Ápoló állás az Alapszolgáltatási Központban

2016. Január 07.

Szent László Alapszolgáltatási Központ - Jászszentlászló

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent László Alapszolgáltatási Központ - Jászszentlászló
--> Idősek Otthona
-->
--> ápoló, gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6133 Jászszentlászló, Hunyadi utca 2.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Idősek otthona lakóinak általános ápolási-; gondozási feladatainak ellátása. A munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése. 1993. évi III. tv. 67. §

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középfokú képesítés, Középfokú képesítés, az 1/2000 SzCsM rend. 3. sz. melléklete alapján,

§         Egészségügyi és/vagy szociális, hasonló irányú munkatapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

 

§         Erkölcsi bizonyítvány

§         Iskolai végzettség igazolása

§         Szakmai önéletrajz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Egészségügyi és/vagy szociális, hasonló irányú munkatapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Iskolai végzettség igazolása

§         Szakmai önéletrajz

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fürdős Ferenc nyújt, a 06-30/718-96-96 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent László Alapszolgáltatási Központ - Jászszentlászló címére történő megküldésével (6133 Jászszentlászló, Hunyadi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 94-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: ápoló, gondozó.

§         Elektronikus úton Fürdős Ferenc részére a alapszolgaltatas@jaszszentlaszlo.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 15.