JÁSZSZENTLÁSZLÓ-MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA HATÁROZATAI 2019.

1/2019. (I. 31.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Letöltés

2/2019. (I. 31.)

Szent László Óvoda és Bölcsőde 2019. évi nyári zárva tartási rendje
Letöltés

3/2019. (II. 28.)

Az Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 28.) társulási határozat módosításáról
Letöltés

4/2019. (II. 28.)

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Letöltés

5/2019. (II. 28.)

Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének jóváhagyása
Letöltés

6/2019. (III. 26.)

A 2019. évi közbeszerzési tervről
Letöltés

7/2019. (III. 26.)

Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Letöltés

8/2019. (III. 26.)

Szent László Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat véleményezése
Letöltés

9/2019. (III. 26.)

Szent László Óvoda pedagógiai program jóváhagyása
Letöltés

10/2019. (IV. 25.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtása
Letöltés

11/2019. (IV. 25.)

2018. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés jóváhagyása
Letöltés

12/2019. (IV. 25.)

A Család- és Gyermekjóléti szolgálat 2018. évi kiadásainak elszámolása

Letöltés

13/2019. (V. 30.)

Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása
Letöltés

14/2019. (V. 30.)

Szent László Alapszolgáltatási Központ 2018. évi Szakmai Beszámolója
Letöltés

15/2019. (V. 30.)

2019/2020-es nevelési évben indítható óvodai csoportok, óvodai csoportok létszámának meghatározása
Letöltés

16/2019. (VI. 27.)

A 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló átfogó értékelés
Letöltés

17/2019. (VI. 27.)

Jászszentlászló-Móricgát Községek Önkormányzati Társulása Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának elfogadása
Letöltés

18/2019. (IX. 26.)

A Jászszentlászló-Móricgát Községek Önkormányzati Társulása 18/2019. (IX. 26.) T.T határozata az Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(II.28.) társulási tanács határozat módosításáról
Letöltés

19/2019. (XI. 28.)

Szavazatszámláló bizottság létrehozása társulási tanács elnöki, alelnöki tisztség betöltésére tartandó választás lebonyolítására
Letöltés

20/2019. (XI. 28.)

Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási tanács elnökének megválasztása
Letöltés

21/2019. (XI. 28.)

Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási tanács alelnökének megválasztása
Letöltés

22/2019. (XI. 28.)

Pénzügyi Bizottság biztossági megválasztása
Letöltés

23/2019. (XI. 28.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Letöltés

24/2019. (XI. 28.)

Szent László Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása
Letöltés

25/2019. (XI. 28.)

Jászszentlászló-Móricgát  Községi Önkormányzatok Társulásának 2020. évi belső ellenőrzési terve
Letöltés

26/2019. (XI. 28.)

Jászszentlászló-Móricgát Községek Önkormányzati Társulásának 2020. évi munkaterve
Letöltés