Ápoló, gondozó állás Jászszentlászlón

2015. Július 02.

Alapszolgáltatási Központ - Jászszentlászló

                          

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Alapszolgáltatási Központ - Jászszentlászló
-->
--> ápoló, gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015. 07. 20 - 2015. 11.18. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6133 Jászszentlászló, Hunyadi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Idősek otthona lakóinak általános ápolási-; gondozási feladatainak ellátása. A munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése. 1993. évi III. tv. 67. §

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

- Középfokú képesítés,

- Középfokú végzettség, az 1/2000 SzCsM rendelet 3. sz. melléklete alapján

- Büntetlen előélet

- magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Hasonló irányú munkatapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Erkölcsi bizonyítvány

- Iskolai végzettség igazolása

- Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. július 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fürdős Ferenc nyújt, a 06-30/718-96-96 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Alapszolgáltatási Központ - Jászszentlászló címére történő megküldésével (6133 Jászszentlászló, Hunyadi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 46-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: ápoló, gondozó.

- Elektronikus úton Fürdős Ferenc részére a jszlaszloalapszolg@gmail.com E-mail címen keresztül

- Személyesen: Fürdős Ferenc, Bács-Kiskun megye, 6133 Jászszentlászló, Hunyadi utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.