Járda építési és felújítási pályázat

2021. Március 16.

Pályázati kiírás

 Járda építési és felújítási pályázati feltételei

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a lakossági járdák megépítésére, valamint a meglévő járdák minőségének javítása érdekében az alábbiak szerint. 

Pályázat célja: 

A Jászszentlászló közigazgatási területén, a lakott ingatlanok előtti járdaszakaszok felújítása vagy  új járdaszakaszok megépítése, melynek célja az infrastruktúra javítása, a balesetmentes közlekedés elősegítése. 

Rendelkezésre álló támogatási keret: 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló  4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletében megállapított bruttó 1.000.000 Ft, azaz Egymillió forint. A benyújtott pályázatok a támogatási keretösszeg erejéig kerülnek elbírálásra. 

Pályázók köre:

Azok a magánszemélyek, akik Jászszentlászlón saját tulajdonú ingatlannal – lakóház - rendelkeznek, melyben életvitelszerűen laknak.

Nem részesülhet támogatásban, aki már előző években részesült járda építési és felújítási  támogatásban, illetve tartozása van a Jászszentlászló Község Önkormányzata irányában.

Támogatást nyújtja:

Jászszentlászló Község Önkormányzata (6133 Jászszentlászló, Dózsa György u. 8.)

Támogatás formája: 

Vissza nem térítendő támogatás. 

Támogatás mértéke: 

A gyalogjárda minden befejezett métere után bruttó 4.000 Ft, azaz négyezer forint, de maximum bruttó 80.000,- azaz Nyolcvanezer forint. 

Pályázat benyújtásának helye, ideje és módja: 

Egyszerű kérelem formátumban. A pontos helyszín, a megépítendő vagy felújítandó szakasz hossza  a tulajdonos megjelölésével és aláírásával.

Benyújtási határidő folyamatos a keret összeg kimerüléséig.

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalnál (6133 Jászszentlászló, Dózsa György u. 8. )

Elbírálás, döntés:

A képviselő- testület jogosult dönteni a támogatás odaítélésében. A támogatás odaítéléséről az előkészítő munkát követően dönt, legkésőbb a következő testületi ülésen. A kérelmezőt írásban kell tájékoztatni a döntésről, és a támogatási szerződés aláírásáról. A járda kivitelezése csak ezután kezdődhet meg. A munkálatok befejezését követően, bejelentésre a Közös Hivatal helyszíni szemlét tarthat.

Műszaki tartalom: 

A járda méretei:                               minimális szélesség:                 1,1 méter

                                               minimális vastagság:                0,1 méter

                                               erősített kocsibejáró:                0,2 méter

Támogatás elszámolása: 

A támogatott magánszemély nevére szóló számlát mutat be a Hivatalnál. A számlák kiállítási dátuma a támogatási megállapodás megkötésének és a kivitelezési munkák befejezése közti időtartamára kell szólnia.  A támogatási összeg kifizetése ezt követően történhet meg.

Jászszentlászló, 2021. február 17.

 

                                                                                                       Nagy András
polgármester