Tájékoztatás a Kormányablak ügyköreinek bővítéséről

2015. Július 08.

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kiskunmajsai Járási Hivatala


-->

 

 Tájékoztatás a Kormányablak ügyköreinek bővítéséről

 Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ügyfelek magasabb szintű kiszolgálása érdekében a Kiskunmajsai Járási Hivatal Kormányablak Osztályán 2015. július 3-tól további negyvenkettő - a kormányablakokról szóló 515/2013.(XII.30.) Kormányrendelet 3. mellékletében szereplő – ügykörrel bővült a kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok listája.

A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő pontokkal egészül ki:

 • Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz (a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható bejelentés kivételével)
 • Ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
 • Felhasználó földgáz-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
 • Felhasználó vízközmű-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
 • Felhasználó villamosenergia-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
 • Felhasználó távhő-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
 • Általános kereskedelmi jogszabályok megtartásához, illetve panaszkezeléshez kapcsolódó kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
 • Ártájékoztatással összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
 • Fiatalkorúak alkohol-, dohány-, illetve szexuális termékkel történő kiszolgálása miatti kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
 • Üzleten kívül kötött szerződések alapján nyújtott szolgáltatások, illetve termékértékesítési tevékenység vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
 • Elektronikus kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
 • Hírközlési szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kérelem
 • Szavatosság és jótállás vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
 • Idegenforgalmi szolgáltatásokkal összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
 • Szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződésekkel és azok alapján nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
 • Élelmiszerek jelölésével kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokkal összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
 • Termékbiztonság vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
 • Rehabilitációs ellátás folyósításának szüneteltetésére irányuló bejelentés
 • Rehabilitációs ellátás újbóli folyósítása iránti kérelem
 • Rehabilitációs ellátás megszüntetése iránti kérelem
 • Rokkantsági ellátás megszüntetése iránti kérelem
 • Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem
 • Nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása iránti kérelem
 • Nyugdíj összegének folyósítás nélküli megállapítása (rögzített nyugdíj) iránti kérelem
 • Saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem
 • Árvaellátás megállapítása iránti kérelem
 • Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem
 • Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem
 • Baleseti hozzátartozói nyugellátás (özvegyi nyugdíj) megállapítása iránti kérelem
 • Baleseti hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) megállapítása iránti kérelem
 • Baleseti hozzátartozói nyugellátás (szülői nyugdíj) megállapítása iránti kérelem
 • Rokkantsági járadék megállapítása iránti kérelem
 • Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem
 • Állapotrosszabbodásra hivatkozással baleseti fokozatnak megfelelő járadék megállapítása iránti kérelem
 • Baleseti járadék feléledésének a megállapítása iránti kérelem
 • Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem
 • Korhatár előtti ellátás megszüntetése iránti kérelem
 • Öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítása iránti kérelem
 • Gyermektartásdíj továbbfolyósítása iránti kérelem
 • Gyám, hivatásos gyám, családbafogadó gyám kirendelésére irányuló kérelem
 • Kérelem a szülői felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatban
 • Családba fogadásra, illetve családba fogadás megszüntetésére irányuló kérelem

 

 dr. Kiss Melinda

járási hivatalvezető