Tájékoztató szabadtéri tűzgyújtás szabályairól

2017. Július 05.

TÁJÉKOZTATÓ

 szabadtéri tűzgyújtás szabályairól

 A külterületen történő égetés kapcsán változott jelentősen a szabályozás, mivel megszűnt a bejelentés alapú égetés, most már a külterületi irányított égetés engedélyhez kötött tevékenység lett.

 

Az új jogszabály értelmében külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az illetékes tűzvédelmi hatósághoz. A kérelemben az égetés időtartamaként 1 nap jelölhető meg, valamint egy pótnap adható meg arra az esetre, ha a rossz időjárási körülmények miatt az első nap az égetés nem lenne végrehajtható.

A  külterületi irányított égetés engedélyéhez kötött eljárás lett és az engedélyezési eljárásnak illetéke van, a benyújtandó kérelmet 3000 forint értékű illetékbélyeggel kell ellátni.

Továbbá az ügyféljogosultság igazolása végett, a kérelemhez csatolni kell tulajdoni lap vagy földhasználati lap másolatot is.

A kérelem beérkezését követően a kérelmet a tűzvédelmi hatóság öt munkanapon belül elbírálja. A kérelmek érdemi vizsgálat nélkül kerülnek elutasításra, ha a kérelem megkésve érkezik, valamint ha az égetni kívánt terület nagysága meghaladja a 10 ha-t.

Kivétel ez alól és nem kell engedélyeztetni az erdőgazdálkodók által végzett vágástéri hulladék égetése, mivel az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, így ebben az esetben az arra vonatkozó, az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1) ÖM rendelet szabályait kell betartani.