A kedvezményezett neve: Jászszentlászló Község Önkormányzata

A projekt címe: Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása

A szerződött támogatás összege: 4.500.140,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.11.30.

A projekt azonosító száma: MFP-BJA/2020

A vidéki települések épített környezetének infrastrukturális állapota az elmúlt évek fejlesztései ellenére is elmaradnak a városokétól. Szinte valamennyi hazai település esetében beszélhetünk felújításra szoruló járdáról. Az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések esetében ez hatványozottan igaz. A kisebb településeken a gondos gazdálkodás ellenére sem tudnak forrást biztosítani ezen felújítási munkákra.

Magyarország Kormányának alapvető célja a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását, a településkép épülését, ezzel elősegítve a lakosság életminőségének javulását. Jelen támogatás megoldási javaslatot tartalmaz az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken található járdák építésének, felújításának anyagtámogatására.

A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések járdáinak építésének, felújításának anyagtámogatása, és ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése, az életminőség javítása.