KÖZLEMÉNY


A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság területi nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása kitűzése tárgyában hozott 4/2022. (IV.11.) TVB. számú határozatáról 

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat - mint területi nemzetiségi önkormányzat - Közgyűlése 2020. október 7. napján a 109/2020. (X. 07.) BCÖ határozatával kimondta feloszlását, ezért a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény értelmében időközi választást kell kitűzni. A Bizottság már 2020. november 3. napján döntött a kitűzésről, ám veszélyhelyzettel kapcsolatos korlátozás miatt az a választás elmaradt. A 103/2022. (III. 10.) Korm. rendelet szerint április 10-től kitűzhetőek az időközi választások, továbbá a ki nem tűzött és az elmaradt választást 15 napon belül ki kell tűzni.

E rendelkezésre figyelemmel hozta meg fenti határozatát a Bizottság a mai napon, és a

területi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását 2022. június 26. napjára (vasárnap)

tűzte ki. A határozat még nem jogerős.

Az időközi választáson a Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete és a Fiatal Romák Országos Szövetsége jelölő szervezetek jogosultak területi lista állítására, figyelemmel arra, hogy a megelőző, 2019. évi általános választáson e szervezetek voltak jogosultak.

A választáson szavazásra azok az állampolgárok jogosultak, akik nemzetiségi választópolgárként kérték nyilvántartásba vételüket. Ilyen kérelem benyújtására – e választásra kiterjedő hatállyal – legkésőbb 2022. június 10-én 16 óráig van lehetőség, illetve ezen időpontig kérhető a nemzetiséghez tartozás törlése a központi névjegyzékből.

Az állampolgárok listára szavazhatnak, ekként választják meg a 7 fős testület tagjait. Azon települések kivételével, ahol azonos napon időközi polgármester választást is tartanak, egy külön nemzetiségi szavazókört kell kialakítani, amelynek területe az egész települést magában foglalja. Az értesítőket május 6-áig postázza a Nemzeti Választási Iroda.

A TVB a határozat melléklete szerint állapította meg az időközi választás eljárási határidőit és határnapjait, mely megtekinthető az alábbi elérhetőségen:

https://www.bacskiskun.hu/uploads/files/TVB/hatarozat/2022/4_2022-IV_11.pdf

 

Kecskemét, 2022. április 11.

 

 

           Dr. Bajmócyné dr. Balázs Tímea

      Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Iroda vezetője