JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2017.

1/2017. (I. 6.)

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú pályázat benyújtása
Letöltés

2/2017. (I. 26.)

Településszerkezeti terv módosítása
Letöltés

3/2017. (I. 26.)

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című  pályázati projektben való részvételről döntés
Letöltés

4/2017. (I. 26.)

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadása
Letöltés

5/2017. (I. 26.)

Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Letöltés

6/2017. (I. 26.)

A polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Letöltés

7/2017. (I. 26.)

Polgármester 2017. évre vonatkozó cafeteria-juttatása
Letöltés

8/2017. (I. 26.)

Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Letöltés

9/2017. (I. 26.)

Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telephelyeként működő Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet 2017. évi támogatás
Letöltés

10/2017. (I. 26.)

Kiskunok Vidékéért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport támogatási kérelme
Letöltés

11/2017. (I. 26.)

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti körzeti megbízotti iroda bérbeadása
Letöltés

12/2017. (I. 26.)

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati lakás  bérbeadása
Letöltés

13/2017. (I. 26.)

Jászszentlászló-Csengele összekötő út nyomvonalának rendezése
Letöltés

14/2017. (I. 26.)

Urnafülke vásárlása
Letöltés

15/2017. (I. 26.)

Ízek és kalandok határok nélkül című IPA/2016 pályázat
Letöltés

16/2017. (I. 26.)

Szociális szövetkezet létrehozása
Letöltés

17/2017. (I. 26.)

SzLÓB régi épület elektromos hálózat és világítás felújítása
Letöltés

18/2017. (I. 26.)

1/2017. (I. 6.) sz. határozat visszavonása
Letöltés

19/2017. (I. 26.)

Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről
Letöltés

20/2017. (I. 26.)

Külterületi helyi közutak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése pályázat
Letöltés

21/2017. (I. 26.)

Csenki Jánosné Jászszentlászló Bem u. 1. sz. alatti lakos ápolási díj kérelmének elbírálása
Letöltés

22/2017. (II. 23.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
Letöltés

23/2017. (II. 23.)

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Letöltés

24/2017. (II. 23.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének jóváhagyása
Letöltés

25/2017. (II. 23.)

Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről EFOP-3.9.2 pályázat megvalósításához
Letöltés

26/2017. (II. 23.)

Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről EFOP-1.5.3 pályázat megvalósításához
Letöltés

27/2017. (II. 23.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Megállapodás módosítása
Letöltés

28/2017. (II. 23.)

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság támogatása
Letöltés

29/2017. (II. 23.)

Jászszentlászló, Kossuth u. 7. szám alatti terembérleti szerződés megkötése
Letöltés

30/2017. (II. 23.)

Kis-Szabó Norbert lakásbérleti szerződése
Letöltés

31/2017. (II. 23.)

2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Letöltés

32/2017. (II. 23.)

Tagsági jogviszony létesítése a Ben-Wood Szociális Szövetkezetben
Letöltés

33/2017. (II. 23.)

Jászszentlászló Község Önkormányzata 2017. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének elfogadása
Letöltés

34/2017. (II. 23.)

Vidéki Józsefné Jászszentlászló, Felsőtanya 28. kamatmentes önkormányzati kölcsön kérelme
Letöltés

35/2017. (III. 30.)

Közösségi szálláshely igénybevételéért fizetendő szállásdíj meghatározása
Letöltés

36/2017. (III. 30.)

A 2017. évi közbeszerzési terv
Letöltés

37/2017. (III. 30.)

Megállapodás megkötése Helytörténeti és Faluvédő Egyesülettel.
Letöltés

38/2017. (III. 30.)

Petőfi utca felújítása.
Letöltés

39/2017. (III. 30.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzat Hivatal felújítása
Letöltés

40/2017. (III. 30.)

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft többletkapacitási kérelme
Letöltés

41/2017. (III. 30.)

Helyi civil szervezetek 2017. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás
Letöltés

42/2017. (III. 30.)

Járda felújítás és építési pályázat kiírása
Letöltés

43/2017. (III. 30.)

Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola 7. osztály kérelme
Letöltés

44/2017. (III. 30.)

School of Business Szeged Szakgimnázium és Szakközépiskola Kiskunfélegyházi Tagintézménye részére támogatás nyújtása az 51. Intersteno Kongresszus és Világbajnokságon történő részvételhez
Letöltés

45/2017. (III. 30.)

Dr. Gyöngyössy Orsolya támogatási kérelme Dr. Szűcs Judit részére ünnepi meglepetés-kötet kiadásához
Letöltés

46/2017. (III. 30.)

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása
Letöltés

47/2017. (III. 30.)

Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2016. évi mentő tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló
Letöltés

48/2017. (III. 30.)

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi beszámoló jelentése
Letöltés

49/2017. (III. 30.)

"Mindennapi vizünk" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetése
Letöltés

50/2017. (III. 30.)

A KEOP-1.3.0/09/11-2011-0028 az. "Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt " című beruházás keretében létrejött vagyon átvétele a "Mindennapi vizünk" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól"
Letöltés

51/2017. (III. 30.)

Víziközmű Bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása
Letöltés

52/2017. (III. 30.)

Térítésmentes sírhely biztosítása Kovács István címzetes főjegyző részére
Letöltés

53/2017. (III. 30.)

Jászszentlászló, Hunyadi u. 1. sz. ingatlan használatba adása
Letöltés

54/2017. (III. 30.)

Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola támogatása
Letöltés

55/2017. (III. 30.)

Csenki Jánosné Jászszentlászlói lakos ápolási díj ügye
Letöltés

56/2017. (III. 30.)

Csépke Miklós Jászszentlászló, Petőfi u. 7. kamatmentes önkormányzati kölcsön kérelme
Letöltés

57/2017. (IV. 27.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadásának megállapítására
Letöltés

58/2017. (IV. 27.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítására
Letöltés

59/2017. (IV. 27.)

2016. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés jóváhagyása
Letöltés

60/2017. (IV. 27.)

Kecskeméti Tankerületi Központ megkeresése intézményi átszervezés véleményezése tárgyában
Letöltés

61/2017. (IV. 27.)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Letöltés

62/2017. (IV. 27.)

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére tárgyú, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázat benyújtása
Letöltés

63/2017. (IV. 27.)

Szabó Martin jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

64/2017. (IV. 27.)

Marton László jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

65/2017. (IV. 27.)

Seres Attila jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

66/2017. (IV. 27.)

Kardos Benő jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

67/2017. (IV. 27.)

Kiss Tibor jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

68/2017. (IV. 27.)

Tisóczki Jánosné jászszentlászlói lakos  járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

69/2017. (IV. 27.)

Csenki János Gáborné jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

70/2017. (IV. 27.)

Dékány Ferenc István jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

71/2017. (IV. 27.)

Novikov József jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

72/2017. (IV. 27.)

Váradi Sándor jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

73/2017. (IV. 27.)

Csépke Miklós jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

74/2017. (IV. 27.)

Lakatos Imre jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

75/2017. (IV. 27.)

Szabó Szilvia jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

76/2017. (IV. 27.)

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület civil támogatása
Letöltés

77/2017. (IV. 27.)

Jászszentlászlói Nyugdíjasklub civil támogatása
Letöltés

78/2017. (IV. 27.)

Jászszentlászlói Sporthorgász Egyesület civil támogatása
Letöltés

79/2017. (IV. 27.)

Dongér-Kelőér Egyesület civil támogatása
Letöltés

80/2017. (IV. 27.)

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület civil támogatása
Letöltés

81/2017. (IV. 27.)

Jászszentlászlói Hangász Együttes civil támogatása
Letöltés

82/2017. (IV. 27.)

Korszerű Iskoláért Alapítvány civil támogatása
Letöltés

83/2017. (IV. 27.)

Pásztorkodó Néphagyományőrző Óvodai Egyesület civil támogatása
Letöltés

84/2017. (IV. 27.)

Jászszentlászlói Sportegyesület civil támogatása
Letöltés

85/2017. (IV. 27.)

Szivárványlakók/Bozóki Edit civil támogatása
Letöltés

86/2017. (IV. 27.)

Jászszentlászlóért Egyesület civil támogatása
Letöltés

87/2017. (IV. 27.)

Nagycsaládosok Egyesülete civil támogatása
Letöltés

88/2017. (IV. 27.)

Református Egyház támogatása
Letöltés

89/2017. (IV. 27.)

Jászszentlászlói Aktív Fiatalok Egyesülete civil támogatása
Letöltés

90/2017. (IV. 27.)

Pöttyös Bögre zenekar civil támogatása
Letöltés

91/2017. (IV. 27.)

Ősi Lófajtákat Tenyésztők Egyesülete civil támogatása
Letöltés

92/2017. (IV. 27.)

Tollászkodó Egyesület civil támogatása
Letöltés

93/2017. (IV. 27.)

Szent László Általános Iskola civil támogatása
Letöltés

94/2017. (IV. 27.)

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület támogatása.
Letöltés

95/2017. (IV. 27.)

Jászszentlászlói Sportegyesület támogatási kérelme
Letöltés

96/2017. (IV. 27.)

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Letöltés

97/2017. (IV. 27.)

Kiskunfélegyházi Mentőállomás  támogatási kérelme
Letöltés

98/2017. (IV. 27.)

Pályázati felhívás kiírása köztemető üzemeltetésére
Letöltés

99/2017. (IV. 27.)

Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola igazgatói pályázat véleményezése
Letöltés

100/2017. (IV. 27.)

Közvilágítás felújítása
Letöltés

101/2017. (IV. 27.)

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft felügyelőbizottsági tagjának megválasztása
Letöltés

102/2017. (IV. 27.)

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft állandó könyvvizsgáló megbízása
Letöltés

103/2017. (IV. 27.)

Dongér-Kelőér Egyesület megalakítása
Letöltés

104/2017. (IV. 27.)

Dongér-Kelőér Egyesület székhely bejegyzéshez hozzájárulás
Letöltés

105/2017. (IV. 27.)

Kiskunfélegyházi Kőfaragó Fesztivál támogatása
Letöltés

106/2017. (V. 04.)

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
Letöltés

107/2017. (V. 04.)

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat megvalósításának ütemezése
Letöltés

108/2017. (V. 17.)

61/2017. (IV. 27.) határozat visszavonása
Letöltés

109/2017. (V. 17.)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Letöltés

110/2017. (V. 25.)

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2016. évi beszámolója
Letöltés 

111/2017. (V. 25.)

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2017. évi költségvetéséről
Letöltés

112/2017. (V. 25.)

Kovács Kitti önkormányzati bérlakás kérelme
Letöltés

113/2017. (V. 25.)

Jegyzői beszámoló a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról.
Letöltés

114/2017. (V. 25.)

Alkotmány utca gyalogos átkelőhely villamos kiviteli munkák megrendelése
Letöltés

115/2017. (V. 25.)

Konzorciumi együttműködési megállapodás felbontása
Letöltés

116/2017. (V. 25.)

Települési arculati kézikönyv elkészítése
Letöltés

117/2017. (V. 25.)

Tőkegarantált Magyar Államkötvény vásárlása
Letöltés

118/2017. (V. 26.)

106/2017. (V. 4.) határozat visszavonása
Letöltés

119/2017. (V. 26.)

107/2017. (V. 4.) határozat visszavonása
Letöltés

120/2017. (V. 26.)

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
Letöltés

121/2017. (V. 26.)

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat megvalósításának ütemezése
Letöltés

122/2017. (VI. 29.)

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámoló jóváhagyása
Letöltés

123/2017. (VI. 29.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás működéséről szóló beszámoló
Letöltés

124/2017. (VI. 29.)

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás működéséről szóló beszámoló
Letöltés

125/2017. (VI. 29.)

„Konyhai dogozók kollektívája" részére „Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozása.
Letöltés

126/2017. (VI. 29.)

Jászszentlászlói Hangász Együttes részére „Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozása.
Letöltés

127/2017. (VI. 29.)

Pénzbeli támogatás kitüntetettek részére
Letöltés

128/2017. (VI. 29.)

Pénzbeli támogatás kitüntetettek részére
Letöltés

129/2017. (VI. 29.)

Czeilinger Luca Gizella Jászszentlászló, Mohácsi u. 2. szám alatti lakos lakás felújítási kölcsön kérelme
Letöltés

130/2017. (VII. 04.)

TOP-1.4.1-16 jelű, "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" pályázat benyújtása
Letöltés

131/2017. (VII. 24.)

TOP-5.3.1-16 pályázat benyújtásáról
Letöltés

132/2017. (VII. 24.)

TOP-3.2.1-16 pályázat előkészítése tárgyában megbízási szerződés megkötése.
Letöltés

133/2017. (VII. 24.)

Jászszentlászló-Csengele összekötőút nyomvonal kijavításhoz szükséges területek megvásárlása
Letöltés

134/2017. (VII. 24.)

Temető üzemeltetésre beérkezett pályázatok elbírálása
Letöltés

135/2017. (VIII. 14.)

TOP-3.2.1-16-BK 1 jelű, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komplex energetikai felújítás a Jászszentlászlói iskola épületén" pályázat benyújtása
Letöltés

136/2017. (VIII. 24.)

Kamarai állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elbírálásáról
Letöltés

137/2017. (VIII. 24.)

Kamarai állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elbírálásáról
Letöltés

138/2017. (VIII. 24.)

„Szociális célú tüzelőanyag vásárlás” támogatás igényléséhez önerő biztosítása
Letöltés

139/2017. (VIII. 24.)

„Helyi Esélyegyenlőségi Program” módosítása
Letöltés

140/2017. (VIII. 24.)

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése
Letöltés

141/2017. (VIII. 24.)

Jászszentlászló, 487 hrsz-ú ingatlan megvásárlása ügyében döntés
Letöltés

142/2017. (IX. 28.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésnek módosítása
Letöltés

143/2017. (IX. 28.)

Jászszentlászló Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének I. számú módosítása
Letöltés

144/2017. (IX. 28.)

Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról
Letöltés

145/2017. (IX. 28.)

Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Letöltés

146/2017. (IX. 28.)

Katona Lajosné önkormányzati bérlakás iránti kérelme
Letöltés

147/2017. (IX. 28.)

VP-6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázati előleg igénylése
Letöltés

148/2017. (IX. 28.)

Huszár Magda Jászszentlászló, Vörösmarty u. 7 kamatmentes önkormányzati kölcsön kérelme
Letöltés

149/2017. (IX. 28.)

Kelemenné Mintál Melinda Jászszentlászló, József A. u. 3. kamatmentes önkormányzati kölcsön kérelme
Letöltés

150/2017. (IX. 28.)

Tóth Viktória Jászszentlászló, Kalmárföld 50. kamatmentes önkormányzati kölcsön kérelme
Letöltés

151/2017. (X. 26.)

Fogorvosi feladat-ellátási szerződés felmondása
Letöltés

152/2017. (X. 26.)

LEADER – Helyi Akciócsoport együttműködési tevékenységére pályázat benyújtása
Letöltés

153/2017. (X. 26.)

Szabad pénzeszközök lekötése
Letöltés

154/2017. (XI. 14.)

Rendkívüli szociális támogatás pályázat benyújtása
Letöltés

155/2017. (XI. 30.)

Jászszentlászló Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Letöltés

156/2017. (XI. 30.)

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének elfogadása
Letöltés

157/2017. (XI. 30.)

Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. részére támogatás biztosításáról
Letöltés

158/2017. (XI. 30.)

Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos részére eszközkarbantartás biztosítása
Letöltés

159/2017. (XI. 30.)

Veszterm Bt temető üzemeltető támogatási kérelme
Letöltés

160/2017. (XI. 30.)

Jászszentlászló 993 hrsz. alatti ingatlan értékesítése
Letöltés

161/2017. (XI. 30.)

Együttműködési megállapodás megkötése
Letöltés

162/2017. (XI. 30.)

Jászszentlászló-Csengele összekötő út nyomvonalának rendezése
Letöltés

163/2017. (XI. 30.)

Jászszentlászlói Sportegyesület támogatása
Letöltés

164/2017. (XI. 30.)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása
Letöltés

165/2017. (XII. 14.)

Jászszentlászló 056/4 hrsz. út változás előtti nyomvonalának megszüntetése
Letöltés

166/2017. (XII. 14.)

Jászszentlászló 056/4 hrsz. útnyomvonalának rendezése
Letöltés

167/2017. (XII. 29.)

Településképi arculati kézikönyv elfogadása

Letöltés