JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2020.

1/2020. (I. 30.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodás módosítása
Letöltés

2/2020. (I. 30.)

2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Letöltés

3/2020. (I. 30.)

Központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának finanszírozásáról
Letöltés

4/2020. (I. 30.)

A polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Letöltés

5/2020. (I. 30.)

Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. részére működési támogatás biztosítása
Letöltés

6/2020. (I. 30.)

Vincze Mónika Jászszentlászló, Vasút u. 2. sz. alatti lakos ápolási díj kérelmének elbírálása.
Letöltés

7/2020. (II. 27.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása
Letöltés

8/2020. (II. 27.)

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2020.(II.27.) határozata a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről
Letöltés

Melléklet Letöltés

9/2020. (II. 27.)

Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2021-2023 évre várható összegei.
Letöltés

10/2020. (II. 27.)

Helyi civil szervezetek 2020. évi támogatásra vonatkozó pályázati felhívás
Letöltés

11/2020. (II. 27.)

Helyi önszerveződő civil közösségek 2020. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás
Letöltés

12/2020. (II. 27.)

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati bérlakás iránti kérelem
Letöltés

13/2020. (II. 27.)

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. száma alatti önkormányzati bérlakás kérelem
Letöltés

14/2020. (II. 27.)

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Letöltés

15/2020. (II. 27.)

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület kérelme
Letöltés

16/2020. (II. 27.)

Közösségszervezői pályázat elbírálás tárgyában Bíráló Bizottság megválasztása
Letöltés

17/2020. (III. 26.)

Jászszentlászló Község Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Letöltés

18/2020. (III. 26.)

2019. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés jóváhagyása
Letöltés

19/2020. (III. 26.)

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 2019. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról
Letöltés

20/2020. (III. 26.)

Kiegészítés a LEADER – Helyi Akciócsoport együttműködési tevékenységéhez kapcsolódóan
Letöltés

21/2020. (III. 26.)

Járda felújítás és építés támogatása
Letöltés

22/2020. (III. 26.)

2020. évi eb összeírás
Letöltés

23/2020. (III. 26.)

Közösségszervező munkakör betöltése
Letöltés

24/2020. (VI. 25.)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2020. pályázat benyújtása
Letöltés

25/2020. (VII. 09.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadásának megállapítására
Letöltés

26/2020. (VII. 09.)

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2019 évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Letöltés

27/2020. (VII. 09.)

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület 2020. első félévi tevékenységéről szóló beszámoló
Letöltés

28/2020. (VII. 09.)

Jászszentlászló 063/71 hrsz terület értékesítése.
Letöltés

29/2020. (VII. 09.)

A 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló átfogó értékelés
Letöltés

30/2020. (VII. 09.)

Vincze János Jászszentlászló, Rákóczi u. 13. szám alatti lakos kamatmentes önkormányzati kölcsön ügye
Letöltés

31/2020. (VIII. 12.)

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
Letöltés

32/2020. (VIII. 12.)

Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről
Letöltés

33/2020. (VIII. 12.)

Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása
Letöltés

34/2020. (VIII. 12.)

Járda építési és felújítási pályázat elbírálása
Letöltés

35/2020. (VIII. 12.)

Kiskunmajsai Mentőállomás támogatási kérelme
Letöltés

36/2020. (VIII. 12.)

 „Szociális célú tüzelőanyag vásárlás” támogatás igényléséhez önerő biztosítása
Letöltés

37/2020. (VIII. 12.)

a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítására
Letöltés

38/2020. (VIII. 12.)

Közösségszervező munkakör betöltésére kiírt pályázatról döntés
Letöltés

39/2020. (VIII. 12.)

Szent László Pékség Kft telekvásárlási kérelme
Letöltés

40/2020. (IX. 09.)

Vételi ajánlat Jászszentlászló, Legelődülő tanya 15. szám alatti ingatlanra.
Letöltés

41/2020. (IX. 24.)

„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról
Letöltés

42/2020. (IX. 24.)

Jászszentlászló 22 helyrajzi számú belterületi ingatlan megosztása
Letöltés

43/2020. (IX. 24.)

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati lakás  bérbeadása
Letöltés

44/2020. (IX. 24.)

Járda építési és felújítási pályázatok elbírálása
Letöltés

45/2020. (IX. 24.)

Vakulya Nóra Jászszentlászló, Vasút u. 6. szám alatti lakos kérelme
Letöltés

46/2020. (IX. 24.)

Közművelődési szakember pályázat elbírálás tárgyában Bíráló bizottság megválasztása

Letöltés

47/2020. (X. 29.)

Szerződés megkötése a Bács-Bau System Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal

Letöltés

48/2020. (X. 29.)

Adásvételi szerződés megkötése szociális célú tüzelőanyag vásárlásához

Letöltés

49/2020. (X. 29.)

A 2020. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása

Letöltés

50/2020. (X. 29.)

Ady Endre utcai és Platán utcai ingatlantulajdonosok megállapodásának tudomásul vétele

Letöltés

51/2020. (X. 29.)

Piaccsarnok felújítása

Letöltés

52/2020. (X. 29.)

Ingatlanvásárlás szennyvíztisztító telep bővítéshez

Letöltés

53/2020. (X. 29.)

Építési telkek kialakítása

Letöltés

54/2020. (X. 29.)

Arany János Közösségi Színtér közművelődési szakember munkakör betöltése

Letöltés

55/2020. (X. 29.)

Jászszentlászló, Legelődűlő tanya 15. szám alatti ingatlan értékesítése

Letöltés