A Járási Hivatal hírei

2016. Március 21.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kiskunmajsai Járási Hivatala


-->

Indul a tanyafelmérés

A Kormány elkötelezett szándéka a magyar nemzeti örökség, ezzel együtt pedig a tanyás településrendszer fejlesztése, mivel a tanyás térségekben gyakran alapvető infrastrukturális elemek, közművek hiányoznak és a lakónépesség jelentős részének életkörülményei az átlagosnál alacsonyabb szinten áll.

 A Kormány kiemelt célkitűzésként jelölte meg az összes magyarországi tanya 2020. évig villamos energiával történő ellátását, valamint hogy minden tanyát az év minden szakaszában járható utakon lehessen megközelíteni.

A tanyákról és az ottani lakosokról nem rendelkezünk teljes és friss adatbázissal, ezért szükség van egy komplex tanyafelmérés készítésére, ahhoz hogy a tanyavillamosítás fejlesztése, valamint az utak felújítása megvalósulhasson.

A felmérés elkészítésével a Kormányhivatalt, azon belül a járási hivatalokat bízták meg 2016. április 28-i határidővel.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy április végéig minden tanyát felkeresünk a felmérés elvégzése céljából. A munkatársak fényképes igazolvánnyal és megbízólevéllel rendelkeznek és kizárólag kérdéseket tesznek fel, valamint egy fényképfelvételt készítenek az adott tanyáról.  Kérjük Önöket, hogy a csalók elkerülése érdekében a magát igazolni nem tudó személyt ne engedjék be az ingatlan területére. Kérjük a lakosságot, hogy szíveskedjenek együttműködni a kiérkező kormánytisztviselőkkel.

Kiskunmajsa járás területén közel 3500 tanya van nyilvántartva.

A járás mérete, és a tanyák rendkívül magas száma, valamint a feladat végrehajtásának rövid határideje miatt komoly együttműködés történik a járás minden feladat végrehajtásába bevonható szervezete részéről.

Köszönetemet szeretném kifejezni minden egyes támogató szervezetnek és magánszemélynek, akik a felmérésben segítséget nyújtanak, így a polgármestereknek, tanyagondnokoknak, rendőrségnek, polgárőrségnek, vadásztársaságoknak és még számos segítőnknek.


-->

Segítség a szállásfoglalásban

 Az Erzsébet program célja, hogy a nehéz helyzetben lévő emberek számára üdülési, pihenési lehetőséget biztosítson. A 2016-os évben a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány három fő célcsoport számára hirdette meg a pályázatait, így az idős emberek, a nagycsaládosok és a fogyatékossággal élők körében, melyről tájékoztattuk is a járás lakosait. A kiírásokra február 29-ig lehetett jelentkezni az Erzsébet program elektronikus felületén keresztül, mely pályázatok elektronikus benyújtásában segítséget nyújtottak  a Kormányablak munkatársai.

 Jelenleg zajlik a pályázatok feldolgozása, azonban az már most megállapítható, hogy rendkívül nagy érdeklődés övezte, hisz közel egy hónap alatt több, mint 150 ezer főnyi jelentkezés érkezett, ami 30 ezer fővel haladja meg az előző évit.

 A sikeresen pályázóknak miután kiértesítésre kerülnek, ki kell választaniuk a szálláshelyet és le kell foglalniuk a megfelelő időpontot a www.erzsebetprogram.hu felületen, melyben szintén segítséget nyújtanak Kormányablakunk munkatársai.

 Forduljanak hozzánk bizalommal!

                                                                                              Tisztelettel:

                                                                                                               Dr. Kiss Melinda

                                                                                                                                                                                   hivatalvezető


-->

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal


-->

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal május 01. napjáig lefolytatja a megyei tanyák villamos energiával történő ellátását megalapozó felmérését.

 A Kormány a B/38. számú, a tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről szóló 49/2009. (V. 27.) OGY határozatban foglaltak 2011. és 2012. évi végrehajtásáról szóló jelentésben kiemelt célkitűzésként szerepel, hogy az összes magyarországi tanya 2020. évig villamos energiával történő ellátása megvalósuljon.

 

A Kormányhivatal munkatársai április végéig felkeresik a megyében található összes tanyát a felmérés elvégzése céljából. A munkatársak kizárólag kérdéseket tesznek fel az ott lakóknak egy kérdőív alapján, valamint fényképfelvételt készítenek, hogy minél pontosabb képet kapjanak a tanyák állapotáról, helyzetéről, egyéb hatósági intézkedés kezdeményezésére nem kerül sor.

Kérjük a tanyák lakosságát, szíveskedjenek segíteni a kiérkező kormányhivatali dolgozók munkáját azzal, hogy együttműködnek a felmérések során.

Továbbá felhívjuk a tanyán élők figyelmet a csalók esetleges tevékenységének kivédésére. A kormányhivatali munkatársak minden esetben igazolják magukat fényképes igazolvánnyal és megbízólevéllel. Magát igazolni nem tudó személyt ne engedjenek be az ingatlanaik területére, ne válaszoljanak a kérdéseire.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)