Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek hatályos rendeletei

1-2011. (I.26.)  A helyi közművelődési feladatok ellátása (egységes 2013.04.02.)

Letöltés

5-2013. (II.14.) A helyi önkormányzat vagyonáról

Letöltés

5-2014. (II.26.)  államháztatáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Letöltés

6-2009. (II.13.) Az óvodai iskolai felvételi körzet kialakításáról és a tanulói felvétel, átvétellel kapcsolatos sajátos helyzet megállapításáról

Letöltés

6-2011. (III.25.) A helyi iparűzési adóról

Letöltés

6-2013. (II.14.) kiadások készpénben történő teljesítésének eseteiről

Letöltés

7-2000. (V.15.) A környezetvédelemről

Letöltés

7-2003. (VI.25.)  Gyermekek védelméről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról  (egységes 2014.02.03)

Letöltés

7-2011. (III.25.) A házasságkötés szolgáltatási díjairól (egységes 2013.04.02.)

Letöltés

8-2012. (VI.08.) A szabálysértési  tényállást tartalmazó egyes rendeletek szabálysértési tényállás hatályon kívül helyezéséről

Letöltés

9-2005 (X.31.) A helyi önkormányzat címer, zászló és pecsét használatának rendjéről

Letöltés

9-2008. (VI.25.) A közterület használat általános rendjéről (egységes 2013.08.05.)

Letöltés

10-2011. (IV.28.) Jászszentlászló Községért kitüntetésről (egységes 2015.06.02).

Letöltés

11/1997. (IX. 12.) Környezetvédelmi alapról rendelet

Letöltés

12-2004. (III.1) A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Letöltés

12-2006. (VIII.11.) Lakáscélú önkormányzati támogatásokról

Letöltés

15-2013. (VI.27.) Jászszentlászló nevének használatáról  címeréről, zászlajáról

Letöltés

15-2014. (XI.28.) helyi képviselők és képvisleő-testület bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Letöltés

16-2006. (XI.29.) A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

Letöltés

17-1999. (XII.17.) A köztemető fenntartásáról, a temetkezési tevékenység szabályozásáról, temetkezési szolgáltatások díjának megállapításáról (egységes 2014.01.16.)

Letöltés

17-2011. (IX.15.) a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról  (egységes 2014..12.05.)

Letöltés

19-2014. (XI. 28.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Letöltés

22-2004. (XII.06.) Jászszentlászló Község Hulladékgazdálkodási tervének kihirdetéséről

Letöltés

24-2013. (XI.26.) A közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól

Letöltés

27-2013. (XI.26.) Homokhátsági Hulladékgazdálkodási vagyon kezelés és hasznosítás

Letöltés

4/2015. (II. 27.) Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Letöltés

6/2015. (III. 26.) Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (Egységes -2016.02.29.)
Letöltés

10/2015. (IV. 24.) Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

Letöltés

11/2015. (V. 29.) Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
Letöltés

17/2015. (X. 30.) Jászszentlászló Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
Letöltés

19/2015.(XI. 27.) Jászszentlászló Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról                
Letöltés

21/2015. (XII. 17.) Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az adóügyi köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről
Letöltés

2/2016. (II. 26.) Jászszentlászló Önkormányzata Képviselő-testületének  önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Letöltés

Mellékletek: 1.sz.  2.sz.  3.sz.  4.sz.

4/2016.(II. 25.) Jászszentlászló Önkormányzata Képviselő-testületének  önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Letöltés

7/2016.(II. 26.) Jászszentlászló Önkormányzata Képviselő-testületének  önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi védelméről
Letöltés

9/2016.(III. 31.) Jászszentlászló Önkormányzata Képviselő-testületének  önkormányzati rendelete a születési támogatásról
Letöltés

10/2016. (IV. 29.) Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Letöltés

Mellékletek: 1.sz.  2.sz.  3.sz.  4.sz. 5.sz. 6.sz. 7.sz.    Szöveges indokolás a 7. számú melléklethez    8.sz.  9.sz. 10.sz. 11.sz. 12.sz.

Zárszámadás - szöveges beszámoló

19/2016. (XI. 14.) Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről
Letöltés

20/2016. (XII. 01.) Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
Letöltés