Tájékoztatás álláskeresőknek

2020. Április 05.

Tájékoztatás álláskeresőknek

 

A világméretű koronavírus járvány következtében egyre többen válhatnak álláskeresővé. Rövid tájékoztatónkban bemutatjuk az általános tudnivalókat és a legfontosabb teendőket. Ki jogosult álláskeresési járadékra? Hová kell fordulni?

Álláskeresési járadék

Álláskeresési járadékot az a – lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnál – regisztrált álláskereső igényelhet, aki a nyilvántartásba vételét megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkeziknincs munkaviszonya, nem folytat vállalkozói tevékenységet, illetve az önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és a foglalkoztatási szerv sem tud számára megfelelő munkahelyet felajánlani.

Kérelmét nyújtsa be elektronikusan!

A kérelem benyújtását elektronikus úton javasoljuk:

• amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval, a közigazgatási beadványok általános benyújtására szolgáló hitelesített üzenetküldő alkalmazás, az ún. e-papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu/level/uj) segítségével (címzett: az illetékes járási/fővárosi kerületi hivatal), kérelméhez mellékelheti a szükséges dokumentumokat is (pdf, word, excel formátumban, vagy akár telefonnal készített képen);

• elektronikus levél formájában (a beazonosításhoz szükséges személyes adatok megadásával: viselt és születési név, születési hely és idő, édesanyja neve, lakcím, TAJ szám, adószám);

• ügyfélkapu nélkül – a TAJ szám és a születési dátum megadását követően – a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján – ebben az esetben a dokumentumokat személyesen kell bemutatni.

Elektronikus úton az alábbi ügyek intézhetőek:

• álláskeresési járadék iránti kérelem benyújtási szándékának jelzése,

• nyugdíj előtti álláskeresési segély (NYES) iránti kérelem benyújtási szándékának jelzése,

• nyilvántartásba vételi kérelem benyújtási szándékának jelzése,

• a jogosultságot érintő lényeges körülményekben bekövetkezett változás bejelentése

• jelentkezési kötelezettség teljesítése.

Amennyiben elektronikus ügyintézésre nincs mód, a kitöltött kérelmeket és az iratmellékleteket a lakóhely/tartózkodási hely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályának ügyfélvárójában kihelyezett gyűjtődobozba is be lehet dobni, illetve postai úton is be lehet küldeni.

Időpontot foglalni telefonon, vagy e-mailben lehet.  

06-77/795-224            csanyi.ildikó@bacs.gov.hu

06-77/795-226            szikora.istvan@bacs.gov.hu

06-77/795-229            szekeres.zoltanne@bacs.gov.hu

nyilvántartásba vételhez a következő dokumentumok szükségesek

(másolatban: beszkennelve vagy lefényképezve):

– személyi igazolvány

– lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

– TAJ-kártya

– adóigazolvány

– iskolai, illetve a szakképzettséget igazoló okirat(ok).

Ezzel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy a kormány döntése értelmében a 2020. március 12-ét követően lejáró valamennyi hivatalos okmány (például a személyi igazolvány) érvényessége meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig. A lejáró okmányok megújítására tehát nincs szükség, azok továbbra is érvényesek. 

Az álláskeresési ellátásmegállapításához az alábbi dokumentumok szükségesek (másolatban: beszkennelve vagy lefényképezve kell beküldeni):

– „TB kiskönyv” igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról (a munkáltató adja ki),

– Bankszámlaszám (amennyiben rendelkezik vele)

– munkáltatói igazolás (egyszerűsített foglalkoztatás esetén),

– igazolólap az álláskeresési járadék megállapításához (a munkáltató adja ki),

– adatlap a bírósági végzéssel megállapított tartási kötelezettségről (a munkáltató adja ki),

– jövedelemadó adatlap a munkaviszony megszüntetésekor (a munkáltató adja ki).

További információk, illetve a részletszabályok elérhetőek a http://bkmkh.hu/tartalom/hirek/tajekoztatas_allaskeresoknek honlapon, mely oldalon  letölthető az elektronikus úton is kitölthető kérelem nyomtatvány és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok is. 

Felmerülő kérdés esetén, kérjük hívja a 1818-as zöld számon a Kormányzati Ügyfélvonalat!