A kedvezményezett neve: JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: „GYERMEKÉLLEMEZÉSI KONYHA ÉS ÉTKEZŐ ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA”
A szerződött támogatás összege: 102 744 131 Ft,
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A tervezett fejlesztés fő célja a Jászszentlászlói Gyermekélelmezési Konyha és Alapszolgáltatási Központ épületeinek energetikai felújítása. Jászszentlászló Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program stratégiai céljaihoz igazodva tervezete meg a fejlesztéssel érintett épület energetikai fejlsesztését. A tervezett beavatkozások hozzájárulnak a klímaváltozás mérséklése érdekében tett nemzetközi lépésekhez, eredményei hatással lesznek mind a társadalom, mind a környezet hosszútávú fennmaradására. A projekt megvalósításának helyszíne a Jászszentlászlói Gyermekélelmezési Konyha és az Alapszolgáltatási Központ épületei. Az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek magukba foglalják az Élelmezési Konyha épületének homlokzati, födém-, és pincefödém szigetelését, a külső nyílászárók cseréjét, az épület teljes akadálymentesítését, és a jelenlegi elavult fűtési rendszer valamint a használati melegvíz rendszer korszerűsítését. Az Alapszolgáltatási Központ épületén homlokzati hőszigetelés és födémszigetelés fog megvalósulni. A tervezett fejlesztések az energetikai felmérésbe bevont szakemberek javaslatain alapulnak. A beruházás fő célja a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése.

Jászszentlászló Község Önkormányzatának tulajdonában és fenntartásában álló gyermekélelmezési konyha továbbá az alapszolgáltatási központ energetikai korszerűsítése által az épületek energiatakarékos és költséghatékony működtetésének megvalósítása. b,A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt: A projekt önállóan támogatható tevékenysége a Felhívás 3.1.1.a) szerint a gyermekélelmezési konyha esetén: külső hőszigetelés 16 cm vastagságban homlokzati hőszigetelő rendszerrel, zárófödém szigetelése 2x10 cm üveggyapot terítéssel, továbbá pincefödém szigetelése, nyílászáró csere; az alapszolgáltatási központ esetén: külső hőszigetelés 16 cm vastagságban homlokzati hőszigetelő rendszerrel, zárófödém szigetelése 2x10 cm üveggyapot terítéssel. Önállóan nem támogatható tevékenység: fosszilis energiahordozó cseréje és a hmv rendszer korszerűsítése az élelmezési konyha épületére vonatkozóan. Kötelezően megvalósítandó tevékenység: akadálymentesítés. Az épületek nem tartalmaznak azbesztszigetelést. c, a felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése: A Projekt Terv 3.1-es fejezete alapján nyilatkozattal igazoljuk, hogy a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésben esélytudatosságot fejezünk ki (3.2.1, 3.2.2). Az épület önálló energetikai rendszerrel rendelkezik, a tervezési munka energetikai központú felmérésen és számításokon alapul (mellékelt számítások, tervek). A fejlesztésnek klímakockázata nincs, ezt nyilatkozattal igazoljuk. Az épületek megfelelnek a funkció szerinti követelményeknek. Az intézményben nem működik nem támogatható funkció. A projekt korábban nem volt megkezdve, a határoló felületek 75%-ban még nem kerültek felújításra. A jelenlegi állapotot felmérő energetikai tanúsítvány elkészült a megfelelő számításokkal együtt. A projekt "összetett beruházásként" valósul meg, mivel 2 épület fejlesztését tartalmazza. Világítástechnikai beavatkozás nincs tervezve (3.2.3-3.2.13.). Az épületek nem állnak védettség alatt, így 3.2.14-3.2.18. pontok nem relevánsak. Az épületek szórt azbesztet nem tartalmaznak, az akadálymentesítési követelményeknek a rehabilitációs környezettervező szakmérnök csatolt dokumentuma alapján felel meg (3.2.19-3.2.21.). A projekt során a kötelezően ellátandó tájékoztatás és nyilvánosság külső szakértő által lesz elvégezve, a projektgazda a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki (3.2.22., 3.2.23.). A fejlesztést összefoglaló projekt terv és mellékletei csatolásra kerültek. A költséghatékonyságot alátámasztó pénzügyi mutató számítás elkészült (CBA elemzés a projekt méretéből fakadóan nem készült). A költségvetésbe műszaki ellenőri szolgáltatás és a végső állapotról szóló energetikai tanúsítvány elkészítése be lett tervezve, a projekt az indikátorszámítás alapján csökkenti az éves üvegházhatású gázkibocsátást. Az épületek alapterülete meghaladja az elvárt minimumértéket. A projektgazda a jogszabályi környezet változásából fakadó többletköltségeket vállalja (3.2.24-3.2.31.). A projekt terv "Intelligens rendszerek kiépítésének lehetősége" c. fejezet alatt fejti ki a vonatkozó tevékenység relevanciáját (3.2.32-3.2.35.). A korszerűsített épület megfelelő használatáról szóló képzés költsége megjelenik a költségvetésben, a felhívásnak megfelelő szakértővel és módon lesz elvégezve (3.2.36-3.2.38.). Bács-Kiskun megye SECAP dokumentumának elkészítése még nem történt meg, így az ehhez való illeszkedés nem kerül bemutatásra. A telepített berendezések paraméterei a projekt terv 6.3. pontjában lettek ismertetve. A felújítás a határoló szerkezetek 25%-ánál nagyobb méreteket érint, így kimeríti a "jelentős felújítás" követelményét illetve a hazai vagy uniós pályázati forrásra vonatkozó szabályozást. Az épületeken vízszigetelés nem lett betervezve. Napelemes rendszer nem került betervezésre. Passzív hővédelem, szellőztető rendszer, hőszivattyú rendszer, hőtermelőre csatlakozás és világítástechnika nem kerül fejlesztésre. A megvalósítás ütemezése a támogatási kérelemben rögzítésre került (3.2.39-3.2.64.). Útmutató d,-e, pontoknak való megfelelés a csatolmányokkal kerül igazolásra, karakterkorlát miatt nincs rögzítve.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.31.
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00030
További információ: https://www.palyazat.gov.hu

    

III. mérföldkő

    

IV. mérföldkő

    

V. mérföldkő

    

VI. mérföldkő

    

Projektzárás