Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00009

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.

A szerződött támogatás összege: 499.554.167 Ft

Projekt célja:

A projekt egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

A projekt másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A projekt részcéljai

- A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása,
- A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése,
- A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése,
- A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása,
- A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

A projekt tartalma:

A konzorciumi tagok:
- Kiskunmajsa Város Önkormányzata
- Szank Község Önkormányzata
- Csólyospálos Község Önkormányzata
- Jászszentlászló Község Önkormányzata
- Kömpöc Község Önkormányzata
- Móricgát Község Önkormányzata
- Bugac Nagyközség Önkormányzata
- Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat
- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
- Magyar Diáksport Szövetség

A konzorciumi együttműködés keretében vállaljuk, hogy a projektjük megvalósításával hozzájárulunk:

- a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében,
- a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával,
- a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához,
- a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerőpiaci helyzetük erősítéséhez,
- az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez,
- ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához,
- az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához,
- a kapott támogatáson felül jelentkező esetleges többletköltséget önerőből finanszírozzuk.

A projekt tevékenységeit – figyelembe véve a helyzetfelmérést – úgy alakítottuk ki, hogy a beazonosított célcsoport hosszú távon képes legyen a közszolgáltatási feladatok minőségi ellátására. A projektünk fő tevékenységi csoportjai:

- A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása. Tervezett tevékenységek:
- Szakemberek foglalkoztatása a közegészségügy és köznevelés, közművelődés hiánymunkaköreiben.
- A Családsegítő bevonásával végrehajtott, alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó prevenciós programok (évenként 4 prevenciós információs rendezvény) szervezése és egyéni fejlesztési tervek készítése feladatok elvégzésére.
- A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése. Tervezett tevékenységek:
- Egyéni kompetenciák felmérése
- Közösségformáló akciók szervezése és lebonyolítása
- Önéletrajzírást és interjúra való felkészítést tartalmazó tanácsadás
- A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése. Tervezett tevékenységek:
- Meglévő közösségi terekbe kisközösségekhez kapcsolódó programok szervezése?  Egészség nap szervezése
- Idősek hete; Hétszínvirág- diákok számára Ki?Mit?Tud?
- A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása. Tervezett tevékenységek:
- Pót mami szolgálat; Időszakos-, és otthoni gyermekfelügyelet
- Helyi rendezvényeket népszerűsítő, nyomtatott kiadvány megjelenése évi 4 alkalommal, és évi 4 alkalommal rádiós információs és reklámozó percek szolgáltató igénybevételével.
- Mi otthonunk – ifjúsági képzőművészeti és szépírás pályázat, Kiskertünk Program, MesélŐ, Bács-Kiskun hazavár, Helyi Arcok, Boldogulj Bács-Kiskunban, Összetartozunk, Nagyanyámtól tanultam
- Beruházások.

Tervezett tevékenységek:

- mentor ház kialakítása
- Közösségi terek nem engedélyköteles felújítása
- Művelődési Ház színpad átalakítása,
- Eszközbeszerzés - szabadtéri fitnessz eszközök -játszótérre, sportpályára; rattan kerti bútor közösségi terekbe; napvitorla közösségi terekbe
- A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása. Tervezett tevékenységek:
- Egészségőrök, közösségi kapcsolattartók (pl romák) alkalmazása az egészségfejlesztési és kisközösségi programok folyamatos támogatására
- 10 fő közösségi kapcsolattartó kiválasztása, alkalmazásuk és felkészítésük arra, hogy önkéntesek bevonásával, az önkéntességet elősegítő és támogató kommunikációs tartalmak segítségével egészségfejlesztő programok valósuljanak meg.
- ismeretterjesztő előadások, pszichiátriai tanácsadás
- A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése
- Mayossa hagyományőrző Egyesület- Táncházak, családi nap, kézműves foglalkozások, táncelőadások, táborok;
- Musicelek éjszakája rendezvény támogatása. Témája a tehetséggondozás fejlesztés-Tomori Pál Gimnázium.
Az önkéntesség kultúrájának helyi szintű elterjesztése, civil nap szervezése.
- A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása
- Közbiztonságot növelő és a fiatalok helyben maradását segítő Polgárőr csoport létrehozása/támogatása
- A kultúrák közötti párbeszéd erősítése
- Roma újságírás
- A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése
- Gépjármű bérlés- hátrányos helyzetű gyermekek utaztatása két éven keresztül.

A projekt célcsoportjai

Közvetlen célcsoport:

- a konzorciumi településen dolgozó közszolgáltatásban dolgozók és a pályaválasztás, változtatás előtt álló fiatalok és az aktív korú munkanélküliek, mint potenciális közszolgáltatásban dolgozók,
- hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú munkanélküliek, akik a foglalkoztathatóság tekintetében fejlesztendőek az elsődleges munkaerőpiacra való lépéshez,
- mélyszegénységben élők, különösen a romák, valamint a hátrányos helyzetbe került emberek,
- helyi kisközösségek képviselői,
- helyi munkáltatók, akik érintettek lehetnek hátrányos helyzetűek alkalmazásában,
- helyi fiatalok,
- a készségfejlesztésben érintett szülők,
- idősek,
- helyi nemzetiségek, etnikumok.

Közvetett célcsoport:

- közszolgáltatásban dolgozók és a potenciális munkavállalók családtagjai,
- közösségi terek működtetői,
- a konzorcium települések teljes lakossága,
- a helyi önkéntesek által támogatott csoportok tagjai,
- helyi vállalkozók, akik a településkártya előnyei miatt fejlődhetnek.

A projekt várható eredménye:

A konzorciumi együttműködés keretében vállaljuk, hogy a projektjük megvalósításával hozzájárulunk:

- a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében,
- a  társadalmi  felzárkózás  folyamatához,
- a  minőségi  közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához,
- a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerőpiaci helyzetük erősítéséhez,
- az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez,
- ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához,
- az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához,
- a  kapott  támogatáson  felül  jelentkező  esetleges  többletköltséget  önerőből finanszírozzuk.

A projektelemek fizikai megvalósítása a konzorciumot alkotó településeken történnek meg. A  projektünk általános célja  kapcsolódik az  EFOP  1.  prioritáshoz célkitűzéseihez, és  a projektünk olyan tevékenységeket tartalmaz, amely a települési helyi esélyegyenlőségi programokban (HEP) tervezett intézkedéseket, az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedések megvalósítását támogatja.

A projekt kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése,  amelynek  eredményeként  az  egyes  térségekben, településeken, településrészeken élők  fel-  és  megismerik településük emberi,  szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban  rejlő   erőforrások  fejlesztési,  fejlődési  célú  tudatos   alkalmazására.

A projekt egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A projekt másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A projekt részcéljai: a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása, a hátrányos  helyzetű  csoportok  foglalkoztathatóságra  való  felkészítésének, munkaerő-piaci  eszközökben  való  részesedésének  és  munkaerő-piacon  való megjelenésének elősegítése, a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése, a   vidék   megtartó  képességének  erősítése,  valamint  az   ezzel  kapcsolatos disszemináció támogatása, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése.