Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozatai 2018.

1/2018. (I. 25.)

Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telephelyeként működő Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet 2018. évi támogatás
Letöltés

2/2018. (I. 25.)

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület támogatása
Letöltés

3/2018. (I. 25.)

Jászszentlászló, Kossuth u. 7. szám alatti  terembérleti szerződés megkötése
Letöltés

4/2018. (I. 25.)

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti körzeti megbízotti iroda bérbeadása
Letöltés

5/2018. (I. 25.)

A polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Letöltés

6/2018. (I. 25.

Polgármester 2018. évre vonatkozó cafeteria-juttatása
Letöltés

7/2018. (I. 25.)

Tagsági jogviszony létesítése a 7-Vezér Szociális Szövetkezetbe
Letöltés

8/2018. (I. 25.)

Központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának finanszírozásáról
Letöltés

9/2018. (I. 25.)

Római Katolikus Plébánia támogatása
Letöltés

10/2018. (II. 28.)

Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése
Letöltés

11/2018. (II. 28.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
Letöltés

12/2018. (II. 28.)

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Letöltés

13/2018. (II. 28.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének jóváhagyása
Letöltés

14/2018. (II. 28.)

Kiskunfélegyházi Mentőállomás támogatási kérelme
Letöltés

15/2018. (II. 28.)

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság támogatása
Letöltés

16/2018. (II. 28.)

2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Letöltés

17/2018. (II. 28.)

VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú „Települési rendezvények támogatása” című pályázat beadása
Letöltés

18/2018. (II. 28.)

Megbízási szerződés megköt SOM-TAN Kft-vel pályázat beadására                                     
Letöltés

19/2018. (II. 28.)

Kerékpárútszakaszok kezelői feladatainak átadása
Letöltés

20/2018. (II. 28.)

Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38.  szám alatti önkormányzati bérlakási iránti kérelem
Letöltés

21/2018. (II. 28.)

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. száma alatti önkormányzati bérlakás kérelem
Letöltés

22/2018. (II. 28.)

Helyi civil szervezetek 2018. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás
Letöltés

23/2018. (II. 28.)

Helyi önszerveződő civil közösségek 2018. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás
Letöltés

24/2018. (II. 28.)

Jászszentlászló, Géza Fejedelem utca és Bajza utca burkolat felújítása
Letöltés

25/2018. (II. 28.)

Jászszentlászló, Géza Fejedelem utca és Bajza utca burkolat felújítása
Letöltés

26/2018. (II. 28.)

Támogatási megállapodás megkötése Korszerű Iskoláért Alapítvánnyal
Letöltés

27/2018. (II. 28.)

Vargha Anikó Jászszentlászló Alkotmány u. 77. sz. alatti lakos ápolási díj megszüntetése kérelmének elbírálása
Letöltés

28/2018. (II. 28.)

SZSZB tagjainak, póttagjainak megválasztása
Letöltés

29/2018. (III. 29.)

Jászszentlászló Község Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Letöltés

30/2018. (III. 29.)

A térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó együttműködési megállapodás kötése a Kiskunhalasi Rendőrkapitánysággal.
Letöltés

31/2018. (III. 29.)

Közművelődési megállapodás kötése a Helytörténeti és Faluvédő Egyesülettel
Letöltés

32/2018. (III. 29.)

Közösségi ház (Jászszentlászló, Rákóczi u. 20.) tartós bérlete
Letöltés

33/2018. (III. 29.)

Jászszentlászló 993 hrsz. alatti ingatlan értékesítése
Letöltés

34/2018. (III. 29.)

Szőlőterület értékesítése
Letöltés

35/2018. (III. 29.)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Letöltés

36/2018. (III. 29.)

Jászszentlászló Géza Fejedelem utca és Bajza utca burkolat felújítása
Letöltés

37/2018. (III. 29.)

Pintér András Lászlóné Jászszentlászló Pécsi u. 28. sz. alatti lakos ápolási díj kérelmének elbírálása
Letöltés

38/2018. (III. 29.)

Ihnát Brigitta Jászszentlászló, Rákóczi u. 30. szám alatti lakos támogatása
Letöltés