Járda építési és felújítási támogatás

2015. Március 30.

Pályázati kiírás

Járda építési és felújítási pályázati feltételei

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a lakossági járdák megépítésére, valamint a meglévő járdák minőségének javítása érdekében az alábbiak szerint.

 Pályázat célja:

A Jászszentlászló közigazgatási területén, az ingatlanok előtti járdaszakaszok felújítása, új járdaszakaszok megépítése, melynek célja az infrastruktúra javítása, a balesetmentes közlekedés elősegítése.

 Rendelkezésre álló támogatási keret:

 Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletében megállapított bruttó 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint. A benyújtott pályázatok a támogatási keretösszeg erejéig kerülnek elbírálásra.

 Pályázók köre:

Azok a magánszemélyek, akik Jászszentlászlón saját tulajdonú ingatlannal (lakóház, telek) rendelkeznek.

Nem részesülhet támogatásban, aki már részesült hasonló támogatásban, illetve tartozása van a Jászszentlászlói Községi Önkormányzat irányában.

Támogatást nyújtja:

Jászszentlászló Község Önkormányzata (6133 Jászszentlászló, Dózsa György u. 8.)

Támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke:

A gyalogjárda minden befejezett métere után bruttó 4.000 Ft, azaz négyezer forint.

Pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:

Egyszerű kérelem formátumban. A pontos helyszín és a tulajdonos megjelölésével és aláírásával.

Benyújtási határidő folyamatos a keret összeg kimerüléséig.

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalnál (6133 Jászszentlászló, Dózsa György u. 8. )

Elbírálás, döntés:

A képviselő testület jogosult dönteni a támogatás odaítélésében. A támogatás odaítéléséről az előkészítő munkát követően dönt, legkésőbb a következő testületi ülésen. A kérelmezőt írásban kell tájékoztatni a döntésről, és a támogatási szerződés aláírásáról. A járda kivitelezése csak ezután kezdődhet meg. A munkálatok befejezését követően, bejelentésre a Közös Hivatal helyszíni szemlét tarthat.

Műszaki tartalom:

A járda méretei:                   minimális szélesség:               1,1 méter

                                               minimális vastagság:              0,1 méter

                                               erősített kocsibejáró:              0,2 méter

Támogatás elszámolása:

A támogatott magánszemély nevére szóló –számlát mutat be a Hivatalnál. A számlák kiállítási dátuma a támogatási megállapodás megkötésének és a kivitelezési munkák befejezése közti időtartamára kell szólnia.  A támogatási összeg kifizetése ezt követően történhet meg.

Jászszentlászló, 2015-03-26

                                                                                                        Nagy András

                                                                                                        polgármester