JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2022.

1/2022. (I. 27.)

Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Letöltés

2/2022. (I. 27.)

Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Letöltés

3/2022. (I. 27.)

Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telephelyeként működő Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet 2022. évi támogatás

Letöltés

4/2022. (I. 27.)

2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Letöltés

5/2022. (I. 27.)

A polgármester 2022. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

Letöltés

6/2022. (I. 27.)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2022. pályázat benyújtása
Letöltés

7/2022. (I. 27.)

KEHOP-2.2.2 Konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról és szerződéses megállapodás elfogadásáról.
Letöltés

8/2022. (II. 14.)

a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításáról

Letöltés

9/2022. (II. 14.)

Jászszentlászló Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredőfizetési kötelezettségeinek 2023-2025. évre várható összegei

Letöltés

10/2022. (II. 14.)

a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről

Letöltés

11/2022. (II. 14.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodás módosítása
Letöltés

12/2022. (II. 16.)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2022. pályázat benyújtása

Letöltés

13/2022. (II. 24.)

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület kérelme

Letöltés

14/2022. (II. 24.)

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület támogatási kérelme

Letöltés

15/2022. (II. 24.)

Helyi civil szervezetek 2022. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás 

Letöltés

16/2022. (II. 24.)

Helyi önszerveződő civil közösségek 2022. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás 

Letöltés

17/2022. (II. 24.)

Járda felújítás és építés támogatása

Letöltés

18/2022. (II. 24.)

Közösségi ház (Jászszentlászló, Rákóczi u. 20.) tartós bérlete

Letöltés

19/2022. (II. 24.)

Jászszentlászló, Legelődűlő tanya 15. szám alatti ingatlan értékesítése

Letöltés

20/2022. (III. 11.)

Jászszentlászló Községben működő szavazókörök szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Letöltés

21/2022. (III. 23.)

Jászszentlászló Község Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Letöltés

22/2022. (III. 23.)

Cseh Mónika Jászszentlászló, Alkotmány u. 24. lakos kérelme

Letöltés

23/2022. (III. 23.)

Könyvek árának meghatározása

Letöltés

24/2022. (III. 23.)

Ubornyi Friderika Alexandra Jászszentlászló, Béke u. 5. szám alatti lakos rendkívüli támogatás ügye

Letöltés

25/2022. (III. 23.)

Törökné Temesvári Krisztina Jászszentlászló, Klapka u. 10. szám alatti lakos rendkívüli támogatás ügye

Letöltés

26/2022. (IV. 28.)

A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.14.) határozat módosításáról

Letöltés

27/2022. (IV. 28.)

Belső ellenőri 2021. éves összefoglaló jelentés elfogadása

Letöltés

28/2022. (IV. 28.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadásának jóváhagyása

Letöltés

29/2022. (IV. 28.)

Intézményi térítési díjak felülvizsgálata

Letöltés

30/2022. (IV. 28.)

Jászszentlászló 1028. hrsz-ú alatti ingatlan értékesítése

Letöltés

31/2022. (IV. 28.)

Jászszentlászlói Sporthorgász Egyesület civil támogatása

Letöltés

32/2022. (IV. 28.)

Jászszentlászlói Polgárőr Egyesület civil támogatása

Letöltés

33/2022. (IV. 28.)

Dongér-Kelőér Egyesület civil támogatása

Letöltés

34/2022. (IV. 28.)

Helytörténeti és Faluvédő Egyesület civil támogatása

Letöltés

35/2022. (IV. 28.)

Ősi Lófajtákat Tenyésztők Egyesülete civil támogatása

Letöltés

36/2022. (IV. 28.)

Jászszentlászlói Aktív Fiatalok Egyesület civil támogatása

Letöltés

37/2022. (IV. 28.)

Jászszentlászlói Hangász Együttes civil támogatása

Letöltés

38/2022. (IV. 28.)

Korszerű Iskoláért Alapítvány civil támogatása

Letöltés

39/2022. (IV. 28.)

Jászszentlászlói Sportegyesület civil támogatása

Letöltés

40/2022. (IV. 28.)

Pásztorkodó Hagyományőrző Óvodai Egyesület civil támogatása

Letöltés

41/2022. (IV. 28.)

Tollászkodó Egyesület civil támogatása

Letöltés

42/2022. (IV. 28.)

Jászszentlászlói Nyugdíjasklub önszerveződő civil közösség támogatása

Letöltés

43/2022. (IV. 28.)

Szent László Motoros Baráti Kör önszerveződő civil közösség támogatása

Letöltés

44/2022. (IV. 28.)

Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola támogatása

Letöltés

45/2022. (IV. 28.)

Volford Sándorné jászszentlászlói lakos járdaépítési és felújítási pályázata

Letöltés

46/2022. (IV. 28.)

Ivóvízhálózat-rekonstrukciós kezdeményezérése

Letöltés

47/2022. (IV. 28.)

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2021. évi egyszerűsített éves beszámolója

Letöltés

48/2022. (V. 26.)

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás Társulási Tanácsban végzett 2021. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása

Letöltés

49/2022. (V. 26.)

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 2021. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról

Letöltés

50/2022. (V. 26.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról szóló jegyzői beszámoló

Letöltés

51/2022. (V. 26.)

Szent László Alapszolgáltatási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2021 éves beszámolója

Letöltés

52/2022. (V. 26.)

Kiskunhalas HTP 2021. évi beszámolója

Letöltés

53/2022. (V. 26.)

Szanki Református Egyházközség támogatása

Letöltés

54/2022. (V. 26.)

Központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának finanszírozásáról

Letöltés

55/2022. (V. 26.)

Kiss András Jászszentlászló Alkotmány u. 65. sz. alatti lakos ápolási díj kérelmének elbírálása

Letöltés

56/2022. (VI. 13.)

Pályázati felhívás kiírása köztemető üzemeltetésre

Letöltés

57/2022. (VI. 23.)

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi működéséről szóló beszámoló jóváhagyása.

Letöltés

58/2022. (VI. 23.)

A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő csatlakozásról és a „Kiskunok Vidékéért Egyesület Fenntartható Klíma és Energia Akcióterve 2022-2030” című dokumentum elfogadásáról

Letöltés

59/2022. (VI. 23.)

A polgármester 2022. évi szabadság ütemezésének módosítása

Letöltés

60/2022. (VI. 23.)

Dobosné Radványi Ilona és Dobos László részére „Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozása.

Letöltés

61/2022. (VI. 23.)

Dobosné Radványi Ilona részére pénzjutalom adományozása

Letöltés

62/2022. (VI. 23.)

Bozóki János Norbert részére „Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozása

Letöltés

63/2022. (VI. 23.)

Bozóki János Norbert részére pénzjutalom adományozása
Letöltés

64/2022. (VI. 23.)

Kun-Szabó János részére „Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozása.
Letöltés

65/2022. (VI. 23.)

Kun-Szabó János részére pénzjutalom adományozása
Letöltés

66/2022. (VII. 21.)

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2022 évi költségvetésének módosítása
Letöltés

67/2022. (VII. 21.)

 „Szociális célú tüzelőanyag vásárlás” támogatás igényléséhez önerő biztosítása
Letöltés

68/2022. (VII. 21.)

Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. részéreműködési támogatás biztosítása
Letöltés

69/2022. (VII. 21.)

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése
Letöltés