PÁLYÁZATI KIÍRÁS

2016. Május 10.

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Jászszentlászló Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Jászszentlászlói  fogorvosi körzet feladatainak alapellátásban történő betöltésére, területi ellátási kötelezettséggel, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerint, figyelemmel a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szabályaira.

A körzet lakosságszáma:

Ellátandó települések száma: Jászszentlászló, község, Móricgát község

Pályázati feltételek:

-        Vállalkozási formában történő működtetés;

-        a 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés;

-        a 313/2011.(XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte,

-        büntetlen előélet;

-        cselekvőképesség;

-        egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképpel ellátott részletes személyi és szakmai önéletrajz;

iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolati példánya;

-        Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata;

-        egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata;

-        pályázó nyilatkozata, hogy a feladat ellátását vállalkozási formában vállalja;

-        pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez;

-        pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, abba betekinthetnek;

-        pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalhatja.

 

A pályázat benyújtási ideje: 2016. augusztus 15.

A pályázat elbírálási határideje: 2016. augusztusi testületi ülés

A fogorvosi tevékenység megkezdésének ideje: 2016. október 1.

A pályázat benyújtásának módja:

-        Postai úton: 1 példányban a Jászszentlászló Község Önkormányzat (6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8.) címre, Nagy András polgármesternek címezve. A borítékon fel kell tüntetni: „Fogorvosi pályázat”

-        Személyesen: Nagy András polgármester részére (Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban 6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8.)

 

Jogviszony: vállalkozási

Kategória: fogorvosi;

Típusa: vegyes, területi ellátási kötelezettséggel;

 

Egyéb információ:

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető: Valentovics Beáta jegyzőtől a 77/492-161-es telefonszámon, vagy az jegyzo@jaszszentlaszlo.hu levelezési címen.

 

A munkavégzés helye: 6133 Jászszentlászló, Hunyadi u. 8/a..

A rendelőt és rendelő eszközeit  az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja.