Tájékoztató a kutak engedélyezéséről

2023. November 24.

A 2023. évi LI. törvény módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) ásott, illetve fúrt kutak létesítésével, fennmaradásával, üzemeltetésével kapcsolatos rendelkezéseit.

 

A 2024. január 1. napja előtt létesített kutakra irányadó szabályok:

 

A jogszabályváltozásra tekintettel, a 2024. január 1. napja előtt engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített, háztartási vízigény kielégítését szolgáló (háztartási célú) azon kút, amely(nek)

 

- talpmélysége az 50 métert nem haladja meg és

- az első vízzáró réteget nem éri el,

 

mentesül a korábbi engedélyeztetési kötelezettség alól. Ez azt jelenti, hogy nem kell sem bejelenteni, sem vízjogi fennmaradási engedélyt kérni rá, illetve mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól is.

 

Amennyiben a kút a rétegvizet vagy a karsztvizet eléri, úgy a Csongrád-Csanád  Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz ( a továbbiakban: Katasztrófavédelem) mint vízügyi hatósághoz fennmaradási engedély kiadása iránt kérelmet kell benyújtani.

 

Vízkészletvédelmi országtérkép:

 

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot továbbá arról, hogy elkészült Magyarország vízkészletvédelmi országtérképe  (http://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/), mely alapján megtekinthető, hogy Jászszentlászló község mely területei minősülnek vízkészletvédelmi szempontból kockázatos besorolású területnek.

 

Értelmező rendelkezések:

 

Háztartási célú kút:

háztartási vízigény kielégítését szolgálja, mely csak magánszemélyek részéről, a saját háztartásban felmerülő igény lehet, ezek jellemzően az ingatlanhoz tartozó kiskert és gyepterület locsolása, az építmények és az ingóságok időszakos tisztítása, karbantartása, a nem mezőgazdasági célból termesztett növények öntözése, a háztáji (nem gazdasági célból tartott) állatok itatása és ellátása, kerti medence feltöltése és vízpótlása.

 

Gazdasági célú kút:

a háztartási célú kúttal szemben a vízkivétel célja gazdasági érdekből történik (gazdasági célú vízigény), például üzemi állattartás, mezőgazdasági öntözés vagy ipari tevékenység.

 

A 2024. január 1. napja után létesítendő kutak irányadó szabályok:

 

·         kockázatos területen bejelentéssel létesíthetők/üzemeltethetők/megszüntethetők, a bejelentést a Katasztrófavédelem felé kell megtenni,

·         kockázatmentes területen bejelentés vagy engedélyeztetés nélkül létesíthetők.

A vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területeken 2024. január 1. előtt — engedéllyel vagy engedély nélkül — létesített háztartási talajvíz kutak ugyancsak mindenféle engedély és bejelentés nélkül lesznek fenntarthatók. 

 

A jegyző kutakkal kapcsolatos feladata ezzel megszűnik.

 

Az új szabályozás szerint a 2024. január 1. előtt létesített, 50 m talpmélységet meg nem haladó, az első vízzáró réteget el nem érő háztartási kutak esetén nem szükséges bejelentés vagy engedélyeztetés, függetlenül attól, hogy kockázatos vagy kockázatmentes területen helyezkednek-e el. Emiatt vízgazdálkodási bírsággal sem jár.

 

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy fúrt kút létesítéséhez, engedélyeztetéséhez minden esetben szakember igénybevétele szükséges!

Valentovics Beáta
jegyző