Bács-Kiskun Megyei Kományhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatal


 

Vezető: Dr. Kiss Melinda

Elérhetőségek:
cím: 6120 Kiskunmajsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.
Tel.: 06 77/795-255
E-fax: 06 77/999-623
E-mail: kiskunmajsa@bacs.gov.hukiss.melinda@bacs.gov.hu


Ügyfélfogadási rend:

Hétfő:             7.00 - 17.00
Kedd:              8.00 - 12.00 (telefonos és elektronikus ügyfélfogadás 16.00 óráig)
Szerda:            8.00 - 18.00
Csütörtök:       8.00 - 12.00 (telefonos és elektronikus ügyfélfogadás 16.00 óráig)
Péntek             8.00 - 12.00

A SZERVEZETI EGYSÉGEK BEMUTATÁSA


A Kiskunmajsai Járási Hivatal 3 szervezeti egységre tagolódik:
Hatósági és Gyámügyi Osztály,
Kormányablak Osztály és
Foglalkoztatási Osztály.

Mindemellett kéthetente, páros heteken, keddi napon 10-12 óra között pártfogó felügyelői, valamint minden szerdán hatósági állatorvosi ügyfélfogadást biztosítunk ügyfeleink számára előzetes telefonos egyeztetés alapján.
A járás székhelye Kiskunmajsa, illetékességi területe: Csólyospálos, Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Szank települések.
A településeken az ügyintézést rendszeres ügysegédi szolgálat segíti.

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya

Osztályvezető: Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó
Elérhetőségek:
Cím:
 6120 Kiskunmajsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.
Tel.: 06 77/795-256,  06 70/436-2912
E-fax: 06 77/999-623
E-mail: toth.ildiko@bacs.gov.hu

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő:             7.00-17.00
Kedd:              8.00-12.00 (telefonos és elektronikus ügyfélfogadás 16.00 óráig)
Szerda:            8.00-18.00
Csütörtök:       8.00-12.00 (telefonos és elektronikus ügyfélfogadás 16.00 óráig)
Péntek             8.00-12.00

Hatósági és szociális feladatok:
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Alanyi jogú ápolási díj
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
Alanyi és normatív közgyógyellátás.
hadigondozotti ellátással kapcsolatos ügyintézés.
Szabálysértési ügyek intézése.
Súlyos mozgáskorlátozott közlekedőképességének minősítése céljából Rehabilitációs szerv megkeresése.
Hadigondozással kapcsolatban igényjogosultság megállapítása,magasabb járadékosztályba való besorolás, pénzellátás megállapítása.
Üzletszerű társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése és felügyelete.
Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése és felügyelete, temető fenntartásának és üzemeltetésének ellenőrzése.
Menekült, oltalmazott, menedékesként elismerését kérő személy beiskolázási, lakhatási és lakáscélú költségek megtérítése iránti kérelme.
Az ipari és kereskedelmi ágazat tekintetében felhasználási helyre történő bejutásra kötelezés (távhő-, földgáz-, villamosenergia).
Az ingatlan tulajdonosának kötelezése a víziközmű-rendszerbe történő bekötésre.
Állatotthon, állatpanzió és állatmenhely létesítésének engedélyezése és felügyelete.
Állandó menazséria létesítésével, fenntartásával, engedélyezésével, ideiglenes menazséria útinapló kiadásával, továbbításával kapcsolatos feladatok.
Levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyekben az elsőfokú hatósági, eljárások lefolytatása.
Oktatási feladatok ellátása.
Járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének és megszüntetésének engedélyezése.

 

Ügyintézők:

Antal Zoltán igazgatási szakügyintéző
Tel: 06 77/795-266
E-mail: antal.zontan@bacs.gov.hu

Bedőné Hoppál Zsuzsanna igazgatási ügyintéző
Tel: 06 77/795-268
E-mail: hoppal.zsuzsanna@bacs.gov.hu

Czinkóczi Sándorné szociális szakügyintéző
Tel: 06 77/795-258
E-mail: czinkoczi.sandorne@bacs.gov.hu

Cserényi Lajosné szociális szakügyintéző
Tel: 06 77/795-267
E-mail: cserenyi.lajosne@bacs.gov.hu

Dongó Anita szociális szakügyintéző
Tel: 06 77/795-261
E-mail: dongo.anita@bacs.gov.hu

Jeneiné Sólya Anikó igazgatási szakügyintéző
Tel: 06 77/795-255,   06 70/436-2913
E-mail: solya.aniko@bacs.gov.hu

Kispál Ildikó igazgatási szakügyintéző
Tel: 06 77/795-259
E-mail: kispal.ildiko@bacs.gov.hu

Récziné Kovács Zsuzsanna szociális szakügyintéző
Tel: 06 77/795-260
E-mail: kovacs.zsuzsanna@bacs.gov.hu

Szikora István szociális szakügyintéző
Tel: 06 77/795-260
E-mail: szikora.istvan@bacs.gov.hu

Siposné Tóth Edit szabálysértési szakügyintéző
Tel: 06 77/795-257
E-mail: toth.edit@bacs.gov.hu

Rostás Sarolta roma referens
Tel: 06 77/795-262
E-mail: rostas.sarolt@bacs.gov.hu

 

 Gyámügyi feladatok:

Az Osztály látja el az első fokú gyámhatósági feladatokat és jár el a gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos ügyekben: gyermek védelembe vétele, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése, gyámság, gondnokság, szülői felügyeleti jog gyakorlása, gyermek és szülő, valamint más hozzátartozó kapcsolattartása és végrehajtása ügyében. Foglalkozik eseti és ügygondnok kirendelésével, gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésével, otthonteremtési támogatással, kiskorú házasságkötésének engedélyezésével, örökbefogadásra alkalmassá nyilvánítással, a gyermek családi jogállásának rendezésével, származás megállapítása iránti perindítással. Eljár a törvényes képviselő vagyonkezelésével kapcsolatos ügyekben.

Ügyintézők

Deményiné Gyöngyösi Judit gyámügyi szakügyintéző
Tel: 06 77/795-263
E-mail: gyam.kiskunmajsa@bacs.gov.hugyongyosi.judit@bacs.gov.hu

Jegyes Molnár Pálné gyámügyi szakügyintéző
Tel: 06 77/795-265
E-mail: molnar.palne@bacs.gov.hu

Retkes Gabriella gyámügyi szakügyintéző
Tel: 06 77/795-264
E-mail: retkes.gabriella@bacs.gov.hu

Erdélyiné Nyerges Éva gyámügyi szakügyintéző
Tel: 06 77/795-261
E-mail: nyerges.eva@bacs.gov.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatal Kormányablak Osztálya

Osztályvezető: Dr. Fekete Beáta
Elérhetőségek:

cím: 6120 Kiskunmajsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.
tel.:  06 77/795-251, 06 70/436-2917
e-mail: kormanyablak.kiskunmajsa@bacsjaras.gov.hu

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő:            7.00-17.00
Kedd:             8.00-12.00 (telefonos és elektronikus ügyfélfogadás 16.00 óráig)
Szerda:           8.00-18.00
Csütörtök:      8.00-12.00 (telefonos és elektronikus ügyfélfogadás 16.00 óráig)
Péntek            8.00-12.00

Főbb feladatok: személyazonosító igazolvány, útlevél ügyintézése, személyi adat- és lakcím nyilvántartásba vétele, lakcímváltozás és lakcímkártya ügyintézése, parkolási igazolvány ügyintézése és kiadása, a Nemzeti Egység Kártya (NEK adatlap kiállítása) rendszerhez kapcsolódó igazolványokhoz (diákigazolvány, oktatói igazolvány, polgárőr igazolvány stb.) kapcsolódó adat felvételezése, az egyéni vállalkozói igazolvány, egyéni vállalkozók elektronikus ügyintézéséből adódó feladatok ellátása, ügyfélkapu-regisztráció adat felvételezése, közlekedési igazgatási feladatok ellátása (vezetői engedély ügyintézése, gépjármű ügyintézés, gépjármű kötelező felelősség biztosítás hiánya miatt eljárás gépjármű foglalási és szabálysértési ügyek stb.), a közlekedési közigazgatási bírság megfizetésének elmulasztásához kapcsolódó eljárás lefolytatása. Állampolgársággal kapcsolatos ügyintézés.

 Az okmányirodai ügyintézéshez időpont foglalási lehetőséget biztosítunk. Személyesen ügyintézési információk biztosítása, interneten foglalt ügyintézési időpont rögzítése szintén lehetséges ügyfeleink számára.

 

 Ügyintézők

Klucsó Sándor kormányablak szakügyintéző
SZIG., LIG. ügyintézés, útlevél, vezetői engedély, park.ig., ügyfélkapu és gépjármű ügyintézés
Tel:  06 77/795- 220, 06 70/436-2917
E-mail: klucso.sandor@bacs.gov.hu

Farkasné Sipos Piroska
 kormányablak szakügyintéző
SZIG., LIG ügyintézés, útlevél, vezetői engedély, park.ig., ügyfélkapu és gépjármű ügyintézés
Tel:  06 77/795-250, 06 70/436-2917
E-mail: sipos.piroska@bacs.gov.hu 

Fehérné Székely Brigitta kormányablak szakügyintéző
Vállalkozás, közlekedés igazgatás, XR rendszer kezelése, bianko okmányok kezelése, gépjármű anyagok KEKKH-ba küldése, ügyfélkapu ügyintézés
Tel: 06 77/795-220, 06 70/436-2917
E-mail: szekely.brigitta@bacsjaras.gov.hu

Forczekné Veszelovszki Brigitta kormányablak szakügyintéző
Népesség-nyilvántartással kapcsolatos feladatok, SZIG., LIG. ügyintézés, útlevél, vezetői engedély, ügyfélkapu, gépjármű ügyintézés
Tel: 06 77/795-252    06 70/436-2917
E-mail: veszelovszki.brigitta@bacs.gov.hu 

Bozóné Szopota Anna kormányablak ügyintéző
SZIG., LIG., útlevél és vezetői engedély ügyintézés
Tel: 06 77/795-248, 06 70/436-2917
E-mail: szopota.anna@bacs.gov.hu 

Lantosné Juhász Katalin kormányablak ügyintéző
SZIG., LIG., útlevél, vezetői engedély, park.ig., ügyfélkapu és gépjármű ügyintézés
Tel: 06 77/795-252, 06 70/436-2917
E-mail: juhasz.katalin@bacs.gov.hu

Dávid Istvánné kormányzati ügykezelő
Tel: 06 77/795-266
E-mail: david.istvanne@bacs.gov.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya

Vezető: Jójártné Gyóni Éva
Elérhetőségek:
Cím: 
6120 Kiskunmajsa, Félegyházi u. 5.
Tel.:    06 77/795-222
E-fax: 06 77/999-626
Fax: 77/481-548
E-mail: BacsMKiskunmajsaJH-MK@lab.hugyonieva@lab.hu 
Honlap: bacs-kiskun.munka.hu

Főbb feladatokmunkaközvetítés, álláskeresők nyilvántartásba vétele, álláskeresési ellátások megállapítása, folyósítása, szüneteltetése, megszüntetése, közfoglalkoztatás szervezése, foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatok, képzések szervezése, EURES tanácsadás, humánszolgáltatás.

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő:            7.00-17.00
Kedd:             8.00-12.00
Szerda:           8.00-18.00
Csütörtök:      8.00-12.00
Péntek            8.00-12.00

Ügyintézők:

Csányi Ildikó foglalkoztatási szakügyintéző
Tel: 06 77/795-222
E-mail: csanyiil@lab.hu

Hajdú István foglalkoztatási szakügyintéző
Tel: 06 77/795-222
E-mail: HajduIsti@lab.hu

Szekeres Zoltánné foglalkoztatási szakügyintéző
Tel: 06 77/795-222
E-mail: SzekeresZ@lab.hu

Fischofné Molnár Adrienn aktív eszköz szakügyintéző
Tel: 06 77/795-222
E-mail: FischofneMA@lab.hu

 Víg László Krisztiánné aktív eszköz szakügyintéző
Tel: 06 77/795-222
E-mail: viglaszlone@lab.hu

Kérjük Kedves Ügyfeleinket, hogy forduljanak hozzánk bizalommal, készséggel állunk rendelkezésükre.

                                                                                                   Dr. Kiss Melinda
                                                                                                járási hivatalvezető