Tájékoztatás a bölcsődei és óvodai ingyenes gyermekétkeztetésről

2015. Augusztus 17.

Tájékoztatás a bölcsődei és óvodai ingyenes gyermekétkeztetésről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályos 151. § (5) bekezdésének a) pontja szerint a gyermekétkeztetés során az intézményi térítés díj 100 %-át normatív kedvezményként kell biztosítani a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha a gyermek:

-    rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

-    tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

-    olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

-    olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2015-ben a 89.408 Ft-ot), vagy

-    nevelésbe vették (e rendelkezés már 2015. július 1-jével hatályba lép).

 
-->

A kedvezmény igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok elérhetőek a Szent László Óvoda és Bölcsödében, Gyermekélelmezési Konyhán, a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban, és a jaszszentlaszlo.hu honlapról is le lehet tölteni.

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK:

- Nyilatkozat a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez  LETÖLTÉS

- Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához                              LETÖLTÉS
-->