A kedvezményezett neve: Jászszentlászló Község Önkormányzata

A projekt címe: Szolgálati lakás felújítása 2020

A szerződött támogatás összege: 20.995.074,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.06.30.

A projekt azonosító száma: MFP-SZL/2020

Az elmúlt évszázadok során a falvak, kistelepülések társadalmi szerkezetében kiemelkedő szerep jutott azoknak, akik a falu lakosainak lelki, testi és szellemi egészségéről gondoskodtak. Közfeladatokat ellátó személyekként lakhelyük általában a településközpontban, faluképi jelentőségű középületek (templom, iskola) szomszédságában épült és általános megbecsülésnek örvendtek. Az utóbbi évszázad társadalmi, gazdasági és kulturális változásai a falvak, kistelepülések lassú elnéptelenedéséhez, népességmegtartó erejének csökkenéséhez vezettek.

A program célja a kiemelt falusi közfeladatokat ellátó szakmák elismertségének visszaállítása, a szakmagyakorlók számára magas színvonalú lakhatás biztosítása, illetve a szolgáltatások minőségének növelésével a falvakba irányuló népességmozgás ösztönzése és támogatása.

A szolgálati lakás program célja az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámmal rendelkező kistelepüléseken közfeladatot ellátó személy részére a lakhatás biztosításának támogatása. A kiírás 100%-os önkormányzati tulajdonban álló ingatlan felújítását, átalakítását, bővítését, funkcióváltását segíti, amely ingatlant az adott közfeladatot ellátó személy számára az önkormányzat szolgálati lakás céljából rendelkezésre bocsát a közfeladat betöltése idejéig.

Közfeladatot ellátó személyek számára kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás:

a. kialakítása, külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése (például: fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztések),

b. funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás,

c. akadálymentesítés