Pályázat mezőgazdasági vállalkozóknak

2015. November 25.

Tisztelt Mezőgazdasági Vállalkozók!
-->
-->
-->Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a Széchenyi 2020 Vidékfejlesztési Programja keretében megjelent a "Trágyatárolók építése" c. pályázati felhívás. Részletek:
-->
-->Pályázati kód: VP-5-4.1.1.6-15
-->Pályázati téma: "Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése"
-->Pályázók köre:
-->- Mezőgazdasági termelő,
-->a) aki igazolja, hogy a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben, vagy ha arra vonatkozóan adatokkal nem rendelkezik, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben a Standard Termelési Érték (STÉ) módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró értékű üzemmérettel rendelkezik. (A kapcsolt partner vállalkozások figyelembe vehetőek)
-->b) a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben, vagy ha arra vonatkozóan arra nem rendelkezik, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;
-->c) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által nyilvántartásba vett olyan állattartó telepet működtet, ahol a projektet megvalósítja;
-->d) aki, vagy amely legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi a nyilvántartásba vételét az MVH által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben;
-->vagy
-->- Fiatal gazda
-->vagy
-->- Mezőgazdasági termelők egy csoportja, termelői értékesítő szervezet, valamint a szociális szövetkezet (ha minden egyes tagja külön-külön megfelel a fenti a. és b. pontokban foglalt jogosultsági feltételeknek), amelynek legalább öt tagja van. A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelni a jogosultsági feltételeknek, továbbá nem lehetnek egymásnak szerinti közeli hozzátartozói, illetve nem rendelkezhetnek egymás felett meghatározott közvetlen, vagy közvetett befolyással)
-->Támogatás összege: max. 50 millió Ft (csoport esetén 100 millió Ft)
-->Támogatás intenzitása: 50% (amely fiatal gazdák esetében +10%-al, fiatal gazdák csoportosulása esetén +20%-al növelhető)
-->Elszámolható költségek:
-->- trágyatároló építési vagy vásárlási (max. 2 %) (és kapcsolódó infrastrukturális költségek max. 15%-ban /pl. közüzemek kiépítése/) költsége
-->- trágya kezeléshez szükséges eszközök beszerzése
-->- projekt előkészítés, menedzsment költsége (max. 5%)
-->- informatikai beruházás költsége
--> 
-->Pályázatok benyújtási határideje: 2015.december 20-tól lehet
-->
-->A fenti és a még hamarosan várható kiírások tárgyában, 2015. december 1. hetében Szankon, a Művelődési Házban nyílt fórumot tartunk, amelyre szívesen várunk minden Érdeklődőt. A Fórumon lehetőség nyílik a pályázati felhívások bővebb ismertetésére, illetve szakmai kérdések megvitatására (a Fórum pontos időpontjáról később értesítjük majd Önöket).
-->
-->Amennyiben a fenti pályázati felhívások felkeltették érdeklődésüket, ezzel kapcsolatos kéréseit/kérdéseit kérjük, hogy az alábbi elérhetőségeken jelezzék:
-->
-->Email: daterkft@gmail.com
-->
-->Tel.: +36 20 545 8687
-->
-->
-->Szank, Jászszentlászló, Móricgát, Kömpöc és Csólyospálos polgármestereinek ajánlásával, a DATÉR Kft. megbízásából

Üdvözlettel,
-->
-->Besze Tamás
-->pályázati szakértő