Aktuális információk

2015. Július 27.

A NAK Országos Elnökségének 2015. július 15-én hozott döntése értelmében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a 2015. évi tagdíjbevallás és tagdíjbefizetés határidejét 2015. augusztus 15-éig meghosszabbítja.  A tagdíjat 2015. augusztus 15. napjáig kell banki átutalással, vagy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által a tag rendelkezésére bocsátott készpénz-átutalási megbízáson (a bevallás után, a tagdíjbekérő levéllel kerül megküldésre az un. fehér csekk) megfizetni. A június 31. bevallási határidőt elmulasztónak a bevallási és befizetési kötelezettség teljesítésére a fizetendő tagdíj 10%-ának megfelelő késedelmi pótlék fizetése mellett van lehetősége a módosított határidőig. Kérem mindazokat, akik még nem tettek eleget a bevallási kötelezettségüknek a fenti határidőt pótolják. A fenti határidő után már a bevallás és a befizetés határidejének mulasztására is szankciót kell alkalmazni a Kamara alapszabálya szerint.

Az MVH tájékoztatása alapján várhatóan a következő 10 napban - két hétben végeznek az anyatehén kiesés-pótlás bejelentésére szolgáló felület tesztelésével, és csak utána tudják élesíteni.  Az ügyintéző szerint amíg a felület nem készül el, nem lesznek szankcionálva a termelők abban az esetben ha túllépik a 60 napos bejelentési határidőt.  A bejelentés lehetőségéről  az érintettek ügyfélfogadási időben vagy  telefonon is érdeklődhetnek.

Az 5/2015. FM rendelet múlt héten életbe lépett változásának köszönhetően nem szükséges havi rendszerességgel beküldeni az MVH részére a 2016-tól anyatehéntartás támogatást igénybe vevőknek a tejértékesítési jelentéseiket. 

- A havi tejértékesítési jelentést három havi összesítéssel kell benyújtani. Annak elmaradása esetén az összesítés a következő háromhavi ciklus végén, a tárgyidőszaki jelentéssel együtt pótolható.

- A tejtermelést nem folytató tenyészeteknek legkésőbb a támogatási évet követő év május 15. napjáig egyszeri, összesített nullás tejértékesítési jelentést kell benyújtaniuk.

- Amennyiben a mezőgazdasági termelő gazdaságában összesen 120 000 kg értékesített tejet meghaladó tejtermelést folytató és tejtermelést nem folytató tenyészet egyaránt megtalálható, a tejtermelést folytató tenyészet adatairól tejértékesítési jelentést nem kell benyújtani.