Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése Jászszentlászlón

 

Projektazonosító: TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00010

Támogatás aránya: 100 %

Megvalósítás vége: 2021. 11.28.

A projekt célja: Új épület kialakítása, mely alkalmas lesz a jelenlegi (engedélyezett 10 fő), valamint +16 fő befogadására. A meglévő óvodai-bölcsődei intézményi bővítését a fenntartó először a meglévő épületbővítésével tervezte megvalósítani. A jelenleg tervezett épület komplex akadálymentesítéseis megvalósul a fejlesztésből.

A projket tartalma: 

A meglévő épület szerkezeti bővítése szakhatósági előírások miatt nem bizonyult volna megfelelőnek, ebből kifolyóan pedig gazdaságosnak, ezért döntés született: új bölcsődei intézmény kerül létrehozásra a községben valamint hozzá kapcsolódóan egy játszóudvar kerül kialakításra valamint az újonnan megépült bölcsőde akadálymentesítésére és energiahatékonysági szempontok érvényesítésére kerül sor.

A fennáló finanszírozási rendszerbe befogadott 10 fő és a fejlesztés következtében létrejött további 16 fős kapacitás együttesen adja a 26 főnek megfelelő férőhelyet. Erre a 26 fő férőhelyre került kialakításra a műszaki dokumentáció és engedélyezési terv.

Tervezett bölcsőde bruttó alapterülete: 276,02 m2 Összes bruttó alapterület: 1.017,02 m2

Épület paraméterei:

Szintek száma: 2. Földszinti helyiségek hasznos alapterülete: 225,59 m2. Tetőtéri helyiségek hasznos alapterülete: 91,50 m2 (110,12 m2). Összes hasznos alapterület 317,09 m2 (335,71 m2). A tervezett épület hasznos alapterülete a pihenő- és játszó terasszal együtt összesen: 449,27 m2 Tervezett épület bruttó alapterülete összesen: 276,02 m2.

A tervezett bölcsődéhez kapcsolódóan 266,40 m2 alapterületű pihenő- és játszóudvar létesül, mely a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkerítve kerül kialakításra, hogy kizárólag a bölcsődés korú gyermekek rendelkezésére álljon az udvarrész.  

A projekt várható eredménye:

A fejlesztés eredményeként a településen létrejön egy az európai színvonalú óvodai-bölcsödei szolgáltatásokat nyújtó intézmnény, mely tovább javítja a település és környező települések megtartó erejét, segítve a nagycsaládosokat, gyermeküket nevelőket.

Sajtóközlemény                                                

 TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00010 – Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése Jászszentlászló

 2021. november 29.

Jászszentlászló Község Önkormányzata a TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című felhívásra pályázatot nyújtott be új bölcsődei épület építése céljából, amely alkalmassá válik a már 10 fővel működő bölcsődei csoport férőhelyeinek bővítésével legalább további 16 fő befogadására.  A projekt 151.290.943 Ft vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból, a Széchenyi 2020 Program keretében valósulhatott meg.

A projekt keretében sor került új épület kialakítására 2 csoportszobával, a szükséges kiszolgáló, előkészítő és tároló helyiségekkel, továbbá irodai és személyzeti helyiségekkel az akadálymentesítés követelményeit figyelembe véve. Az intézmény udvarán a bölcsődei korosztály számára alkalmas, biztonságos játszóudvar-részt építettek ki, illetve a játszó-pihenő terasz részben fix, részben pedig mozgatható árnyékolókkal lett védve a nap káros sugárzásaitól.

 A fejlesztés eredményeként a településen létrejött egy az európai színvonalú óvodai-bölcsődei szolgáltatásokat nyújtó intézmény, mely tovább javítja a település és környező települések megtartó erejét, segítve a gyermeküket nevelőket. 

A projektről bővebb információt a www.jaszszentlaszlo.hu oldalon olvashatnak.