Szolgáltatási tevékenységek nyilvántartásai

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv. (Szolgtv.) és az azzal harmonizált egyes szolgáltatási tevékenységeket szabályozó ágazati jogszabályok kötelezően előírják, hogy a bejelentésekről, és az engedélyekről nyilvántartást kell vezetni, melyeket az érintett polgármesteri hivatal honlapján is elérhetővé kell tenni.

- Nyilvántartás a Jászszentlászlói Önkormányzat által nyilvántartott bejelentés- és működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenységet folytatókról

- Nyilvántartás a Móricgáti Önkormányzat által nyilvántartott bejelentés- és működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenységet folytatókról

- Telepekről vezetett nyilvántartás - Jászszentlászló

- Telepekről vezetett nyilvántartás - Móricgát

- Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezőkről

                                                                                                                                                                  (Frissítve: 2023.12.06.)