A kedvezményezett neve: Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása

A projekt címe: „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése”

A szerződött támogatás összege: 14.999.996,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezési dátuma: 2023.03.31.

A projekt azonosító száma: MFP-TFB/2022

A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének növelését, a fiatalok helyben maradását. Ezen célok elérésének egyik alappillére a közszolgáltatások fejlesztése, az egyenlőtlenségek mérséklése.

A falubusz és a tanyabusz beszerzésének támogatása hozzájárul a vidéki kistelepülések hátrányainak mérsékléséhez, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javításához, valamint az ifjúság vidékhez való kötődéséhez.

Az alprogram lehetőséget biztosít a falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást működtető, vagy új szolgáltatás indítását vállaló települések esetében a szolgáltatás biztosítását lehetővé tevő magas színvonalú, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású-, és üzemanyag-fogyasztású gépjárművek beszerzésének támogatására, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklésére.