Változott a falugazdász iroda ügyfélfogadási rendje.

2015. Február 11.

Változott a falugazdász iroda ügyfélfogadási rendje.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun megyei vezetésének döntése értelmében 2015. február másodikától a jászszentlászlói falugazdászi iroda ügyfélfogadási ideje

Kedd 08 00 – 16 30  órára  és Péntek 08 00 – 14 00  órára  változott.

 A fenti ügyfélfogadási időben Csányi György (tel: 30/288-18-80) falugazdász látja el a település gazdálkodóit. Az agrárgazdasági kamara által működtetett falugazdász hálózat útján ellátott feladatkör is változott, bővült.

Mivel fordulhatnak a termelők a falugazdászokhoz:

  • Továbbra is fontos és széles kört érintő feladat az őstermelői igazolványok kiadásával, érvényesítésével, visszavonásával összefüggő feladatok ellátása.
  • Nagyon fontos a mezőgazdaságot érintő kormányzati döntésekről, valamint az egyes agrártámogatási lehetőségekről és az agrárgazdasági tevékenységekre vonatkozó előírások, jogszabályok változásairól való folyamatos tájékoztatás nyújtása. A földforgalom és földhasználat új szabályaira vonatkozó általános ismeretekről tájékoztatás, amely azonban nem terjedhet ki az okiratok szerkesztésére.
  • Technikai közreműködőként az agrártámogatások igénybevételével összefüggő elektronikus kérelmek, adatszolgáltatások, helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvekre teendő észrevételek benyújtása (MVH, NÉBIH). Az egyre fogyatkozó számban előforduló postai úton benyújtandó kérelmekhez nyomtatvány biztosítása, azok kitöltésének segítése.
  • Természetesen a kamarai tagsággal, tagdíjfizetéssel kapcsolatos ügyintézés és felvilágosítás is a feladataink közé tartozik.

A fenti feladatokat a köztestület működését szabályozó törvény előírásai szerint, a kamarai tagokat megillető térítésmentes alapszolgáltatás keretében látja el a kamarai ügyfélszolgálat.

  • Nem feladata a kamarai ügyintézőnek a nyomtatványok kitöltése – kizárandó a későbbi felelősségi vitákat – sem az adó és társadalombiztosítási ügyekben a konkrét személyre szabott tanácsadás, illetve az adó-, illeték-, vám-, társadalombiztosítási járulék ügyintézésekhez kapcsolódó elektronikus kérelem benyújtás. Ez utóbbi ügyekben az érintett szervezetek vagy ilyen típusú szolgáltatók tudnak segítséget nyújtani a gazdálkodóknak.
  • A falugazdász hálózat számos egyéb a tagjainkat közvetlenül nem érintő feladatot is ellát pld. termésbecslés, belvízhelyzetről adatgyűjtés, közreműködés a támogatások, elemi kárbejelentések helyszíni ellenőrzésében stb.

Az agrárgazdasági kamara tervezi térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások bevezetését is a közeljövőben, mint például a tápanyag gazdálkodási tervek készítése. Ezekről bevezetésüket követően biztosítunk részletes információkat.

Gyuris Ferenc

vezető falugazdász