JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2014.

1/2014. (I. 20.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi munkaterve
Letöltés

2/2014. (I. 20.)

Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása
Letöltés

3/2014. (I. 20.)

Homokhátság Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés módosítása
Letöltés

4/2014. (I. 20.)

Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása
Letöltés

5/2014. (I. 20.)

Szent László Általános Iskola 7. osztály kérelme
Letöltés

6/2014. (I. 20.)

Gyalogos híd kivitelezői szerződés
Letöltés

7/2014. (I. 20.)

Jászszentlászló Hivatal előtti park kivitelezői szerződése
Letöltés

8/2014. (I. 20.)

Szent László u. 29. sz. ingatlan  felújítása
Letöltés

9/2014. (I. 20.)

Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos támogatási kérelme
Letöltés

10/2014. (I. 20.)

Som-Tan Ügyvitelszervező és Gazdasági Tanácsadó Kft. megbízása
Letöltés

11/2014. (I. 20.)

Rokolya Imréné ápolási díj ügye
Letöltés

12/2014. (I. 20.)

Rokolya Imréné ápolási díj ügye
Letöltés

13/2014. (II. 04.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése
Letöltés 

14/2014. (II. 26.)

Kiskunok Vidékéért Egyesület bérleti szerződése
Letöltés

15/2014. (II. 26.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2013.  évi költségvetésének módosítása
Letöltés 

16/2014. (II. 26.)

Szavazókörök szavazatszámláló bizottságainak tagjai és póttagjai megválasztása
Letöltés

17/2014. (II. 26.)

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítása
Letöltés

18/2014. (II. 26.)

Települési környezetvédelmi program elkészítése
Letöltés

19/2014. (II. 26.)

Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztás véleményezése
Letöltés

20/2014. (II. 26.)

Finanszírozási szerződés megkötée központi orvosi ügyelet feladatának ellátása
Letöltés

21/2014. (II. 26.)

Szent László Általános Iskola 7. osztály kérelme
Letöltés

22/2014. (II. 26.)

Helyi civil szervezetek 2014. évi támogatásának pályázati kiírása
Letöltés

23/2014. (II. 26.)

KMB iroda bérleti díjának meghatározása
Letöltés

24/2014. (II. 26.)

2013. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés
Letöltés

25/2014. (II. 26.)

Sportpálya gondnoki lakás bérleti  szerződésének felbontása
Letöltés

26/2014. (II. 26.)

LEADER akciócsoporttal kapcsolatos döntés
Letöltés

27/2014. (II. 26.)

Gregus Imre Jászszentlászló, Felsőtanya 45/II lakás
Letöltés

28/2014. (II. 26.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése
Letöltés 

29/2014. (III. 03.)

LEADER akciócsoporttal kapcsolatos döntés
Letöltés

30/2014. (III. 19.)

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
Letöltés 

31/2014. (III. 19.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ módosítása
Letöltés

32/2014. (III. 19.)

Első világháborús emlékmű helyreállítása
Letöltés

33/2014. (III. 19.)

Civil pályázatok elbírálása
Letöltés

34/2014. (III. 19.)

Dódó György Jászszentlászló, Dózsa György u. 38.
Letöltés

35/2014. (III. 19.)

Köztemető kerítés felújítása
Letöltés

36/2014. (III. 19.)

Kiss Norbert Jászszentlászló, Móra F. u. 28. szám alatti lakos lakásfelújítási támogatása
Letöltés

37/2014. (III. 19.)

Pencz András Jászszentlászló Jókai u. 11. szám alatti lakos ápolási díj ügye
Letöltés

38/2014. (IV. 29.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadásának megállapítása
Letöltés

39/2014. (IV. 29.)

Homokhátság Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013. évi beszámolója
Letöltés

40/2014. (IV. 29.)

"Mindennapi vizünk" ivóvízminőség-javító önkormányzati Társulás - Társulási megállapodás módosítása
Letöltés

41/2014. (IV. 29.)

Jászszentlászló, Vasút u. 9. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása
Letöltés

42/2014. (IV. 29.)

"Jászszentlászló Községért" kitüntetés adományozása
Letöltés  hiányzik

43/2014. (IV. 29.)

Hajagos-Tóth István részére "Jászszentlászló Községért" kitüntetést adományozása
Letöltés

44/2014. (IV. 29.)

Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft-ben üzletrészről nyilatkozat
Letöltés

45/2014. (IV. 29.)

Továbbképzési kötelezettség
Letöltés

46/2014. (IV. 29.)

Jászszentlászló Községi alapításának 140. évfordulójára
Letöltés

47/2014. (V. 28.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása
Letöltés

48/2014. (V. 28.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. évi működésésről beszámoló
Letöltés

49/2014. (V. 28.)

TKT 2013. évi működéséről beszámoló
Letöltés

50/2014. (V. 28.)

Közös Hivatal 2013. évi működéséről beszámoló
Letöltés

51/2014. (V. 28.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve
Letöltés

52/2014. (V. 28.)

Közbeszerzési eljárást lezáró döntés
Letöltés

53/2014. (V. 28.)

Jászszentlászló 316/6 hrsz. Földterület értékesítése
Letöltés

54/2014. (V. 28.)

Termálkút és hozzá tartozó földterületek értékesítése
Letöltés

55/2014. (V. 28.)

Rákóczi u. 4/a orvosi rendelő bérlete
Letöltés

56/2014. (V. 28.)

Mészáros László részére Jászszentlászló Községért kitüntetés adományozása
Letöltés

57/2014. (V. 28.)

Kis Sándorné részére Jászszentlászló Községért kitüntetés adományozása
Letöltés

58/2014. (V. 28.)

néhai Dr. Kordás Sándor részére Jászszentlászló Községért kitüntetés posztumusz adományozása
Letöltés

59/2014. (V. 28.)

néhai Gulyás József részére Jászszentlászló Községért kitüntetés posztumusz adományozása
Letöltés

60/2014. (VI. 25.)

Jászszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítás
Letöltés

61/2014. (VI. 25.)

Nem közművel összegyűjtött szennyvízszolgáltató kiválasztása
Letöltés

62/2014. (VI. 25.)

Játszóterek időszakos ellenőrzése
Letöltés

63/2014. (VI. 25.)

Helyi értéktár bizottság létrehozása
Letöltés

64/2014. (VI. 25.)

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft működése
Letöltés

65/2014. (VI. 25.)

Kiskunmajsa Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit KFT Társasági Szerződésének módosítás
Letöltés

66/2014. (VI. 25.)

Kiskunmajsa Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft könyvvizsgálójának jóváhagyása
Letöltés

67/2014. (VI. 25.)

Május 1. utca járdaépítése
Letöltés

68/2014. (VI. 25.)

Krupa Lászlóné Jászszentlászló Felsőtanya 5. szám alatti lakos lakásfelújítási támogatás ügye
Letöltés

69/2014. (VI. 25.)

53/2014. (V. 28.) határozat visszavonása
Letöltés

70/2014. (VI. 25.)

Jászszentlászló 316/6 hrsz. Földterület értékesítése
Letöltés

71/2014. (VI. 25.)

Szent László Általános Iskola felújítása
Letöltés

72/2014. (VI. 25.)

Jászszentlászló, Szent László u. 28. szám alatti ingatlan felújítása
Letöltés

73/2014. (VIII. 05.)

Helyi választási bizottság megválasztása
Letöltés

74/2014. (VIII. 27.)

Jászszentlászló 1079/4. hrsz. alatti ingatlan vételi kérelme
Letöltés

75/2014. (VIII. 27.)

Kamerarendszer kiépítése a temetőben
Letöltés

76/2014. (VIII. 27.)

Lajkó Gábor támogatási kérelme
Letöltés

77/2014. (VIII. 27.)

Ortopédiai magánrendelés biztosítása
Letöltés

78/2014. (VIII. 27.)

Jászszentlászló 1079/4 hrsz terület értékesítése
Letöltés

79/2014. (VIII. 27.)

Szent László Általános Iskola épület energetikai tanulmányának elkészítése
Letöltés

80/2014. (VIII. 27.)

Belterületi utak burkolat felújítása
Letöltés

81/2014. (VIII. 27.)

Jászszentlászló, Május 1. utca járda felújítása
Letöltés

82/2014. (VIII. 27.)

Hősi halottak sírhelye
Letöltés

83/2014. (VIII. 27.)

Parkoló kialakítása
Letöltés

84/2014. (VIII. 27.)

Lucerna telepítés önkormányzati területeken.
Letöltés

85/2014. (VIII. 27.)

Kurucz Jánosné ápolási ügye
Letöltés

86/2014. (IX. 08.)

Jászszentlászló Bem és Rákóczi utca találkozásánál parkoló kialakítása
Letöltés

87/2014. (IX. 24.)

Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása
Letöltés

88/2014. (IX. 24.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítására
Letöltés

89/2014. (IX. 24.)

„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról
Letöltés

90/2014. (IX. 24.)

Környezetvédelmi program elfogadása
Letöltés

91/2014. (IX. 24.)

Dr Csanádi Attila fogorvos támogatása
Letöltés

92/2014. (IX. 29.)

„Szociális célú tűzifa vásárlás” támogatás igényléséhez önerő biztosítása
Letöltés

93/2014. (X. 22.)

Patyi Norbert képviselő személyes érintettsége
Letöltés

94/2014. (X. 22.)

Szavazatszámláló bizottság létrehozása alpolgármester választásának lebonyolítására
Letöltés

95/2014. (X. 22.)

Alpolgármester megválasztása
Letöltés

96/2014. (X. 22.)

Sütőné Kővágó Margit képviselő személyes érintettsége
Letöltés

97/2014. (X. 22.)

Hajagos-Tóth István képviselő személyes érintettsége
Letöltés

98/2014. (X. 22.)

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megválasztása
Letöltés

99/2014. (X. 22.)

Tóthné Frank Anikó képviselő személyes érintettsége
Letöltés

100/2014. (X. 22.)

Mészáros László képviselő személyes érintettsége
Letöltés

101/2014. (X. 22.)

Ügyrendi Bizottság megválasztása
Letöltés

102/2014. (X. 22.)

Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Letöltés

103/2014. (X. 22.)

Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselő személyes érintettsége
Letöltés

104/2014. (X. 22.)

Tóthné Frank Anikó képviselő személyes érintettsége
Letöltés

105/2014. (X. 22.)

Nagy András polgármester személyes érintettsége
Letöltés

106/2014. (X. 22.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat részéről Társulási Tanács tagjának megválasztása
Letöltés

107/2014. (X. 22.)

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási tanácstag delegálásának támogatása
Letöltés

108/2014. (X. 22.)

Nagy András polgármester személyes érintettsége
Letöltés

109/2014. (X. 22.)

Kiskunmajsai TKT Társulási Tanácsba tag delegálása
Letöltés

110/2014. (X. 22.)

Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása
Letöltés

111/2014. (XI. 27.)

Polgármesteri program 2014-2019.
Letöltés

112/2014. (XI. 27.)

Nagy András polgármester személyes érintettsége
Letöltés

113/2014. (XI. 27.)

Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Letöltés

114/2014. (XI. 27.)

Patyi Norbert alpolgármester személyes érintettsége
Letöltés

115/2014. (XI. 27.)

Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Letöltés

116/2014. (XI. 27.)

Társulási Tanács tagok, Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba
Letöltés

117/2014. (XI. 27.)

Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2013. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló
Letöltés

118/2014. (XI. 27.)

Kiskun Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Társulás megszüntetése
Letöltés

119/2014. (XI. 27.)

2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Letöltés

120/2014. (XI. 27.)

Közmeghallgatás időpontjának kijelölése
Letöltés

121/2014. (XI. 27.)

Jászszentlászló 057/72 hrsz. alatti ingatlan értékesítése
Letöltés

122/2014. (XI. 27.)

Integrál Group Kft földvásárlási kérelme
Letöltés

123/2014. (XI. 27.)

Gazdasági program jóváhagyása
Letöltés

124/2014. (XI. 27.)

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti önkormányzati lakás bérlő kijelölése
Letöltés

125/2014. (XI. 27.)

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati lakás bérlő kijelölése
Letöltés

126/2014. (XI. 27.)

KMB iroda bérleti díjának meghatározása
Letöltés

127/2014. (XI. 27.)

Jászszentlászló 973/1 hrsz ingatlan értékesítése
Letöltés

128/2014. (XI. 27.)

SZMSZ felülvizsgálata
Letöltés

129/2014. (XI. 27.)

Börcsök Péter Zoltán Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

130/2014. (XI. 27.)

Kálló Bernadett Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

131/2014. (XI. 27.)

Bognár Bence Szabolcs Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

132/2014. (XI. 27.)

Bognár Zsolt Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

133/2014. (XI. 27.)

Kis-Szabó Márk Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

134/2014. (XI. 27.)

Erdélyi Anita Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

135/2014. (XI. 27.)

Vincze József Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

136/2014. (XI. 27.)

Seres Bianka Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

137/2014. (XI. 27.)

Zsibrita Dániel Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

138/2014. (XI. 27.)

Kiss Anikó Tünde Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

139/2014. (XI. 27.)

Ország Kitti Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

140/2014. (XI. 27.)

Czakó Adrienn Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

141/2014. (XI. 27.)

Czakó Ákos Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

142/2014. (XI. 27.)

Milon Krisztina Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

143/2014. (XI. 27.)

Nagy Viktória Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

144/2014. (XI. 27.)

Rabi Dalma Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

145/2014. (XI. 27.)

Ország Bettina Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

146/2014. (XI. 27.)

Fülöp Hajnalka Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

147/2014. (XI. 27.)

Hideg Attiláné ápolási ügye

Letöltés

148/2014. (XI. 27.)

Dobákné Ilcsik Erzsébet ápolási díj ügye  

Letöltés

149/2014. (XI. 27.)

Szent László Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása

Letöltés

150/2014. (XI. 27.)

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi munkatervének meghatározása

Letöltés

151/2014. (XI. 27.)

Jászszentlászlói Települési Értéktár Bizottság 2014. évi beszámolójának jóváhagyása

Letöltés

152/2014. (XI. 27.)

Kistérségi sajtókiadvány

Letöltés