Árverési hirdetmény

2016. Február 15.

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. § (1) bekezdés a) pontja, valamint  a  Nemzeti  Földalapba  tartozó  földrészletek  hasznosításának  részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.)  Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 29.  §  (1)  bekezdése  alapján  nyilvános  árverés  keretében  értékesíti  a  Magyar  Állam tulajdonába  és  a  Nemzeti  Földalap  vagyoni  körébe  tartozó,  jelen  hirdetmény elválaszthatatlan mellékletét képező táblázatban szereplő földrészleteket.
--> 
-->I.  Árverés helyszíne és címe:    Bács-Kiskun  Megyei  Kormányhivatal, Földművelésügyi  és  Erdőgazdálkodási  Főosztály,  Kecskemét,  Halasi  út  34.  2.
-->emelet, Nagy terem
-->II.  A regisztráció időpontja: 2016. év március hó 21. nap    13:00 óra  
-->Az árverés időpontja: 2016. év március hó 21. nap (regisztrációt követően)

További részletek