JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK HATÁLYOS RENDELETEI

1997

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 11/1997. (IX.12.) kt. számú rendelete Jászszentlászló Községi Önkormányzat környezetvédelmi alapjáról
Letöltés

2000

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 7/2000. (V.15.) kt. számú rendelete a környezetvédelemről
Letöltés

2003

2004

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (IV.5.) rendelete a helyi építési szabályokról
Letöltés

- Településrendezési terv mellékletei 1. melléklet, 2. a melléklet, 2. b melléklet, 3. melléklet

2005

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 9/2005. (X.31.) számú rendelete a helyi önkormányzat címer, zászló és pecsét használatának rendjéről
Letöltés

2006

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.11.) számú rendelete lakáscélú önkormányzati támogatásokról
Letöltés

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2006. (XI.29.) számú rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről
Letöltés

2008

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (VI.25.) számú rendelete a közterület használat általános rendjéről (egységes 2013.08.05.)
Letöltés

2009

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II.13.) számú rendelete az óvodai iskolai felvételi körzet kialakításáról és a tanulói felvétel, átvétellel kapcsolatos sajátos helyzet megállapításáról
Letöltés

2011

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes 2016.10.10.)
Letöltés

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a  “Jászszentlászló Községért” kitüntetéseiről (egységes 2015.07.02.)
Letöltés

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról  (egységes 2014.12.05.)
Letöltés

2012

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (VI.8.) önkormányzati rendelete a szabálysértési  tényállást tartalmazó egyes rendeletek szabálysértési tényállás hatályon kívül helyezéséről
Letöltés

2013

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat vagyonáról (egységes 2013. május 31.)
Letöltés

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete kiadások készpénben történő teljesítésének eseteiről
Letöltés

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete Jászszentlászló község nevének használatáról,  címeréről, zászlajáról
Letöltés

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól
Letöltés

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelete Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről
Letöltés

2014

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II. 26. ) önkormányzati rendelete  államháztatáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről
Letöltés

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014. (XI. 28. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
Letöltés

2015

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
Letöltés

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
Letöltés

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (egységes 2016. 10. 10.)                
Letöltés

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete az adóügyi köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről
Letöltés

2016

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének  4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes 2016.06.25.)
Letöltés

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének  9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete a születési támogatásról
Letöltés

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (XI. 14.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről
Letöltés

2017

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról (egységes 2020.01.27.)
Letöltés

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól
Letöltés

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
Letöltés

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Letöltés

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelete Jászszentlászló Község településképének védelméről
Letöltés

Mellékletek: 1.sz.  2.sz.3.sz.  4.sz.  5.sz.

2018

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről
Letöltés

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelete a gépjármű várakozóhelyek építéséről és megváltásáról
Letöltés

2019

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7 /2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Letöltés

Mellékletek: 1.sz.  2.sz.3.sz.  4.sz.  5.sz.  6.sz.  7.sz.  8.sz. 9.sz.  10.sz.  11.sz.  12.sz.

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
Letöltés

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelete a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról
Letöltés

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
Letöltés

Mellékletek: 1.sz. 2.sz. 3.sz. 4.sz. 5.sz. 6.sz. 7.sz.

2020

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és temetkezésről
Letöltés

Mellékletek: 1.sz.2.sz.

2021

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (I. 19.) önkormányzati rendelete a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetményalapjának megállapításáról.
Letöltés

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (I. 19.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők juttatásáról
Letöltés

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testület 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Letöltés

Mellékletek: 1.sz.  ktgv elemi 2.sz.  3.sz.  4.sz. 5.sz. 6.sz.  7.sz.  8.sz. 9.sz.  10.sz.  11.sz.  12.sz.

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Letöltés

Mellékletek: Indoklás 1.sz.  2.sz.  3.sz.  4.sz.  5.sz.  6.sz.  7.sz. 8.sz. 9.sz.  10.sz.  11.sz.  12.sz. 13.sz.

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének szolgáltatási díjairól
Letöltés

Mellékletek: 1.sz. 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés

Mellékletek: 1.sz. 6.sz.

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testület 14/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról
Letöltés

Mellékletek: 1.sz. 2.sz. 3.sz.4.sz.5.sz.6.sz.7.sz. 8.sz. 9.sz.