Tájékoztató a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó földgáz kedvezmény igénybevételéről

2022. Szeptember 15.

Tisztelt Lakosok!

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022.(VII.21.) Korm.rendelet 2022. szeptember 10-től hatályos módosítása a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő, többlakásos, de egy mérőórás ingatlanok esetében kedvezményes árú gázmennyiség lakásonkénti igénybevételére ad lehetőséget.

 

Ezt a kedvezményt azok a családi fogyasztói közösségek vehetik igénybe, akik olyan társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanban élnek, ahol több, de legfeljebb négy egymástól elkülönülő „lakás rendeltetési egység” van, de csak egy közös gázórájuk van.

 

Ahhoz, hogy az ilyen lakások esetében külön-külön is igénybe lehessen venni az átlagfogyasztás mértékéig a rezsicsökkentett gázárat, a település jegyzőjétől kell hatósági bizonyítvány kiállítását kérni az ingatlanon található önálló lakás rendeltetési egységek számáról. Ez az eljárás kérelemre indul, a jegyző a hatósági bizonyítványt a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül állítja ki, amennyiben a lakás kialakítása megfelel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20) Korm.rendelet 105.§-a szerinti lakás meghatározásnak.

 

A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, ezért csak helyszíni szemle alapján állítható ki. A jegyző az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendetetési egységek számára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe és az építmény jogszerű használatát vélelmezi.

 

A hatósági bizonyítvány kizárólag az egyetemes szolgáltatónál a kedvezmény igénybevétele céljából használható fel. A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó büntetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával nyújtja be a fölgázszolgáltatóhoz, amely a hatósági bizonyítvány és a hozzá kapcsolódó nyilatkozat alapján a következő hónap első napjától fogja a kedvezményt biztosítani.

 

A visszaélések megelőzése érdekében a jogszabály egyfelől a jegyző – szolgáltatói jelzésre lefolytatandó – hatósági ellenőrzését, másfelől az építésügyi hatóság eljárását is lehetővé teszi.

 

A jogosulatlanul igénybe vett kedvezmény esetében a versenypiaci ár másfélszeresének megfelelő árat alkalmaz a szolgáltató.

 

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem elektronikusan, postai úton és személyesen is benyújtható a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban. Ehhez  formanyomtatvány is rendelkezésre áll, mely elérhető a www.jaszszentlaszlo.hu  honlapon, vagy a Közös Hivatalban. 

 

Jászszentlászló, 2022. szeptember 15.

Valentovics Beáta

jegyző

 Önálló lakás rendeltetési egység számát igazoló hatósági bizonyítvány kérelem LETÖLTÉS