2017. (I. 26.)

Jászszentlászló-Csengele összekötő út nyomvonalának rendezése
Letöltés

14/2017. (I. 26.)

Urnafülke vásárlása
Letöltés

15/2017. (I. 26.)

Ízek és kalandok határok nélkül című IPA/2016 pályázat
Letöltés

16/2017. (I. 26.)

Szociális szövetkezet létrehozása
Letöltés

17/2017. (I. 26.)

SzLÓB régi épület elektromos hálózat és világítás felújítása
Letöltés

18/2017. (I. 26.)

1/2017. (I. 6.) sz. határozat visszavonása
Letöltés

19/2017. (I. 26.)

Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről
Letöltés

20/2017. (I. 26.)

Külterületi helyi közutak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése pályázat
Letöltés

21/2017. (I. 26.)

Csenki Jánosné Jászszentlászló Bem u. 1. sz. alatti lakos ápolási díj kérelmének elbírálása
Letöltés

22/2017. (II. 23.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
Letöltés

23/2017. (II. 23.)

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Letöltés

24/2017. (II. 23.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének jóváhagyása
Letöltés

25/2017. (II. 23.)

Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről EFOP-3.9.2 pályázat megvalósításához
Letöltés

26/2017. (II. 23.)

Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről EFOP-1.5.3 pályázat megvalósításához
Letöltés

27/2017. (II. 23.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Megállapodás módosítása
Letöltés

28/2017. (II. 23.)

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság támogatása
Letöltés

29/2017. (II. 23.)

Jászszentlászló, Kossuth u. 7. szám alatti terembérleti szerződés megkötése
Letöltés

30/2017. (II. 23.)

Kis-Szabó Norbert lakásbérleti szerződése
Letöltés

31/2017. (II. 23.)

2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Letöltés

32/2017. (II. 23.)

Tagsági jogviszony létesítése a Ben-Wood Szociális Szövetkezetben
Letöltés

33/2017. (II. 23.)

Jászszentlászló Község Önkormányzata 2017. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének elfogadása
Letöltés

34/2017. (II. 23.)

Vidéki Józsefné Jászszentlászló, Felsőtanya 28. kamatmentes önkormányzati kölcsön kérelme
Letöltés

35/2017. (III. 30.)

Közösségi szálláshely igénybevételéért fizetendő szállásdíj meghatározása
Letöltés

36/2017. (III. 30.)

A 2017. évi közbeszerzési terv
Letöltés

37/2017. (III. 30.)

Megállapodás megkötése Helytörténeti és Faluvédő Egyesülettel.
Letöltés

38/2017. (III. 30.)

Petőfi utca felújítása.
Letöltés

39/2017. (III. 30.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzat Hivatal felújítása
Letöltés

40/2017. (III. 30.)

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft többletkapacitási kérelme
Letöltés

41/2017. (III. 30.)

Helyi civil szervezetek 2017. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás
Letöltés

42/2017. (III. 30.)

Járda felújítás és építési pályázat kiírása
Letöltés

43/2017. (III. 30.)

Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola 7. osztály kérelme
Letöltés

44/2017. (III. 30.)

School of Business Szeged Szakgimnázium és Szakközépiskola Kiskunfélegyházi Tagintézménye részére támogatás nyújtása az 51. Intersteno Kongresszus és Világbajnokságon történő részvételhez
Letöltés

45/2017. (III. 30.)

Dr. Gyöngyössy Orsolya támogatási kérelme Dr. Szűcs Judit részére ünnepi meglepetés-kötet kiadásához
Letöltés

46/2017. (III. 30.)

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása
Letöltés

47/2017. (III. 30.)

Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2016. évi mentő tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló
Letöltés

48/2017. (III. 30.)

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi beszámoló jelentése
Letöltés

49/2017. (III. 30.)

"Mindennapi vizünk" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetése
Letöltés

50/2017. (III. 30.)

A KEOP-1.3.0/09/11-2011-0028 az. "Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt " című beruházás keretében létrejött vagyon átvétele a "Mindennapi vizünk" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól"
Letöltés

51/2017. (III. 30.)

Víziközmű Bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása
Letöltés

52/2017. (III. 30.)

Térítésmentes sírhely biztosítása Kovács István címzetes főjegyző részére
Letöltés

53/2017. (III. 30.)

Jászszentlászló, Hunyadi u. 1. sz. ingatlan használatba adása
Letöltés

54/2017. (III. 30.)

Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola támogatása
Letöltés

55/2017. (III. 30.)

Csenki Jánosné Jászszentlászlói lakos ápolási díj ügye
Letöltés

56/2017. (III. 30.)

Csépke Miklós Jászszentlászló, Petőfi u. 7. kamatmentes önkormányzati kölcsön kérelme
Letöltés