Újévi köszöntő

2015. Január 07.

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén
-->
--> Nem kívánok senkinek se
--> különösebben nagy dolgot.
--> Mindenki, amennyire tud,
--> legyen boldog.
--> Érje el, ki mit szeretne,
--> s ha elérte, többre vágyjon,
--> s megint többre. Tiszta szívből
--> ezt kívánom.
--> Szaporodjon ez az ország
--> Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
--> s ki honnan jött, soha soha
--> ne feledje.
--> Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
--> vissza nem fognak a kátyúk…
--> A többit majd apródonként
--> megcsináljuk.
--> Végül pedig azt kívánom,
--> legyen béke. –
--> Gyönyörködjünk még sokáig
--> a lehulló hópihékbe’!

Kedves Lakosok!

Az év végén rendszerint visszatekintünk, számot vetünk az elmúlt év történéseivel, de egyúttal terveket is szövögetünk, célokat állítunk fel a következő 2015-ösesztendőre. Jászszentlászló életében mozgalmas volt a 2014. év, településünk tovább fejlődött, közösségünk sikeresen működött. Tovább ápoltunk hagyományainkat és ismét bizonyítottuk magunk és vendégeink, látogatóink számára, hogy ez a falu egy élhető település, értékes múlttal és optimista jövővel, ahol jó élni, mert rendezett környezetben, összetartó közösségben harmonikusan élhetnek családjaink.

Visszatekintve az elmúlt évre elmondhatjuk, hogy eredményes munkát folytattunk, Önökkel, Önökért - hiszen építettünk kerítést, járdát és hidat. Jól működtek az intézményeink, az alapvető szolgáltatások magas színvonalon voltak elérhetők.

A 2015-ös év is számos kihívást tartogat településünk és az egész ország számára. Fejlesztési pályázataink lendületes megvalósítása és elszámolása folyik, de közben stratégiai tervezéssel készülünk a következő öt éves időszakra a települést érintő legfontosabb fejlesztések tervezésével. Ezek közül is a legfontosabb az Alkotmány utca felújítása, a Napközis konyha modernizálása és az energetikai fejlesztések, melyek megfelelő pályázati források oda ítélése esetén szerencsés esetben már 2015-ben elkezdődhetnek.

A további fontosabb tervezett fejlesztéseink az utak és a járdák felújítása és az idős emberek biztonságát növelő jelzőrendszer kiépítése.

Az előbbiekből jól látszik, hogy van feladat bőven az Önkormányzatnak és a község összes lakójának. Összefogva könnyebb, tehát arra kérem Önöket, 2015-ben is fogjunk össze és közösen valósítsuk meg azt, amit elterveztünk Önökkel Önökért.

Ehhez a közös munkához kívánok minden embernek 2015-ben sok örömöt és jó egészséget.

Tisztelettel:

Nagy András

polgármester