A kedvezményezett neve: Jászszentlászló Község Önkormányzata

A projekt címe: „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése”

A szerződött támogatás összege: 9.999.995,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezési dátuma: 2023.12.31.

A projekt azonosító száma: MFP-ÖTIK/2022/1.

Magyarország Kormányának egyik kiemelt célja a kistelepülések népességmegtartó erejének növelése, a fiatalok helyben maradása, az elvándorlás visszaszorítása. Hosszú távú tervei között szerepel, hogy a falvak ismét vonzóvá váljanak a fiatalok, a családok és a letelepedni vágyók körében.

A Magyar Falu Program célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések hátrányainak enyhítése, az életkörülmények folyamatos javítása, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz való hozzájutás, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása; a lakosok testi, lelki, szellemi egészségének megőrzése; az egészséges életmód, a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének elősegítése, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára a településeket.