A kedvezményezett neve: Jászszentlászló Község Önkormányzata

A projekt címe: „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása”

A szerződött támogatás összege: 10.199.999,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezési dátuma: 2022.12.31.

A projekt azonosító száma: MFP-UHK/2022

Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal a településkép, az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását.

A vidéki települések épített környezetének infrastrukturális állapota az elmúlt évek fejlesztései ellenére is elmaradnak a városokétól. Szinte valamennyi hazai település esetében beszélhetünk felújításra szoruló önkormányzati útról, hídról, kerékpárforgalmi létesítményről. Az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések esetében ez hatványozottan igaz. A kisebb településeken a gondos gazdálkodás ellenére sem tudnak forrást biztosítani ezen felújítási munkákra.

A Kormányzat alapvető célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a hazai kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Jelen alprogram funkciója kettős. Elsősorban az ingázók mindennapjait könnyíti meg a tervezett fejlesztés a más településen lévő munkahelyek, illetve a szolgáltatások igénybevétele tekintetében, melyhez közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő infrastruktúra kerülhet kialakításra. Másrészt az aktív kikapcsolódást kedvelő turistákat is kiszolgálja a fejlesztés, akik számára kerékpárral könnyebben elérhetővé válnak a kistelepülések.