Tisztelt Lakosok!

Önkormányzatunk ügyintézői azért dolgoznak, hogy Jászszentlászló és Móricgát lakosainak hivatali ügyei, problémái gyorsan megoldásra kerülhessenek. Kérjük Önöket, hogy lehetőleg a hivatali ügyfélfogadási rend szerint keressék fel intézményünket. Szerdai napokon ügyfélmentes napot tartunk, hogy a hivatali ügyek feldolgozásra kerülhessenek. Köszönjük megértésüket!

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A Közös Hivatal az alábbi feladatkörökkel működik:

1. Jegyző

  

Valentovics Beáta
jegyző
+36 30/826-4667
e-mail: jegyzo@jaszszentlaszlo.hu

Jegyzői feladat-és hatáskörök:

 • Önkormányzatok, képviselő-testületek működésével kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Közös Hivatal működésével kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Választások, népszavazások helyi irányítása, Helyi Választási Iroda vezetője,
 • Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása munkaszervezet vezetője,
 • Szakhatósági hozzájárulások kiadása,
 • Államigazgatási feladatok.

2. Igazgatási ügyintéző

Farkasné Deli Zsuzsanna
igazgatási ügyintéző
+36 77/492-161
e-mail: kozoshivatal@jaszszentlaszlo.hu

Feladatkör:

 • Képviselő-testületek és bizottságok működéséhez kapcsolódó feladatok ellátása,
 • Ügyviteli feladatok ellátása polgármester, jegyző vonatkozásában
 • Közreműködés a választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok ellátásában.
 • Polgári védelemmel kapcsolatos ügyek intézése,
 • Pályázatokkal, támogatással kapcsolatos ügyintézés,

 3. Igazgatási ügyintéző

 

Balassiné Csúri Ibolya
igazgatási ügyintéző
+36 30/403-1317
e-mail: igazgatas@jaszszentlaszlo.hu

Feladatkör:

 • Üzletek működési engedélyével és bejelentésévek kapcsolatos feladatok ellátása, engedélyek kiadásával, módosításával is visszavonásával kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Szálláshely-üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása
 • Telepengedélyezés ellátása
 • Talált tárgyak nyilvántartása.
 • Birtokvédelmi ügyek,
 • Mezőgazdasági igazgatási ügyintézés (méhek bejelentése, fakivágás, állategészségügy, állatvédelem)
 • Hatósági bizonyítvány kiállítása.
 • Az önkormányzat illetékességi területén lévő címek kezelése (KCR), nyilvántartás vezetése
 • Lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyek ellátása
 • Hagyatéki eljárások, hagyatéki leltárok felvétele
 • Sírhelynyilvántartás vezetése

 4. Szociális ügyintéző

 

Minda Mónika
szociális ügyintéző
+36 30/403-1317
e-mail: szocialis@jaszszentlaszlo.hu

Feladatkör:

 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása, intézkedés a kifizetéséről.
 • Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, intézkedés a kifizetéséről.
 • Települési támogatás és rendkívüli települési támogatás megállapításának előkészítése és intézkedés a kifizetéséről.
 • Szociális tűzifa támogatással kapcsolatos ügyintézés keretében kérelmek fogadása, döntésre előkészítés és annak végrehajtása.
 • Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatos ügyintézés.
 • Ellátja a jogszabályokban elrendelt egyéb hirdetményekkel kapcsolatos feladatokat.

5. Személyügyi ügyintéző

Tóth Anikó
személyügyi ügyintéző
+36 30/718-9689
e-mail: ber@jaszszentlaszlo.hu

Feladatkör:

 • Személyi anyagok kezelése.
 • A Közös Hivatal, az önkormányzatok és az önálló költségvetési szervek kiadásai körében felmerülő megbízási díjak, tiszteletdíjak és hóközi kifizetések számfejtése és felterjesztése.
 • Köztisztviselők, közalkalmazottak és önkormányzati dolgozók valamint közfoglalkoztatottak kinevezési, átsorolási, jogviszony módosítási és megszűnési iratának elkészítése a KIRA        programban  és azok felterjesztése.
 • Szabadság, betegállomány egyéb távollét jelentése havonta a MÁK felé.
 • SZÉP kártyával kapcsolatos ügyintézés ellátása
 • Köztisztviselői vagyonnyilatkozatok kezelése

6. Adóügyi ügyintéző

Birtalan Krisztina
adóügyek
+36 30/718-9691
e-mail: ado@jaszszentlaszlo.hu

 Feladatkör:

 • A helyi adókkal - iparűzési adó, talajterhelési díj, kommunális adó - és az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos I. fokú adóhatósági feladatok ellátása (adókivetés, adóbevallások ellenőrzése, nyilvántartása, határozat elkészítése, értesítés, felhívás kiadása).
 • Adóellenőrzések végzése.
 • Adótartozások, és az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásával kapcsolatos ügyek intézése.
 • Adó- és értékbizonyítvány, adóigazolás valamint perköltségmentességhez szükséges igazolás kiadása.

7. Pénztáros, anyakönyvvezető

 

Vastag Evelin
pénztáros, anyakönyvvezető
+36 30/718-9690
+36 77/787-071
e-mail: penztar@jaszszentlaszlo.hu

 Feladatkör:

 • Pénztár kezeléssel kapcsolatos feladatokat
 • Önkormányzati kifizetést érintő számlák előkészítése
 • Önkormányzat által kötött szerződések, megállapodások pénzügyi teljesítése
 • Önkormányzati vagyon és gépjárművekkel kapcsolatos biztosítási díjak követése, fizetése.
 • Önkormányzat által igénybevett közüzemi szolgáltatások kapcsolatos ügyintézés
 • Anyakönyvi igazgatási feladatok ellátása

 8. Könyvelő

 

Rabiné Kovács Piroska
könyvelő
+36 30/718-9692
e-mail: konyveles@jaszszentlaszlo.hu

Feladatkör:

Banki bizonylatok könyvelése
Pénzforgalmi és mérleg jelentések elkészítése, továbbítása
Költségvetési előirányzat könyvelése és nyilvántartás vezetése.


9. Gazdálkodási ügyintéző

 

Erdélyi Lászlóné
gazdálkodási ügyintéző
+36 30/718-9692
e-mail: koltsegvetes@jaszszentlaszlo.hu

Feladatkör:

 • Költségvetési rendeletek elkészítése, évközi módosítása, kapcsolattartás az intézményvezetőkkel.
 • Számviteli szabályzatok elkészítése.
 • Éves beszámolók elkészítése, egyeztetése, továbbítása a KGR rendszerben.
 • Pályázati elszámolások lebonyolítása.
 • Áfa bevallások, cégautó-adó és egyéb változások bejelentése a NAV felé.
 • Zárszámadási rendeletek elkészítése.
 • Költségvetési előirányzatok nyilvántartása, könyvelése.
 • Mérlegjelentések elkészítése.
 • Pénztárellenőri feladatok ellátása.
 • Mutatószám felmérés, évközi módosítás.

10. Gazdálkodási ügyintéző

Bezsenyi Anita
gazdálkodási ügyintéző
+36 30/718-9692
e-mail: konyveles@jaszszentlaszlo.hu

Feladatkör:

 • Mérlegjelentések elkészítése
 • Beszámolók elkészítése, továbbítása
 • Banki utalások könyvelése
 • Analitikus nyilvántratások vezetése

11. Gazdálkodási ügyintéző

 

Ritka Ildikó
gazdálkodási ügyintéző
+36 30/718-9690
+36 77/787-071
e-mail: szamvitel@jaszszentlaszlo.hu

Feladatkör:

 • Banki utalások kontírozása, könyvelése, információk szolgáltatása a beszámolóhoz.
 • Kötelezettségvállalás analitikus nyilvántartása
 • Bér kontírozása és könyvelése
 • Pénztárellenőri feladatok ellátása.
 • Érvényesítési feladatok ellátása.

12. Pénzügyi ügyintéző

Kiss Árpádné
pénzügyi ügyintéző
+36 30/718-9690
+36 77/787-071
e-mail: penzugy@jaszszentlaszlo.hu

Feladatkör:

 • Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok
 • Termőföld hirdetményekkel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázatok elkészítése, elszámolása, közcélú foglalkoztatás ügyeinek intézése.
 • Központi támogatások igénylése
 • Analitikus nyilvántartások (lakbér és bérleti díj, lakásszerzési támogatás folyósítás stb.) vezetése, intézkedés a hátralékok befizetésére
 • Kisértékű tárgyi eszközök, nagyértékű eszközök analitikus nyilvántartása
 • Vagyonkataszter vezetése

13. Kirendeltség igazgatási ügyintéző

Csontos Gáborné
kirendeltség igazgatási ügyintéző
+36 77/491-023
e-mail: androviczer@freemail.hu

Feladatkör:

Szociális, gyámügyi ügyek: környezettanulmány készítése Móricgáton


Dobozi István
rendszergazda
+36 77/787-143
e-mail: rendszergazda@jaszszentlaszlo.hu