Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tompai közgyűlésének sajtóanyaga

2018. Május 03.

A bácskai határváros adott otthont a megyei közgyűlésnek Letöltés

Elfogadták a záró beszámolókat Letöltés
-->

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tompai közgyűlésének napirendi pontjai:

1.  Tájékoztató két testületi ülés közötti ügyekről

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

2. Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

3. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2017. (XII.13.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

4. Előterjesztés a Bács-Kiskun 2020 – Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 módosítására

 Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

5. Zárt ülés  Előterjesztés a Bács-Kiskun megyei TOP prioritásokra benyújtott támogatási kérelmek tekintetében hozott, egyetértés céljából megküldött DEB döntési javaslatokról
-->

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

6. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról

Előadó: Kicsiny László, ügyvezető

7. Előterjesztés a Miniszterelnökség és a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. által kötendő megelőlegezési szerződés jóváhagyására

 Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

8. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozataláról

Előadó: Csáki Béla, ügyvezető9. Előterjesztés éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozóan

 Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

10. Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről

 Előadó: Dr. Kovács Endre Miklós, megyei jegyző

11. Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” megnevezésű felhívásra benyújtott, támogatásban részesített projektekre vonatkozóan konzorciumi együttműködési megállapodások módosításának jóváhagyására

 Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

12. Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” megnevezésű felhívásra benyújtott, támogatásban részesített projektekre vonatkozóan konzorciumi együttműködési megállapodások módosításának jóváhagyására

 Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

13. Előterjesztés támogatási kérelem benyújtására a TOP-5.3.2-17 kódszámú, „Megyei identitás erősítése” című pályázati felhívásra

 Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

14. Előterjesztés az „Aktivárium” együttműködési megállapodás jóváhagyására

 Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

15. Előterjesztés a Homokhátság vízgazdálkodásának javítására és komplex fejlesztésére irányuló tervezési folyamat támogatására

Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

16. Tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezetének elképzeléseiről a megye agrárgazdaságának korszerűsítésére

 Előadó: Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete elnöke

17. Tájékozató a Bács-Kiskun megyei felsőoktatás jelenéről és jövőjéről

 Előadó: Dr. Palkovics László oktatásért felelős államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért     Felelős Államtitkárság

18. Tájékoztató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államkutatási és Fejlesztési Intézetének 2017. évi Jó Állam Jelentéséről