A kedvezményezett neve: Jászszentlászló Község Önkormányzata

A projekt címe: Önkormányzati tulajdonú utak felújítása (Alkotmány utca felújítása)

A szerződött támogatás összege: 29.999.999,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt azonosító száma: MFP-ÖTU/2019

 

Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását, a településkép épülését, ezzel elősegítve a lakosság életminőségének javítását.

A vidéki települések épített környezetének infrastrukturális állapota az elmúlt évek fejlesztései ellenére is elmaradnak a városokétól. Szinte valamennyi hazai település esetében beszélhetünk felújításra szoruló önkormányzati útról. Az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések esetében ez hatványozottan igaz. A kisebb településeken a gondos gazdálkodás ellenére sem tudnak forrást biztosítani ezen felújítási munkákra. Jelen támogatás megoldási javaslatot tartalmaz az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatainak tulajdonában lévő, önkormányzati utak felújítására.

A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési önkormányzatok tulajdonában lévő utak felújítása, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése.