Járási hivatal hírei

2020. Január 07.

Megszűnik az egyéni vállalkozói igazolvány

 Az Evectv. egyéni vállalkozói igazolványra vonatkozó rendelkezései hatálytalanná válnak 2020. január 1-jével, azaz megszűnik az egyéni vállalkozói igazolvány jogintézménye. Kizárólag a vállalkozói igazolvány kerül bevonásra, melynek kiváltása eddig sem volt kötelező. Ezen változás a vállalkozói tevékenységet és működést nem befolyásolja.

Minden 2019. december 31-ig kiállított, érvényes egyéni vállalkozói igazolvány a törvény erejénél fogva érvénytelenné válik 2020. január 1-jén, és ezen időponttól nem lesz lehetőség egyéni vállalkozói igazolvány iránti kérelem benyújtására.

Az egyéni vállalkozók nyilvántartásából 2020. január 1-vel a nyilvántartást vezető szerv, azaz a Belügyminisztérium törli az egyéni vállalkozói igazolványok adatait.

Az egyéni vállalkozók érvénytelen igazolványaikat kötelesek leadni (postai úton vagy személyesen a járási (fővárosi kerületi) hivatalban) 2020. március 1-jéig. Ezt követően a le nem adott igazolványokat az egyéni vállalkozó székhelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnak határozattal kell visszavonnia.

Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Egyéni Vállalkozókat, hogy a vállalkozói igazolványukat lehetőleg mielőbb, de legkésőbb február 28-ig szíveskedjenek leadni a Kiskunmajsai Járási Hivatal Kormányablak Osztályán, ahol soron kívül átvesszük a 003. számú vezetői irodában/tárgyalóban.

                                                                                                                                                    dr. Kiss Melinda
járási hivatalvezető

Erkölcsi bizonyítvány igénylése a Kormányablakban

2020. január 1-jével bevezetésre kerül az „Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése” elnevezésű projekt egyik eleme a „Kormányablak ügykörök fejlesztése”. Ennek keretében készült el a „Hatósági erkölcsi bizonyítvány közvetlen igénylése kormányablakokban” fejlesztés, röviden az Erkölcsi bizonyítvány Applikáció, azaz EAP, egy kormányablakokban elérhető online ügyintézői felület, amely lehetővé teszi a hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmek befogadását.

 Az  EAP segítségével az arra jogosult kormányablak ügyintézők elindíthatják az erkölcsi bizonyítvány kérelmezést. A rendszer az ügyintézők számára egy böngészőben elérhető webes alkalmazásként működik.

 A folyamatban először az ügyfél azonosítása történik meg, majd az igénylés összeállítása, nyomtatása és véglegesítése. A rendszer  BM által biztosított szolgáltatást használ az ügyfél azonosítása és a kérelem benyújtása során, majd az igénylőlapot kinyomtatja, amelyet a kérelmezőnek alá kell írnia. A folyamat eredményeképp a BM adatbázisába bekerül a kérelem, ahol megtörténhet annak feldolgozása.

 A projektelem kiemelt célja, hogy az állampolgárok egy helyen, egyszerűen és lehetőség szerint egy lépésben intézhessék ügyeiket.

 

Tájékoztató a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek árverés útján történő értékesítéséről

  2020. év január hónapjában is folytatódik a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek árverés útján történő értékesítése a Kiskunmajsai Járási Hivatal épületében.

  A soron következő árverések időpontja:

2020. január 27-e (hétfő)         10 - 11 óráig,              2  földterület kerül árverésre.

 Az árverésre kerülő földterületeket a jegyzők a hirdetőtáblákon közzéteszik, valamint az érdeklődők megtekinthetik a BKMKH Földművelésügyi Osztálya honlapján (http://bkmkh.hu/foldmuvelesugyi_osztaly/arveresi_hirdetmenyek/), ahol az árverésre vonatkozó részletes tájékoztatók és nyomtatványok is megtekinthetők.

  (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Új mobilapp segíti a kormányablakos ügyintézést

 Az új telefonos „Kormányablak” nevű alkalmazást az Apple Store és a Google Play áruházból is ingyenesen le lehet tölteni.

Az applikáció térképen jeleníti meg az ország valamennyi kormányablakát, s tájékoztatja a felhasználót arról, hogy az adott ügytípust mennyi idő alatt tudja elintézni a hozzá közel eső kormányablakban, így kiválaszthatja, hogy adott ügytípusban melyik kormányablakhoz érdemes fordulnia.

Például egy személyi igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézést az egyik közeli kormányablakban 10 perc alatt lehetne elintézni, míg ugyanez egy másik közeli kormányablakban 24 percbe telne.

Ebben az alkalmazásban szinte minden ügytípust ki lehet választani, például gépjármű-ügyintézések esetén a térkép az ország döntő többségében zöld jelzést mutat, vagyis ezt az ügytípust 15 percen belül el lehet végezni a legtöbb kormányablakban. A leterheltségtől függően az alkalmazás narancssárga, illetve piros színnel jelöli, ha a várakozási idő hosszabb.

Az alkalmazáson keresztül nem azt látja az állampolgár, hogy hányan várakoznak az adott ügyintézésre előtte, hanem azt, hogy neki mennyi időt kell várnia, hogy sorra kerüljön. A rendszer figyeli, hogy melyik kormányablakról, milyen ügytípusról van szó, vannak-e foglalt időpontok az adott ügytípusra, hány ügyintéző dolgozik az adott ügytípuson és mennyi az ügyintéző átlagos ügyintézési ideje, majd ennek megfelelően kalkulálja a várakozási időt.

Ez az alkalmazás 1.0-ás verziója, vagyis lesznek további fejlesztéseik is: jövőre meg fogják tudni oldani azt, hogy az alkalmazáson keresztül rögtön sorszámot is lehessen húzni. Így ha a felhasználó bemegy a kormányablakba, a sorszáma rögtön fel is villanna a képernyőn és azonnal megkezdhetné az ügyintézést, mivel a program azt is kiszámolná, hogy mennyi idő alatt jut el a kormányablakba.

 

Január 1-jétől tovább bővül a támogatási rendszer

2020. január 1-jével indul a Családvédelmi Akcióterv intézkedéseinek további két eleme, azaz a legalább négy gyermekeket nevelő nők személyi jövedelemadó mentessége, és a nagyszülői GYED.

 2020. január 1-jétől azok az édesanyák, akik legalább négy gyermeket nevelnek vagy neveltek fel, életük végéig mentesülhetnek személyi jövedelemadójuk fizetése alól a kereső tevékenységből származó jövedelmük után. A kedvezmény a vér szerinti és az örökbefogadott, illetve a már felnőtt gyermekek után is jár.

Továbbá a még nem nyugdíjas nagyszülők is jogosulttá válhatnak gyermekgondozási díjra (GYED), ha vállalják, hogy részt vesznek unokájuk nevelésében, amíg a szülők dolgoznak. Ekkor a szülő helyett a nagyszülőt illeti meg a GYED. Egyszerre csak az egyik nagyszülő, de akár több – nem ugyanazon várandósságból született – unoka után is felveheti a juttatást.

A jövedelemadó mentesség igényléshez a munkáltatónak/kifizetőnek leadott adóelőleg-nyilatkozat (évközbeni rendszeres jövedelem esetén), vagy az éves adóbevalláshoz mellékelt nyilatkozat szükséges, melyben a gyermekek nevét és adóazonosító jelét, valamint a jogosultság időtartamát (egész év vagy töredék időszak) kell megadni.

Az adómentesség alapja – a családi kedvezményhez hasonlóan – a családi pótlékra való jogosultság, tehát annak fennállása időszakában érvényesíthető a mentesség is (függetlenül attól, hogy egyébként a családi pótlékot mely szülő részére folyósítják. Így a gyermek születésétől a tanköteles kor (18. év) végéig (illetve ha ezt követően is közoktatásban tanul, akkor azon tanév végéig – augusztus 31-ig –) jár az adómentesség, amelyben 20. életévét betölti. Abban az esetben, ha a szülő legalább 12 éven át saját háztartásában nevelte gyermekeit, akkor a családi pótlékra jogosultság megszűnése után továbbra is (folytatólagosan) jár, illetve már felnőtt, önálló gyermekek esetén a 2020. január 1-jei hatálybalépéstől (illetve ha adóköteles jövedelem csak később keletkezik, akkor akkortól) kezdve, a korábbi (legalább 12 év időtartamú) családi pótlék jogosultság időközbeni lejártától függetlenül igényelhető.

A nagyszülői GYED-et igényelheti a még nem nyugdíjas, biztosított nagyszülő, amennyiben a következő feltételek mindegyike fennáll:

  • a nagyszülő a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt,
  • az anya és az apa is (az egyedülálló szülő esetén a gyermeket gondozó szülő) kereső tevékenységet végez,
  • a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik,
  • a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy hozzájárulnak a GYED nagyszülő általi igénybevételéhez,
  • a nagyszülő a GYED alatt nem dolgozhat, kivéve, ha a munkavégzés kizárólag az otthonában történik,
  • a nagyszülő nem részesülhet társadalombiztosítási nyugellátásban, vagy azzal egy tekintet alá eső ellátásban,
  • a gyermek nem részesülhet napközbeni ellátást biztosító intézményi elhelyezésben,
  • a gyermek után más nem kaphat gyermekgondozást segítő ellátást, és a szülők másik gyermekük után sem részesülhetnek gyermekgondozási ellátásban (CSED, GYED, GYES).

A nagyszülőnek a GYED iránti kérelmét a foglalkoztatójánál kell benyújtania, ha a nagyszülő egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő (önfoglalkoztató), a vállalkozás székhelye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához, főváros esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalához kell benyújtania a kérelmet elektronikus úton.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány a Magyar Államkincstár weboldalán, az alábbi linkre kattintva érhető el:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html

 (forrás: https://csalad.hu)