Megalakult a Dél-alföldi Térségfejlesztő Kft.

2015. Június 22.

Tájékoztatni szeretnénk a Tisztelt lakosságot, hogy 2015. június hónapban, a járási települések összefogásával megalakult a Dél-alföldi Térségfejlesztő Kft.

Az önkormányzati pályázatok szakmai segítsége mellett a vállalkozás feladata a helyi vállalkozói szféra pályázati információkkal és szolgáltatásokkal való ellátása lesz.

A Széchenyi 2020 program időszak vállalkozások számára kiírandó pályázatainak többsége továbbra is - a járástól távol - minisztériumi fennhatóság alatt maradt, így az eredményes pályázatokhoz szükséges információval való ellátás nehézségekbe ütközhet.

Ezt a problémát kívánja megelőzni a kizárólag a térség vállalkozásaival foglalkozó Kft., a helyi politikai erők, szakmai közösségek összefogásával és hálózatban való gondolkodás meghonosításával.

Ennek értelmében a Dél-alföldi Térségfejlesztő Kft. a járás vállalkozásait összefogva folyamatos pályázati információkat szolgáltat, nagyobb érdeklődésre számot tartó pályázati felhívások esetében településenként szakmai fórumot tart és a pályázóknak minden, jó értelemben vett szakmai és politikai segítséget megad az eredményes és ezzel a térség egészét fejlesztő projektötletek számára.

- közös információs bázis (kapcsolati háló) létrehozása hasonló tevékenységet folyató vállalkozások/pályázatok vonatkozásában

- a vállalkozások ad-hoch jellegű pályázati problémáinak térítésmentes kezelése

- mikrovállalkozások erősítése (ingyenes szakmai tanácsadás /pénzügyi, jogi, közbeszerzési tanácsadás/, pályázati ötletgenerálás)

- piaci árnál kedvezőbb pályázati tanácsadás (pályázatírás, projektmenedzsment és a projekt fenntartási időszaki utánkövetése)

 

Megkeresésüket és kérdéseiket az alábbi elérhetőségeken várjuk:

Tel.: +36 20 545 8687

Email: daterkft@gmail.com