Tájékoztató a területméréssel járó helyszíni ellenőrzésekről

2015. Július 27.

MVH tájékoztató a területméréssel járó helyszíni ellenőrzésekről

A gazdabarát hivatal célkitűzéssel összhangban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) az egységes kérelmet benyújtó ügyfelek helyszíni ellenőrzésével kapcsolatban a leggyakrabban felmerülő kérdésekből, és az arra adott válaszokból tájékoztató anyagot állított össze.

Az alábbi tájékoztató elolvasása után esetlegesen még felmerülő kérdésekkel tisztelt ügyfeleink továbbra is fordulhatnak az MVH Ügyfélszolgálatához.

1. Miért van szükség a helyszíni ellenőrzésekre?

Uniós jogszabály írja elő, hogy a kérelemkezelési folyamat részeként helyszíni ellenőrzést kell végezni. Ha nincs elvégezve, nem fizethető ki a támogatás, és az előleg sem.

2. Miért éppen én lettem kiválasztva, hiszen tavaly is ellenőriztek?

Az ellenőrzésre történő - kockázati szempontokat figyelembe vevő - kiválasztás, egy bonyolult folyamat eredménye. Nem a már korábban is ellenőrzöttek ismételt kiválasztásán alapul, hanem azon, hogy melyek azok a területek, ahol a korábbi évek tapasztalata alapján a legtöbb eltérés adódott. Emellett véletlenszerű módszerrel is történik kiválasztás, melynek keretében azok a gazdák is kiválasztásra kerülhetnek, akik az előző évben is voltak ellenőrizve.

3. Mikor fognak helyszíni ellenőrzést tartani?

A kérelmezési időszak zárását követően, a mindenkori előlegfizetés megkezdéséig tömeges ellenőrzések, azt követően, illetve megelőzően egyedi ellenőrzések bármikor történhetnek.

4. Milyen iratokat kérhetnek tőlem az ellenőrzés során?

A helyszíni ellenőrzés során az ellenőrizendő jogcím függvényében kérhetik az ellenőrök a bemutatandó iratokat.  Azoknál a jogcímeknél, ahol az ellenőrzés lefolytatása a kérelmező jelenlétéhez kötött, a gazda az előzetes értesítés során tájékoztatást kap az ellenőrzéshez szükséges iratok vonatkozásában, így fel tud készülni azokkal az ellenőrzésre.

5. Miért nem értesítenek a helyszíni ellenőrzés előtt?

Az ellenőrzésre történő kiértesítés csak azon jogcímek esetében szükséges, ahol nem áll az MVH rendelkezésére az összes - ellenőrzéshez szükséges - információ. Minden más esetben a gyors és zökkenőmentes végrehajtás érdekében az MVH eltekinthet a kiértesítéstől. Erre az „MVH törvény (2007.évi XVII. tv.)" ad lehetőséget.

6. Tudomásomra jutott, hogy ellenőrzés történt a területeimen, mégse kaptam jegyzőkönyvet. Hogy lehetséges ez?

Ellenőrzési jegyzőkönyv kiküldése az ellenőrzés lezárását követően történhet, és csak abban az esetben kötelező, ha a kérelemhez képest eltérés került megállapításra, ill. azon jogcímek esetében, ahol az ügyfél jelenlétében történt az ellenőrzés. Amennyiben a helyszíni ellenőrzés nem állapított meg eltérést, az MVH nem küldi ki a jegyzőkönyvet.

7. Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvet kaptam, mi a teendőm ezzel?

A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv kézhezvételét követően 8 nap áll az ügyfél rendelkezésére, hogy annak gondos tanulmányozása után a jegyzőkönyvben foglaltakra észrevételt tegyen az elektronikus felületen, és azt a rendelkezésére álló időkereten belül akár módosítsa. Ugyanitt lehetősége van az ügyfélnek lemondani az észrevételezési jogáról, ez a kérelmével kapcsolatos ügyintézési időt lerövidíti. Fontos, hogy a levélben, azaz papír alapon beküldött észrevételek a hatályos jogszabály alapján nem kerülnek figyelembe vételre.

8. Nem értek egyet az ellenőrzési jegyzőkönyv tartalmával, kérhetek új ellenőrzést?

A jegyzőkönyv kézhezvétele után elektronikus úton tett észrevételezést követően az ügyfélészrevételek feldolgozásra kerülnek, ennek során mérlegeli az MVH, hogy indokolt-e új ellenőrzés elrendelése, a terület újramérése. Táblaszinten is van lehetősége az ügyfélnek észrevételt tenni, itt is jelezheti, hogy miért nem ért egyet a mérés eredményével.

9. Több helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvet kaptam, látszólag azonos tartalommal. Ennek mi az oka?

Új helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv több okból is készülhet. Pl.: ügyfélészrevétel kivizsgálása, ellenőrzési adatok változása, kiegészítése, MePAR blokkváltozás stb. miatt. A jegyzőkönyvi adatok közötti eltérések feltárására, a bennük alkalmazott jelölések szolgálnak segítségül.

10. Nem értem, a jegyzőkönyvben leírt rövidítéseket, kódokat és a számok jelentését. Talált hibát nálam az ellenőrzés, vagy nem?

A jegyzőkönyvben található kódok, rövidítések magyarázata a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv utolsó oldalán található.

A jegyzőkönyv egyes részeinek jelentése az MVH honlapján kerül kifejtésre.

11. A jegyzőkönyvben nem találok semmi hibát, számíthatok-e a teljes támogatási összegre?

Az ellenőrzési jegyzőkönyv önmagában nem ad alapot a kifizetésre, mivel emellett számos adminisztratív ellenőrzési lépés is befolyásolhatja egy helyszíni ellenőrzés során hibátlannak minősített tábla/kérelem végső kifizetési eredményét.

12. Kérhetem a hivatalt, hogy az általam jogszabályellenesnek vélt területet/gazdálkodót ellenőrizzék?

Amennyiben valaki szabálytalanságot észlel támogatás igénybevétele kapcsán, akkor az illető levélben fordulhat az MVH Megyei Kirendeltségéhez és Központi Szervezetéhez egyaránt. A levélben leírtak valódiságát az MVH minden esetben ellenőrzi.”

A fentieken túl felhívom a figyelmüket az adminisztratív kötelezettségek úgymint naplóvezetések, előírt bejelentések teljesítésére és dokumentálására!

Különösen a nitrát érzékeny területek bővítésével érintett gazdák számoljanak a KM ellenőrzésekre és azon belül nitrát rendeletben foglalt kötelezettségeik ellenőrzésére való kijelölésekre!