A kedvezményezett neve: Jászszentlászló Község Önkormányzata

A projekt címe: Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/ felújítása Kossuth utca (Alkotmány utca és Vasút állomás bekötő utca közötti szakasz)

A szerződött támogatás összege: 24.844.999,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt azonosító száma: MFP-ÖTU/2020

 

Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását, a településkép épülését, ezzel elősegítve a lakosság életminőségének javítását.

A vidéki települések épített környezetének infrastrukturális állapota az elmúlt évek fejlesztései ellenére is elmaradnak a városokétól. Szinte valamennyi hazai település esetében beszélhetünk felújításra szoruló önkormányzati útról, hídról. Az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések esetében ez hatványozottan igaz. A kisebb településeken a gondos gazdálkodás ellenére sem tudnak forrást biztosítani ezen felújítási munkákra.

A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési önkormányzatok tulajdonában lévő utak, hidak építése, felújítása, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése.