Családgondozói állás Kiskunmajsán

2015. Január 06.

Pályázat meghirdetése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A § alapján

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 83.

A beosztáshoz tartozó, lényeges feladatok:

A Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézménynél családgondozási feladatok, általános gyermekjóléti szolgáltatási feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások: A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • főiskolai végzettség a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerint

(szociális munkás, szociálpolitikus, szociálpedagógus, pszichológus, mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadói oklevéllel rendelkező pedagógus)

 A beosztás betölthetőségének időpontja: azonnal

LETÖLTÉS