Tájékoztató a 2023. évi szociális tűzifa igénylésének feltételeiről

2023. November 06.

Tájékoztató a 2023. évi szociális tűzifa igénylésének feltételeiről

Jászszentlászló Község Önkormányzata idén is csatlakozott a szociális tűzifa programhoz, melynek keretében 113 erdei m3 tűzifa osztható szét a rászorultak között.

A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2023. (X.26.) önkormányzati rendelet alapján az Önkormányzat támogatást biztosít annak a személynek, akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át (2023-ban 128 250,- Ft).

Az elbírálás során előnyben kell részesíteni azt, a kérelmezőt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, tekintet nélkül annak, aki természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra jogosult, továbbá

  •          halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot
  •        aki a háztartásban három vagy több gyermeket nevel, vagy gyermekét egyedül neveli, vagy egyedül él

A támogatás iránti kérelmet 2024. január 15. napjáig lehet benyújtani formanyomtatványon a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban Pintérné Minda Mónika szociális ügyintézőnél.

A nyomtatvány ügyfélfogadási időben a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban igényelhető.

Szociális célú tűzifa támogatás az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

  •          jövedelemigazolások (kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről), vagy
  •          utolsó havi csekkszelvény/bankszámlakivonat
  •          Nyugellátás esetén Nyugdíjfolyósító által kiállított összesítő kimutatás
  •         rászorultságot megállapító határozat (Aktív korúak ellátását, időskorúak járadékát, települési támogatásra való jogosultságot, halmozottan hátrányos helyzetet megállapító határozat. Ezen ellátásokra jogosult személyeket az elbírálás során előnyben kell részesíteni.)

 Kérelem Letöltés

Jászszentlászló Község Önkormányzata