JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2021.

1/2021. (I. 19.)

2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Letöltés

2/2021. (I. 19.)

A polgármester 2021. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Letöltés

3/2021. (I. 21.)

Helyi Esélyegyenlőségi program felülvizsgálata
Letöltés

4/2021. (I. 27.)

Jáazszentláaszló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati bérlakás iránti kérelem
Letöltés

5/2021. (I. 27.)

Jászszentlászló-Móricgát települések vegyes forgorvosi körzet ellátására a vonatkozó előszerződésének megkötése
Letöltés

6/2021. (I. 27.)

Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi maradvány korrekciója ésa 2020. évi igénybevétele, a korrigált záró pénzeszköz és a maradvány összege közötti eltérés rendezése
Letöltés

7/2021. (I. 27.)

Jászszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi maradvány korrekciója ésa 2020. évi igénybevétele, a korrigált záró pénzeszköz és a maradvány összege közötti eltérés rendezése
Letöltés

8/2021. (II. 8.)

Jászszentlászló 483/19. hrsz-ú. és a 483/31. hrsz-ú. ingatlanok ingatlan-nyilvántartási átvezetése 
Letöltés

9/2021. (II. 8.)

Jászszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.27.) számú határozat módosításáról
Letöltés

10/2021. (II. 15.)

Jászszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről
Letöltés

11/2021. (II. 15.)

Jászszentlászló Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2022-2024. évre várható összegei
Letöltés

12/2021. (II. 17.)

Járda felújítás és építés támogatása 
Letöltés

13/2021. (II. 17.)

Helyi civil szervezetek 2021. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás
Letöltés

14/2021. (II. 17.)

Helyi önszervezeződő civil közösségek 2021. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás
Letöltés

15/2021. (II. 23.)

Központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának finanszírozásáról
Letöltés

16/2021. (II. 23.)

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület kérelme
Letöltés

17/2021. (II. 23.)

Botra Beneditta Csilla kérelme
Letöltés

18/2021. (II. 23.)

Balassi László jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

19/2021. (II. 23.)

Boda Csaba jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

20/2021. (III. 1.)

Jászszentlászló-Móricgát települések vegyes fogorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése
Letöltés

21/2021. (III. 1.)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra
Letöltés

22/2021. (III. 3.)

Jászszentlászló Község Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Letöltés

23/2021. (III. 5.)

Nagy Csaba jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

24/2021. (III. 5.)

Kiss Csaba jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

25/2021. (III. 16.)

Seres Lajos jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

26/2021. (III. 16.)

Intézményi térítési díjak felülvizsgálata
Letöltés

27/2021. (III. 25.)

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti önkormányzati bérlakás iránti kérelem
Letöltés

28/2021. (III. 31.)

Arany János Közösségi Színtér szolgáltatási tervének jóváhagyása
Letöltés

29/2021. (III. 31.)

Térítési díjak felülvizsgálata
Letöltés

30/2021. (IV. 7.)

Trója Norbert jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

31/2021. (IV. 12.)

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület 2021. évi civil támogatása
Letöltés

32/2021. (IV. 12.)

Jászszentlászlói Aktív Fiatalok Egyesület 2021. évi civil támogatása
Letöltés

33/2021. (IV. 12.)

Dongér-Kelőér Vize Egyesület 2021. évi civil támogatása
Letöltés

34/2021. (IV. 12.)

Jászszentlászlói Sporthorgász Egyesület 2021. évi civil támogatása
Letöltés

35/2021. (IV. 12.)

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület 2021. évi civil támogatása
Letöltés

36/2021. (IV. 12.)

Szanki Református Egyházközösség 2021. évi civil támogatása
Letöltés

37/2021. (IV. 12.)

Pásztorkodó Hagyományőrző Óvodai Egyesület 2021. évi civil támogatása
Letöltés

38/2021. (IV. 12.)

Korszerű Iskoláért Alapítvány 2021. évi civil támogatása
Letöltés

39/2021. (IV. 12.)

Jászszentlászlói Hangász Egyesület 2021. évi civil támogatása
Letöltés

40/2021. (IV. 12.)

Jászszentlászlói Sportegyesület 2021. évi civil támogatása
Letöltés

41/2021. (IV. 12.)

Tollászkodó Egyesület 2021. évi civil támogatása
Letöltés

42/2021. (IV. 12.)

Jászszentlászlói Nagycsaládosok Egyesülete 2021. évi civil támogatása
Letöltés

43/2021. (IV. 12.)

Jászszentlászlói Nyugdíjas Klub 2021. évi önszerveződő civil közösség támogatása
Letöltés

44/2021. (IV. 12.)

Jászszentlászlói Vendégfogadók Baráti Kör 2021. évi önszerveződő civil közösség támogatása
Letöltés

45/2021. (IV. 12.)

A Jászszentlászló 483/34. hrsz-ú ingatlan értékesítése
Letöltés

46/2021. (IV. 26.)

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Letöltés

47/2021. (IV. 26.)

Tarjányi Béla jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

48/2021. (IV. 26.)

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Letöltés

49/2021. (IV. 26.)

Konzorciumi együttműködési megállapodás a vízvisszatartás érdekében
Letöltés

50/2021. (IV. 26.)

Jászszentlászló és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése" projekt megvalósítása
Letöltés

51/2021. (IV. 26.)

A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatának módosítása
Letöltés

52/2021. (IV. 28.)

A 45/2021. (IV.12.) számú határozat módosítása
Letöltés

53/2021. (IV. 28.)

A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadásának megállapítására
Letöltés

54/2021. (IV. 28.)

2020. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés jóváhagyása
Letöltés

55/2021. (V. 6.)

Bálint János jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

56/2021. (V. 6.)

Jászszentlászló 055/156. hrsz. alatti ingatlan megvétele
Letöltés

57/2021. (V. 20.)

Jászszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II.15.) számú határozat módosításáról
Letöltés

58/2021. (V. 20.)

"Jászszentlászló és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése" projekt megvalósítása
Letöltés

59/2021. (V. 28.)

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 2020. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról.
Letöltés

60/2021. (V. 28.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsában végzett 2020. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról.
Letöltés

61/2021. (V. 28.)

Jászszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról szóló jegyzői beszámoló
Letöltés

62/2021. (VI. 4.)

Jászszentlászlói Sportegyesület támogatási kérelme
Letöltés

63/2021. (VI. 10.)

Rádi Mihályné jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

64/2021. (VI. 10.)

Marton-Minkó Melinda jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata
Letöltés

65/2021. (VII. 29.)

Veszélyhelyzetben meghozott határozatok megerősítése
Letöltés

66/2021. (VII. 29.)

Jászszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása
Letöltés

67/2021. (VII. 29.)

Szerződés megkötése a Bács-Bau System Epítőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal
Letöltés

68/2021. (VII. 29.)

Szerződés megkötése a Natura Holisztikum Korlátolt Felelősségű Társasággal
Letöltés

69/2021. (VII. 29.)

Szerződés megkötése az IZSEPKER PLUSZ Epítőipari, Mezőgazdasági Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal
Letöltés

70/2021. (VII. 29.)

Szerződés megkötése a Natura Holisztikum Korlátolt Felelősségű Társasággal
Letöltés

71/2021. (VII. 29.)

Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Onkormányzati Társulás 2020. évi működéséről
Letöltés

72/2021. (VII. 29.)

"Szociális célú tüzelőanyag vásárlás” támogatás igényléséhez önerő biztosítása
Letöltés

73/2021. (VII. 29.)

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásáról
Letöltés

74/2021. (VII. 29.)

Jászszentlászló, Hunyadi u. 1. szám ingatlan felújítása
Letöltés

75/2021. (IX. 30.)

A 2021. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása

Letöltés

76/2021. (IX. 30.)

„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról

Letöltés

77/2021. (IX. 30.)

Magyar Légimentő Nonprofit Kft. támogatási kérelme
Letöltés

78/2021. (IX. 30.)

Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. részére működési támogatás biztosítása
Letöltés

79/2021. (IX. 30.)

Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása
Letöltés

80/2021. (IX. 30.)

Kanyó Mihály jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata

Letöltés

81/2021. (IX. 30.)

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. száma alatti önkormányzati bérlakás kérelem
Letöltés

82/2021. (IX. 30.)

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. szám alatti önkormányzati lakás  bérbeadása
Letöltés

83/2021. (IX. 30.)

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38.szám alatti önkormányzati lakás  bérbeadása

Letöltés

84/2021. (IX. 30.)

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.közvilágítás üzemeltetési szerződés megkötése

Letöltés

85/2021. (IX. 30.)

Jászszentlászló 055/155. és 055/156. hrsz-ú ingatlanok telekalakítási eljárása

Letöltés

86/2021. (X. 28.)

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás 5. számú módosítása

Letöltés

87/2021. (X. 28.)

Jászszentlászló, Dózsa György u. 38.szám alatti önkormányzati bérlakás iránti kérelem

Letöltés

88/2021. (X. 28.)

Adásvételi szerződés  megkötése szociális célú tüzelőanyag  vásárláshoz

Letöltés

89/2021. (X. 28.)

Beiskolázási körzetek véleményezése

Letöltés

90/2021. (X. 28.)

Jászszentlászlói Sportegyesület támogatása

Letöltés

91/2021. (XI. 25.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. költségvetésének módosítása

Letöltés

92/2021. (XI. 25.)

Jászszentlászló Község Önkormányzatának 2022. évi belső ellenőrzési terve

Letöltés

93/2021. (XI. 25.)

Jászszentlászló Község Önkormányzatának 2022. évi munkaterve

Letöltés

94/2021. (XI. 25.)

Dr. Fehérvári István gyermekgyógyász főorvos részére eszközkarbantartás biztosítása

Letöltés

95/2021. (XI. 25.)

Patyi Norbert jászszentlászlói lakos járda építési és felújítási pályázata

Letöltés

96/2021. (XI. 25.)

Veszterm Bt éves beszámolója

Letöltés

97/2021. (XI. 25.)

Tájékoztatás védőnői körzetről.

Letöltés

98/2021. (XI. 25.)

Jászszentlászló, Hunyadi u. 5. szám alatti körzeti megbízotti iroda bérbeadása

Letöltés

99/2021. (XI. 25.)

Kiskunmajsai Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft vezető tisztségviselőjének megválasztása.

Letöltés

100/2021. (XI. 25.)

Lőrincz Nikolett Jászszentlászló, Bajza u. 13. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

101/2021. (XI. 25.)

Csontos Szabina  Jászszentlászló, Móricz Zs. u. 20. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

102/2021. (XI. 25.)

Czifrik Levente Jászszentlászló, Békásparti dülő 1/B Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

103/2021. (XI. 25.)

Puskás Nóra  Jászszentlászló, Hársfa u. 19. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

104/2021. (XI. 25.)

Czirkó Viktória  Jászszentlászló, Móra F. u. 29. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

105/2021. (XI. 25.)

Czirkó Vivien  Jászszentlászló, Móra F. u. 29. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

106/2021. (XI. 25.)

Horváth Noémi  Henrietta Jászszentlászló, Május 1. u 2/a 2.emelet 5 ajtó. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

107/2021. (XI. 25.)

Vízhányó Roland Jászszentlászló, Klapka u. 5. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

108/2021. (XI. 25.)

Árvai Szabolcs Jászszentlászló, Platán u. 10. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

109/2021. (XI. 25.)

Benedek Nikolett Jászszentlászló, Zsolnai u. 24/a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

110/2021. (XI. 25.)

Czirkó István Jászszentlászló, Szent István u. 9. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

111/2021. (XI. 25.)

Magyar Sándor Jászszentlászló, Hársfa u. 10. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

112/2021. (XI. 25.)

Nagy Liliána Jászszentlászló, Bem u. 3. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

113/2021. (XI. 25.)

Bödök Benjamin Jászszentlászló, Szent László u. 29. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázata

Letöltés

114/2021. (XII. 13.)

Konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyása

Letöltés