Beszerzési szabályzat Letöltés

Iratkezelési szabályzat-2020 Letöltés

Takarnet szabályzat Letöltés

Adatvédelmi szabályzat 2019 Letöltés

Kiadmányozási szabályzat Letöltés

Vagyonnyilatkozat szabályzat Letöltés

Nemdohányzók védelmében belső szabályzat Letöltés

Közérdekű adatok közzététele Letöltés

Ellenőrzési nyomvonal Letöltés

SZMSZ Letöltés

Képernyő előtti munkavégzés szabályzata Letöltés

Közérdekű bejelentések és panaszok kezelésének rendjéről szóló szabályzat Letöltés

Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje Letöltés

Integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzat Letöltés

Eszközök és források értékelési szabályzata Letöltés

Leltárkészítési és leltározási szabályzat Letöltés

Pénzkezelési szabályzat Letöltés

Bizonylati szabályzat Letöltés

Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata Letöltés

Gazdálkodási szabályzat Letöltés

Önköltségszámítási szabályzat Letöltés