JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2018.

1/2018. (I. 25.)

Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telephelyeként működő Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet 2018. évi támogatás
Letöltés

2/2018. (I. 25.)

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület támogatása
Letöltés

3/2018. (I. 25.)

Jászszentlászló, Kossuth u. 7. szám alatti  terembérleti szerződés megkötése
Letöltés

4/2018. (I. 25.)

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti körzeti megbízotti iroda bérbeadása
Letöltés

5/2018. (I. 25.)

A polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Letöltés

6/2018. (I. 25.

Polgármester 2018. évre vonatkozó cafeteria-juttatása
Letöltés

7/2018. (I. 25.)

Tagsági jogviszony létesítése a 7-Vezér Szociális Szövetkezetbe
Letöltés

8/2018. (I. 25.)

Központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának finanszírozásáról
Letöltés

9/2018. (I. 25.)

Római Katolikus Plébánia támogatása
Letöltés

10/2018. (II. 28.)

Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése
Letöltés

11/2018. (II. 28.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
Letöltés

12/2018. (II. 28.)

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Letöltés

13/2018. (II. 28.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének jóváhagyása
Letöltés

14/2018. (II. 28.)

Kiskunfélegyházi Mentőállomás támogatási kérelme
Letöltés

15/2018. (II. 28.)

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság támogatása
Letöltés

16/2018. (II. 28.)

2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Letöltés

17/2018. (II. 28.)

VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú „Települési rendezvények támogatása” című pályázat beadása
Letöltés

18/2018. (II. 28.)

Megbízási szerződés megköt SOM-TAN Kft-vel pályázat beadására                                     
Letöltés

19/2018. (II. 28.)

Kerékpárútszakaszok kezelői feladatainak átadása
Letöltés

20/2018. (II. 28.)

Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38.  szám alatti önkormányzati bérlakási iránti kérelem
Letöltés

21/2018. (II. 28.)

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. száma alatti önkormányzati bérlakás kérelem
Letöltés

22/2018. (II. 28.)

Helyi civil szervezetek 2018. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás
Letöltés

23/2018. (II. 28.)

Helyi önszerveződő civil közösségek 2018. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás
Letöltés

24/2018. (II. 28.)

Jászszentlászló, Géza Fejedelem utca és Bajza utca burkolat felújítása
Letöltés

25/2018. (II. 28.)

Jászszentlászló, Géza Fejedelem utca és Bajza utca burkolat felújítása
Letöltés

26/2018. (II. 28.)

Támogatási megállapodás megkötése Korszerű Iskoláért Alapítvánnyal
Letöltés

27/2018. (II. 28.)

Vargha Anikó Jászszentlászló Alkotmány u. 77. sz. alatti lakos ápolási díj megszüntetése kérelmének elbírálása
Letöltés

28/2018. (II. 28.)

SZSZB tagjainak, póttagjainak megválasztása
Letöltés

29/2018. (III. 29.)

Jászszentlászló Község Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Letöltés

30/2018. (III. 29.)

A térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó együttműködési megállapodás kötése a Kiskunhalasi Rendőrkapitánysággal.
Letöltés

31/2018. (III. 29.)

Közművelődési megállapodás kötése a Helytörténeti és Faluvédő Egyesülettel
Letöltés

32/2018. (III. 29.)

Közösségi ház (Jászszentlászló, Rákóczi u. 20.) tartós bérlete
Letöltés

33/2018. (III. 29.)

Jászszentlászló 993 hrsz. alatti ingatlan értékesítése
Letöltés

34/2018. (III. 29.)

Szőlőterület értékesítése
Letöltés

35/2018. (III. 29.)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Letöltés

36/2018. (III. 29.)

Jászszentlászló Géza Fejedelem utca és Bajza utca burkolat felújítása
Letöltés

37/2018. (III. 29.)

Pintér András Lászlóné Jászszentlászló Pécsi u. 28. sz. alatti lakos ápolási díj kérelmének elbírálása
Letöltés

38/2018. (III. 29.)

Ihnát Brigitta Jászszentlászló, Rákóczi u. 30. szám alatti lakos támogatása
Letöltés

39/2018. (IV. 26.)

Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2017. évi mentő tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló
Letöltés

40/2018. (IV. 26.)

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás támogatásáról
Letöltés

41/2018. (IV. 26.)

Járda felújítás és építési pályázat kiírása
Letöltés

42/2018. (IV. 26.)

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület civil támogatása
Letöltés

43/2018. (IV. 26.)

Jászszentlászlói Sporthorgász Egyesület civil támogatása
Letöltés

44/2018. (IV. 26.)

Dongér-Kelőér Egyesület civil támogatása
Letöltés

45/2018. (IV. 26.)

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület civil támogatása
Letöltés

46/2018. (IV. 26.)

Jászszentlászlói Hangász Együttes civil támogatása
Letöltés

47/2018. (IV. 26.)

Korszerű Iskoláért Alapítvány civil támogatása
Letöltés

48/2018. (IV. 26.)

Pásztorkodó Hagyományőrző Óvodai Egyesület civil támogatása
Letöltés

49/2018. (IV. 26.)

Jászszentlászlói Sportegyesület civil támogatása
Letöltés

50/2018. (IV. 26.)

Jászszentlászlóért Egyesület civil támogatása
Letöltés

51/2018. (IV. 26.)

Nagycsaládosok Egyesülete civil támogatása
Letöltés

52/2018. (IV. 26.)

Szanki Református Egyházközség támogatása
Letöltés

53/2018. (IV. 26.)

Ősi Lófajtákat Tenyésztők Egyesülete civil támogatása
Letöltés

54/2018. (IV. 26.)

Tollászkodó Egyesület civil támogatása
Letöltés

55/2018. (IV. 26.)

Jászszentlászlói Nyugdíjasklub önszerveződő civil közösség támogatása
Letöltés

56/2018. (IV. 26.)

Szivárvány tábor önszerveződő civil közösség támogatása
Letöltés

57/2018. (IV. 26.)

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati lakás  bérbeadása
Letöltés

58/2018. (IV. 26.)

Kovács Kitti önkormányzati bérlakás kérelme
Letöltés

59/2018. (IV. 26.)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra
Letöltés

60/2018. (IV. 26.)

Jászszentlászló 1079/6 hrsz terület megosztása és 4.000 mértékesítése
Letöltés

61/2018. (IV. 26.)

EFOP-1.5.3-16-2017-00009 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek, A kiskunmajsai konzorcium által vezetett humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című projekt támogatási szerződése módosításának jóváhagyása
Letöltés

62/2018. (IV. 26.)

Jászszentlászló Kalmár erdő és Kalmár föld közterület megnevezésének módosítása
Letöltés

63/2018. (IV. 26.)

Czagány István Jenő kamatmentes önkormányzati kölcsön kérelme
Letöltés

64/2018. (V. 16.)

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtásához önerő biztosítása
Letöltés

65/2018. (V. 16.)

VP6-19.2.1.-50-1-17 kódszámú „Egészségügyi alapszolgáltatások és szociális alap- és szakosított ellátás fejlesztése a térségben” című  pályázat benyújtása
Letöltés

66/2018. (V. 16.)

HUNG-2018 pályázat benyújtása
Letöltés

67/2018. (V. 30.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának megállapítására
Letöltés

68/2018. (V. 30.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítására
Letöltés

69/2018. (V. 30.)

2017. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés jóváhagyása
Letöltés

70/2018. (V. 30.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás működéséről szóló beszámoló
Letöltés

71/2018. (V. 30.)

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás működéséről szóló beszámoló
Letöltés

72/2018. (V. 30.)

Jegyzői beszámoló a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról
Letöltés

73/2018. (V. 30.)

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2017. évi beszámolója
Letöltés

74/2018. (V. 30.)

EFOP-3.9.2-162017-00010 támogatási szerződés módosítás jóváhagyásáról
Letöltés

75/2018. (V. 30.)

Varga Péter jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

76/2018. (V. 30.)

Vakulya Istvánné jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

77/2018. (V. 30.)

Molnár István jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

78/2018. (V. 30.)

Virághné Péter Ibolya jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

79/2018. (V. 30.)

Gulyás Balázs jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

80/2018. (V. 30.)

Törökné Temesvári Krisztina jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

81/2018. (V. 30.)

Rókus Péterné jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

82/2018. (V. 30.)

Közösségi szálláshely igénybevételéért fizetendő szállásdíj
Letöltés

83/2018. (V. 30.)

Székelykapu elhelyezése
Letöltés

84/2018. (V. 30.)

Sírkert kialakítása
Letöltés

85/2018. (V. 30.)

VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú „Települési rendezvények támogatása” című   pályázat benyújtása
Letöltés

86/2018. (V. 30.)

Jászszentlászlói Sportegyesület támogatása
Letöltés

87/2018. (V. 30.)

Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 204105/295 altéma kódszámú „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítése” elnevezésű pályázat benyújtása
Letöltés

88/2018. (V. 30.)

„Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítése” elnevezésű pályázathoz saját erő biztosítása
Letöltés

89/2018. (V. 30.)

Molnár István jászszentlászlói lakos terület bérleti kérelme
Letöltés

90/2018. (V. 30.)

MÁK ellenőrzési jelentés elfogadása
Letöltés

91/2018. (V. 30.)

Czagány István Jenő kamatmentes önkormányzati kölcsön kérelme
Letöltés

92/2018. (V. 30.)

Pintér András részére „Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozása.
Letöltés

93/2018. (V. 30.)

Eördögh András részére „Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozása.
Letöltés

94/2018. (V. 30.)

Kitüntetettek részére tárgyjutalom.
Letöltés

95/2018. (VI. 28.)

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
Letöltés

96/2018. (VI. 28.)

A Jászszentlászló 1026/1. hrsz-ú alatti ingatlan értékesítése
Letöltés

97/2018. (VI. 28.)

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezés véleményezése
Letöltés

98/2018. (VI. 28.)

Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal és a Szent László Alapszolgáltatási Központ között
Letöltés

99/2018. (VI. 28.)

Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal és a Szent László Óvoda és Bölcsőde  között
Letöltés

100/2018. (VI. 28.)

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi működéséről szóló beszámoló
Letöltés

101/2018. (VI. 28.)

Jászszentlászlói Sportegyesület élőfüves sportpálya felújítására elnyert pályázat megvalósításához szükséges önrészhez támogatást
Letöltés

102/2018. (VI. 28.)

Nagy Ilona jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

103/2018. (VI. 28.)

Tóth József jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

104/2018. (VI. 28.)

Váradi Andrásné jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

105/2018. (VI. 28.)

Kis Csaba jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

106/2018. (VI. 28.)

Jobbágy Miklós István jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

107/2018. (VI. 28.)

Géczi Béláné jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

108/2018. (VI. 28.)

Seres Lajos jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

109/2018. (VI. 28.)

Együttműködési megállapodás
Letöltés

110/2018. (VI. 28.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatának jóváhagyása
Letöltés

111/2018. (VI. 28.)

Czagány István Jászszentlászló, Dózsa György u. 11. kamatmentes önkormányzati kölcsön kérelme
Letöltés

112/2018. (VII. 10.)

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtására kötött Konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása
Letöltés

113/2018. (VII. 10.)

Jászszentlászló Község Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának jóváhagyása
Letöltés

114/2018. (VII. 10.)

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat közbeszerzési eljárás megindítása
Letöltés

115/2018. (VII. 10.)

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00010  azonosító számú ”Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek” című pályázat konzorciumi szerződésének  módosítása
Letöltés

116/2018. (VII. 10.)

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00009  azonosító számú ”Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek”  című pályázat konzorciumi szerződésének  módosítása
Letöltés

117/2018. (VII. 10.)

Wifi-Com Kft –vel  bérleti szerződés
Letöltés

118/2018. (VIII. 09.)

„Szociális célú tüzelőanyag vásárlás” támogatás igényléséhez önerő biztosítása
Letöltés

119/2018. (VIII. 09.)

TOP-5.3.1-16-2017-00001 pályázat megvalósításáról
Letöltés

120/2018. (VIII. 09.)

TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00003  azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárás megindítása
Letöltés

121/2018. (VIII. 09.)

Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése
Letöltés

122/2018. (IX. 13.)

VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú „Jászszentlászlói Falunap és Paradicsomfesztivál” című   pályázat benyújtása
Letöltés

123/2018. (IX. 13.)

VP6-19.2.1.-50-1-17 kódszámú „Szociális alap és szakosított ellátás fejlesztése LEADER támogatással” című  pályázat benyújtása
Letöltés

124/2018. (IX. 27.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása
Letöltés

125/2018. (IX. 27.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatának elfogadása
Letöltés

126/2018. (IX. 27.)

„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról
Letöltés

127/2018. (IX. 27.)

A 2018. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Letöltés

128/2018. (IX. 27.)

Jászszentlászló Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
Letöltés

129/2018. (IX. 27.)

Jászszentlászló, Vasút u. 12. ingatlan értékesítése
Letöltés

130/2018. (IX. 27.)

Kamerarendszer bővítése
Letöltés

131/2018. (IX. 27.)

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása
Letöltés

132/2018. (IX. 27.)

A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása
Letöltés

133/2018. (IX. 27.)

A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról
Letöltés

134/2018. (IX. 27.)

A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének megválasztásáról
Letöltés

135/2018. (IX. 27.)

Lukács Józsefné Jászszentlászló, Bem u. 7. szám alatti lakos kamatmentes kölcsön ügye
Letöltés

136/2018. (XI. 15.)

„Bölcsődei fejlesztési program” pályázat benyújtása
Letöltés

137/2018. (XI. 29.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása.
Letöltés

138/2018. (XI. 29.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ jóváhagyása
Letöltés

139/2018. (XI. 29.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodás módosítása
Letöltés

140/2018. (XI. 29.)

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi munkatervének elfogadása
Letöltés

141/2018. (XI. 29.)

Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Letöltés

142/2018. (XI. 29.)

Feladat-ellátási szerződés felmondása
Letöltés

143/2018. (XI. 29.)

A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészének értékesítése
Letöltés

144/2018. (XI. 29.)

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról.
Letöltés

145/2018. (XI. 29.)

Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos részére eszközkarbantartás biztosítása
Letöltés

146/2018. (XI. 29.)

Haszonanyag adásvételi szerződés felmondása
Letöltés

147/2018. (XI. 29.)

Köztemető üzemeltetőjének 2018. évi beszámolója.
Letöltés

148/2018. (XI. 29.)

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti körzeti megbízotti iroda bérbeadása
Letöltés

149/2018. (XI. 29.)

Arany János Tehetséggondozó Program.
Letöltés

150/2018. (XI. 29.)

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület gépjármű beszerzése
Letöltés

151/2018. (XI. 29.)

Czeilinger Luca Jászszentlászló, Mohácsi u. 2. szám alatti lakos kamatmentes kölcsön ügye
Letöltés

152/2018. (XI. 29.)

Kamarai állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elbírálásáról
Letöltés

153/2018. (XII. 3.)

Barcsik Márk  Jászszentlászló, Szent István u. 11. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

154/2018. (XII. 3.)

Csontos Szabina  Jászszentlászló, Móricz Zs. u. 20. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

155/2018. (XII. 3.)

Czirkó Viktória  Jászszentlászló, Móra F. u. 29. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

156/2018. (XII. 3.)

Puskás Nóra  Jászszentlászló, Hársfa u. 19. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

157/2018. (XII. 3.)

Várai Lili  Jászszentlászló, Damjanich u. 15/a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata
Letöltés

158/2018. (XII. 12.)

„Bölcsődei fejlesztési program” pályázat benyújtása
Letöltés