JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2021.

1/2021. (I. 19.)

2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Letöltés

2/2021. (I. 19.)

A polgármester 2021. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Letöltés

3/2021. (I. 21.)

Helyi Esélyegyenlőségi program felülvizsgálata
Letöltés

4/2021. (I. 27.)

Jáazszentláaszló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati bérlakás iránti kérelem
Letöltés

5/2021. (I. 27.)

Jászszentlászló-Móricgát települések vegyes forgorvosi körzet ellátására a vonatkozó előszerződésének megkötése
Letöltés

6/2021. (I. 27.)

Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi maradvány korrekciója ésa 2020. évi igénybevétele, a korrigált záró pénzeszköz és a maradvány összege közötti eltérés rendezése
Letöltés

7/2021. (I. 27.)

Jászszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi maradvány korrekciója ésa 2020. évi igénybevétele, a korrigált záró pénzeszköz és a maradvány összege közötti eltérés rendezése
Letöltés

8/2021. (II. 8.)

Jászszentlászló 483/19. hrsz-ú. és a 483/31. hrsz-ú. ingatlanok ingatlan-nyilvántartási átvezetése 
Letöltés

9/2021. (II. 8.)

Jászszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.27.) számú határozat módosításáról
Letöltés

10/2021. (II. 15.)

Jászszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről
Letöltés

11/2021. (II. 15.)

Jászszentlászló Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2022-2024. évre várható összegei
Letöltés

12/2021. (II. 17.)

Járda felújítás és építés támogatása 
Letöltés

13/2021. (II. 17.)

Helyi civil szervezetek 2021. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás
Letöltés

14/2021. (II. 17.)

Helyi önszervezeződő civil közösségek 2021. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás
Letöltés

15/2021. (II. 23.)

Központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának finanszírozásáról
Letöltés

16/2021. (II. 23.)

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület kérelme
Letöltés

17/2021. (II. 23.)

Botra Beneditta Csilla kérelme
Letöltés

18/2021. (II. 23.)

Balassi László jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

19/2021. (II. 23.)

Boda Csaba jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

20/2021. (III. 1.)

Jászszentlászló-Móricgát települések vegyes fogorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése
Letöltés

21/2021. (III. 1.)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra
Letöltés

22/2021. (III. 3.)

Jászszentlászló Község Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Letöltés

23/2021. (III. 5.)

Nagy Csaba jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

24/2021. (III. 5.)

Kiss Csaba jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

25/2021. (III. 16.)

Seres Lajos jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

26/2021. (III. 16.)

Intézményi térítési díjak felülvizsgálata
Letöltés

27/2021. (III. 25.)

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti önkormányzati bérlakás iránti kérelem
Letöltés

28/2021. (III. 31.)

Arany János Közösségi Színtér szolgáltatási tervének jóváhagyása
Letöltés

29/2021. (III. 31.)

Térítési díjak felülvizsgálata
Letöltés

30/2021. (IV. 7.)

Trója Norbert jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

31/2021. (IV. 12.)

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület 2021. évi civil támogatása
Letöltés

32/2021. (IV. 12.)

Jászszentlászlói Aktív Fiatalok Egyesület 2021. évi civil támogatása
Letöltés

33/2021. (IV. 12.)

Dongér-Kelőér Vize Egyesület 2021. évi civil támogatása
Letöltés

34/2021. (IV. 12.)

Jászszentlászlói Sporthorgász Egyesület 2021. évi civil támogatása
Letöltés

35/2021. (IV. 12.)

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület 2021. évi civil támogatása
Letöltés

36/2021. (IV. 12.)

Szanki Református Egyházközösség 2021. évi civil támogatása
Letöltés

37/2021. (IV. 12.)

Pásztorkodó Hagyományőrző Óvodai Egyesület 2021. évi civil támogatása
Letöltés

38/2021. (IV. 12.)

Korszerű Iskoláért Alapítvány 2021. évi civil támogatása
Letöltés

39/2021. (IV. 12.)

Jászszentlászlói Hangász Egyesület 2021. évi civil támogatása
Letöltés

40/2021. (IV. 12.)

Jászszentlászlói Sportegyesület 2021. évi civil támogatása
Letöltés

41/2021. (IV. 12.)

Tollászkodó Egyesület 2021. évi civil támogatása
Letöltés

42/2021. (IV. 12.)

Jászszentlászlói Nagycsaládosok Egyesülete 2021. évi civil támogatása
Letöltés

43/2021. (IV. 12.)

Jászszentlászlói Nyugdíjas Klub 2021. évi önszerveződő civil közösség támogatása
Letöltés

44/2021. (IV. 12.)

Jászszentlászlói Vendégfogadók Baráti Kör 2021. évi önszerveződő civil közösség támogatása
Letöltés

45/2021. (IV. 12.)

A Jászszentlászló 483/34. hrsz-ú ingatlan értékesítése
Letöltés